mércores, xaneiro 13, 2016

A perestroika fracasou


“Rachando a ilusión da irmandade comunista e o espellismo da existencia dalgún tipo de nación soviética supraétnica, os conflitos nacionais xurdiron con forza apenas iniciada a perestroika”, escribiamos, a seis mans, hai ben anos1, para o IGADI que daquela dixixía, esegue a dirixir con acerto Xulio Ríos. Eramos, eu cando menos, moi gorbachovianos.


A perestroika naceu ordenada e liderada polo sistema soviético ata o punto de ser o incombustible ministro de asuntos exteriores Andrei Gromyko quen propuxo a Mikhail Gorbachov, o membro máis novo do Politburó, como secretario xeral do PCUS. O último membro da vella garda de Stalin (e evidente representante da xerontocracia soviética) dáballe o relevo a un mozo reformista e afastábase ao cerimonial cargo de Presidente do Soviet Supremo da Unión Soviética. Era o mes de marzo de 1985. Dous anos despois o novo líder soviético escribía “... a perestroika é unha revolución. Unha decisiva aceleración do desenvolvemento económico e cultural da sociedade soviética” e continuaba: “declaramos que pola súa esencia, o seu atrevemento bolchevique e o seu ímpeto social e humano, a traxectoria presente (da perestroika) é unha consecuencia directa dos grandes logros iniciados polo Partido Leninista nos días de outubro de 1917”. Para moitos, Gorbachov2 era un falabarato, para outros un cínico, algúns considerábano un traidor e outros seguimos a pensar que era un reformista desbordado pola dimensión das súas pretensións. O 25 de decembro de 1991 a URSS deixaba de existir. Moitos comunistas non llo perdoaron nunca e aínda hoxe seguen a pensar que a desfeita da Unión Soviética e a desaparición do modelo chamado do “socialismo real” foi obra deste pérfido personaxe. Outros preferimos aprender daquela experiencia que nada é para sempre e que na historia, ás veces, prodúcense acontecementos imposibles de imaxinar para as persoas que os están vivindo, pero que despois atopan unha explicación lóxica. Quen lle diría ao portavoz do goberno da RDA e membro do Politburó do SED, Günter Schabowski, que as súas dúbidas na rolda de prensa e o seu mínimo erro na resposta aos xornalistas ía provocar o barullo da noite do xoves 9 de novembro de 1989 e a caída do muro de Berlín, ou quen podía pensar que a requisa de mercadorías dun vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, por parte da policía tunesina remataría con este queimándose na praza e desencadeando o que xenericamente chamamos “primaveras árabes”; ou que a morte de Emily Davison aos pes dun cabalo no Derby de 1913 ía xerar as manifestacións de apoio ao dereito a voto das mulleres como, magnificamente nos ben a recordar o filme de Sarah Gavron3.

Non se asuste a hipotética persoa que heroicamente chegou ata esta liña, non pretendo falar daqueles tempos idos senón dos actuais con motivo da lectura dun libro que pouco máis que no seu título fai referencia á perestroika como expresión dunha mudanza impulsada dende o propio sistema. Estoume a referirme ao último libro de Jaime Miquel4, un xeógrafo que leva mais de trinta anos investigando o comportamento electoral e ben coñecido entre nós polos seus lucidos artigos en La Voz de Galicia. O volume está asinado o 11 de maio de 2015. Ollo á data pois, do que realmente nos vai falar o autor é dos resultados que se producirían seis meses despois, o 20 de decembro, e da análise das súas consecuencias.

“En conclusión (di Miquel, a quen traducimos) ... a gran coalición formada por PP e PSOE terá que impulsar un proceso constituínte, coa participación directa dos cidadáns e pactando coas forzas políticas depositarias da nova orde. Unha nova constitución que confederará tres territorios (País Vasco, Cataluña e o resto), se así o decidisen as persoas, ou incluso catro, se se incluíse Portugal, nun proceso onde, finalmente, someterase a referendo a propia monarquía” (p. 381) xa que “Non é razoable contemplar outro escenario postelectoral que non sexa o que reúna ao PP e ao PSOE nun bloque de goberno capaz de suxeitar a orde de 1975, para impulsar a súa reforma... “ (p. 375) e “Está entendido e asumido por todos que a gran coalición destruirá ao PSOE pero este partido xa está destruído en calquera situación postelectoral ...” (p. 376) e “... o aliado inequívoco da orde nova, ou quen a estaba a necesitar con urxencia, e a estaba propiciando, era a monarquía de Felipe VI” (p. 385)

Nin que dicir ten que os resultados previstos por Miquel foron os que se produciron, sempre en datos macro, e así quedamos, encerellados neste autentico sen vivir no que andan envolvidas as elites, coido que menos a cidadanía, españolas e que vén botar máis leña ao lume prendido tras os resultados do 27 de setembro en Cataluña e que, semellan, nos dous casos e cando escribo estas liñas, que terán que resolverse nunha segunda volta non prevista e menos desexada. Ora ben, cómpre lembrar que os resultados non sempre obedecen á lóxica numérica; moito menos en política que, como acción humana, depende, con frecuencia, doutros moitos factores, ás veces, en aparencia, irrelevantes, como saben ben os historiadores do mundo contemporáneo que prestan cada vez máis atención a eses pequenos detalles.

Por exemplo neste 2016 cúmprese o oitenta aniversario da sublevación militar que iniciou a guerra de España co seu corolario, corenta anos con Franco e outros corenta sen el, pero co seu espírito levitando. Esta “peculiaridade española” condicionará a moitos deputados e deputadas á hora de apoiar a “Große Koalition”; dun xeito moi especial aos que tivesen que facer de muleta.

Feitas estas observacións o libro de J. Miquel é de sumo interese tanto para aquelas persoas que teñen relación directa co devir electoral como para aquelas outras preocupadas profesionalmente, ou non, pola sociedade de hoxe e a do mañá máis inmediato. Os datos que achega e a súa interpretación son de tanta utilidade como para, sen xogar a adiviño, prever e levantar acta, a través do comportamento electoral da cidadanía, dun período da historia de España que está a desaparecer, o do réxime da Segunda Restauración.

Interesoume a súa descrición da sociedade española: “un Estado soberano do suroeste da Unión Europea, unha zona de mercado e unha das rexións máis ricas do planeta (...). Somos algo máis de 42 millóns de habitantes de nacionalidade española e ao redor de cinco millóns de estranxeiros (...) O primeiro grupo está distribuído en catro xeracións (...)
·                     Os nenos da guerra. Nacidos antes do ano 1939, suman algo máis de catro millóns de persoas (...)
·                     Os nenos da autarquía. Nacidos entre os anos 1939 e 1958, os máis novos de entre eles teñen agora 57 anos e suman nove millóns de persoas.
·                     As dúas xeracións anteriores deron paso a unha terceira os reformistas. Nacidos entre os anos 1959 e 1973, son máis de 9,5 millóns de persoas.
·                     Cuarta xeración, a máis nova, chameille os novos cidadáns. Son case que vinte millóns de persoas nacidas despois do ano 1973; os maiores roldan os corenta anos e máis de 12 millóns están convocados ás urnas en 2015” (p.17).

Se pasamos os datos a porcentaxes, a primeira xeración sería sobre o 9%; a segunda o 21%; a terceira o 22% e a última o 44%. E se facemos o mesmo coa poboación galega teríamos que o 12,5% sería o “grupo da guerra”; o 16,5% o da “autarquía”; o 21% os “reformistas” e un pouquiño máis do 50% os “novos cidadáns”, dos que algo menos de un millón terían dereito a voto dun total de dous millóns trescentos mil censados residentes. Non coinciden exactamente os datos galegos cos españois; temos unha xeración da guerra máis numerosa, a da autarquía e a reformista máis baixa, a emigración nótase, pero a de novos cidadáns un chisco máis alta. Ora ben, é evidente que son os que andan por debaixo dos corenta e poucos anos os que determinaron o resultado das eleccións de maio e do pasado 20 de decembro, como o farán no previsiblemente intenso ano electoral de 2016.

Para Miquel esta cuarta xeración, a mellor formada, a que tivo recursos para estudar, a que non comprende o que pasou, a que de súpeto veu como se esvaecían as súas ilusións e comodidades, a que vive e coñece a revolución tecnolóxica que provocou a socialización da “autocomunicación social” (Castells) na que o cidadán dispón e xera a súa propia información, de xeito desinteresado, rompendo co monopolio da verdade; esa xeración converteuse nun factor definitivo no mercado electoral, e, lémbranos, “a cuestión da representación é un mercado”. O outro mundo, o das tres primeiras xeracións, está “cravado no século XX”, sen estudos ou só cos primarios, medrou na posguerra ou na autarquía e están formados politicamente no “postfranquismo”, esa interpretación da acción política predemocrática (“A Transición política española foi un proceso de transformación legal pactado entre elites desconectadas da maioría social. Non foi o produto da presión da sociedade, senón unha expresión dos lugares de encontro entre os poderes predemocráticos e os partidos de vangarda, que tamén pertencían ás elites”, p. 33). Esa é a visión política que está a morrer, en opinión de Miquel.

O mercado electoral español non é homoxéneo. Segundo a análise do autor hai tres espazos electorais xa que “A España entendida como unha soa nación, tanto por Franco como polo pacto de 1978, nunca existiu”, e engade: “A realidade plurinacional superou con creces o modelo territorial do Estado e non hai reciprocidade política nin convivencia entre as nacións” (p.18). Eses tres espazos serían o español, o vasco e o catalán, cun papel determinante deste último xa que no “negocio dos votos, sen Cataluña non es ninguén. E ninguén, significa ninguén”5 Este escenario no que as nacións non españolas loitan por romper un estado uninacional é, na visión do autor “transitorio, porque se o século XXI é o da unificación política de Europa, as disputas territoriais rematarán (...) Hai Estados soberanos, confederados e federacións de Estados que se fusionaron en unidades políticas. A España actual ten un encaixe doado ou natural, confederando Estados como en Bélxica. Trátase en todo caso de encontrar unha solución transitoria que resolva o feito da plurinacionalidade dun xeito converxente...” (p. 89) e esa transitoriedade “non é unha reforma da Constitución nun sentido federal; unha entelequia da vella esquerda española que non sabe explicar, porque o Estado das autonomías foi un invento dos políticos e porque omiten que esa solución non é aceptada polas nacións vasca e catalá, logo non serve e isto tampouco é opinable” (p. 120), xa que esas nacións “distintas da española, que ninguén vai españolizar ou castelanizar xamais, o que suxire un cambio profundo nalgunhas mentalidades e actitudes” (p.129) pois “España é un dos Estados máis vellos do mundo, pero nunca foi unha nación” (p.172) e o franquismo conseguiu que todo o que soase a español soase a predemocrático e centralista e se obviase o asunto, pero a nova situación obriga á cidadanía a revisar a súa identidade e a definirse entre considerarse integrante dun estado plurinacional do sur de Europa, xa que a identidade nacional de parte dos seus habitantes é distinta da española, ou a considerarse parte dun Estado uninacional do Sur de Europa. En números, uns 14 millóns inclínanse polo Estado central; uns trece millóns polo Estado das autonomías actual e arredor de nove millóns distribúense entre un estado federal, confederado ou outro indefinido no que algúns territorios se independicen. Para o autor xa non se trata dunha “desafección” co réxime, despois do “desencanto”, senón dunha ruptura que inicia un novo ciclo electoral con tres partidos hexemónicos e un cuarto, Cidadáns, dende febreiro de 2015. Esa remodelación do sistema electoral tamén afectou os espazos autónomos vasco e catalán en que Mas e Urkullu foron derrotados por En Comú Podem e Podemos respectivamente.

En opinión do autor, o sistema ten que cambiar o réxime para manter o sistema, e quen ten que facelo é a gran coalición natural, aínda que iso supoña a pasokización do PSOE, pero iso vai acontecer igual (xa é o Partido do Sur), e quen ten que encabezar esa perestroika é o rei Felipe VI, xa que a monarquía é a institución mellor valorada pola cidadanía, sete de cada dez persoas fano positivamente, incluídas as republicanas.
Moitos temos dúbidas de que a gran coalición sexa posible por razóns cualitativas que apuntamos máis arriba e tampouco agardamos reacción da monarquía, sobre todo despois da exhibicionista posta en escena e do discurso baleiro do día de noiteboa. “Nin está, nin se lle espera”.

Aínda que Miquel non se detén na análise electoral galega, que coñece perfectamente, de cando en vez fai referencias a Galicia non só para gabar a nacionalistas como Jorquera, Olaia Fernández ou López Rico e Luís Eyré senón tamén para sinalar que “Beiras equivocouse case dous anos antes creando AGE, porque habilitaba os comunistas de Esquerda Unida, que eran residuais en Galicia” (p. 133) e “... despois dun fado interminable, Anova fichou polos comunistas españois desprezando o espazo electoral de ruptura que conquistara nas autonómicas” (p.112)

Deixei, máis arriba, un paragrafo escrito que desmenten a miña capacidade preditiva. Afirmaba nel que era posible que as eleccións catalás se repetisen en marzo; onte soubemos que non será así, e hoxe, cando remato estas liñas, xa está investido presidente o alcalde de Xirona do que aínda non aprendemos o nome. Ao mellor Miquel atina e hai perestroika. Nós so pretendemos recordar que a orixinal fracasou.

En calquera caso teremos un 2016 axitado electoralmente con vascas e galegas seguras e a posible repetición das estatais; pero sobre todo teremos un ano intenso en que, agardemos, a política sexa quen de procurar solucións novas ao vello problema das nacións sen estado, que Cataluña puxo riba da mesa e con data de caducidade.


1Ríos, X., Pellitero, L., Méixome, C.: Rusia. Das orixes á crise dun modelo. Ir Indo, Vigo 1996                                                         2Sobre a perestroika e Gorbachov ver Gorbachev M.: Perestroika, Circulo de Lectores, Barcelona, 1988. Gorbachov, M.: Memorias de los años decisivos 1985-1992. Globus, Madrid, 1994 Gorbachov, M.:Memorias I e II. Circulo de Lectores, Plaza &Janés, Barcelona, 1996. Sobre o período, en especial (1985-1991), ver Fontana, J.: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Pasado&Presente, Barcelona, 2011 (entre p. 659 e 697).

3Sufragistas (Suffragette), Reino Unido, 2015.                       4Miquel, J.: La perestroika de Felipe VI.RBA, Barcelona, 2015.                                         5Entrevista de Pedro Vallín a Jaime Miquel en La Vanguardia 23/10/2015 http://www.lavanguardia.com/libros/20151023/54438320035/jaime-miquel-salvar-el-sistema-orden-del-78.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario