mércores, marzo 02, 2016

Paseo compostelá pola memoria, a culpa, a morte e o amor


     No que levamos de século Antón Riveiro ofreceunos tres obras que figuran na miña particular memoria literaria e, de seguro, na de moitas outras persoas e mesmo, coido, permanecerán en lugar salientable entre as grandes novelas da nosa literatura: As rulas de Bakunin (2000), Laura no deserto (2011) e a que vén de deixarnos coa mornura do pan saído do forno, Os elefantes de Sokúrov (2015). As tres publicadas pola editorial Galaxia.

      Procuro seguir as súas obras, aínda que un non sexa nin narrador, nin critico, nin profesor de literatura, senón só un lector, mesmo non tan constante como desexaría, de novela. Gusto de Riveiro porque é garante dun texto coidado, puído, sen petulancias, que discorre cunha aparente sinxeleza, resultado da teimosía correctora, que nos atrapa co seu persoal estilo de narrar e tamén porque, como Borges, gusto de “gabarme daqueles libros que me foi dado ler”. Os elefantes chegan tras catro anos soñando historias e enfiándoas para que os protagonistas nolas narren, cada un súa realidade, como se fose nun filme de grande orzamento cunha cámara nos ollos. Despois o escritor realiza a montaxe. A arte cinematográfica preside, dende o título, a novela que se desenvolve no estilo “riveiriano”, perfeccionado tras as máis de 700 páxinas de Laura no deserto. De estirpe limiá como Carlos Casares, coincide con el na habelencia para narrar e ensarillar historias, pola contra Riveiro prefire que o seu “estilo” se note pero como afirma de Casares con “Unha prosa sempre ao dispor do que contaba”1.


      A nova entrega de Riveiro cheira a Santiago, ou a Compostela como se di agora. Hai moitas novelas de ambiente compostelán pero nesta a presenza da cidade é absoluta. A eufonía dos seus nomes domina cada páxina. Das Algalias ata A Senra; da Porta Faxeira ata a do Camiño; da Praza de Mazarelos á de Cervantes, a Acibecharía, Oblatas, Orfas, Antealtares, O Toural... Pero tamén As Marías, os eucaliptos de San Rosendo, o abeto da Perona e os carballos de Santa Susana e San Lourenzo. Mesmo algúns puntos de encontro configúranse como paisaxe: A Gramola, O Candilejas ou a Bodeguilla de San Roque. A novela é, fisicamente, Santiago. Mais a ollada sobre a cidade non é simple. Hai a visión de Constantino, un escritor de guías urbanas que contempla e admira o granito, a arte, as rúas da parte vella, a historia, a choiva: “hai cidades polas que pasa a historia e outras nas que fica para sempre” (p. 238) afirma Constantino e recunca “Queixarse da choiva en Compostela é como facelo da luz ou do azul do Mediterráneo. A choiva é o seu verniz, a súa pintura, o seu encanto. “Laio de pedra e cristal” é o verso galego co que o poeta...” (p. 158) xa atrapado pola síndrome de Stendhal; pero non é só o escritor (castelán de nación e actitude positiva coa lingua galega, cousa que segue a ser, infelizmente, unha “rara avis” mesmo entre as elites cultas foráneas) o que está prendido dela, senón a desafiuzada Nela: “... ese orballo que cae sobre Compostela como unha oración” (p. 257); e a mesma protagonista, a compostelá Janis: “Encántame a Compostela mollada” (p. 118). Mais tamén é a outra Compostela, a do espantoso ensanche: “... abrir a fiestra e contemplar o ceo sucio, metálico, desa noite fría e húmida. (...) dan a un patio de edificios sobre os que se ergue un bosque de antenas.” (p. 87) e a das barriadas populares, do miserento lugar prohibido, en tempos infantís de Janis, do Pombal, camiño de San Lourenzo, barrio no que medrou a protagonista.

      É curioso como o nome dunha cidade pode cambiar. Ás veces por profundas reviravoltas económico-político-militares, prolongadas no tempo (Bizancio-Cosntantinopla-Bizancio-Istambul, por exemplo; ou San Petersburgo- Petrogrado-Leningrado-San Petersburgo, por poñer outro). Outras como resultado do simple paso das xeracións: para a miña (a de Roberto, pai da protagonista), era Santiago a secas; para a da miña nai (a de Oliva, Antonia, Herminia, Concha e Arsenia, as persoas maiores que residen nun piso-xeriátrico da Praza de Galicia), o nome era completo e para aquelas que a podían visitar polo dia do Apóstolo, medias perdidas entre a multitude, daba lugar ás chanzas en castelán de “compontelas como puedas”; para a dos meus fillos (a de Janis), que andaron pola cidade que atrapa é, simplemente, Compostela.

      Malia estar presentes tres xeracións: a da guerra, reflectida nas cinco mulleres das que coidan Janis e Antía; a “reformista” que fixo a “transición”, a dos pais de Janis; e a da nova cidadanía, a da protagonista, que está a xerar profundos cambios culturais e políticos; non é un relato interxeracional. A novela é absolutamente contemporánea, os feitos desenvólvese nos derradeiros días de 2012. A realidade dunha xeración á que lle roubaron as ilusións percorre a novela da man da protagonista e de Nela, unha recuperada amiga da infancia. Janis, de brillante expediente académico, atende persoas maiores mentres agarda que algún día se convoquen oposicións. Nela, desafiuzada, sobrevive, cunha filla, como música de rúa e procura alimentos nos contedores do lixo. Os amigos non dubidan en emigrar aínda con salarios ínfimos. Os sen teito arranxando un leito de cartóns... Permanente o desespero, o desarme: “E tamén empezo a me cansar das manifestacións. Nos últimos meses participei nunhas cantas e non atopo unha alternativa crible para lle darmos unha volta a todo o sistema. Os problemas no nacionalismo dividiunos, mesmo os amigos, e a desilusión instalouse como algo permanente (...) Xa non queda unha verdade nas noticias. O panorama é desolador. Todos somos culpables” (p. 86-87).

      Este é o pano de fondo, unha cidade e unha realidade, no que Riveiro Coello, como nos ten acostumados, entretece unha manchea de historias narradas en primeira persoa e que chega, na miña opinión, a un elevado nivel literario na “terceira parte” cando seis personaxes describen dende as súas persoais perspectivas a cea de Noiteboa. Malia ser dous os protagonistas centrais hai todo un abano de personaxes cos seus particulares razoamentos, sentimentos, en ocasións conmovedores, paixóns, teimas e pesares. Un pano tecido con catro fíos: a memoria, a culpa, a morte e o amor.

      Co primeiro deles acostuma urdir Riveiro as súas tramas. Memoria implantada de avó e avoa contadores e cativo escoitador: “A memoria é azarosa” (p. 377); “Sempre me asalta a sensación de que escribir sobre a memoria emprestada doutros é algo así como perseguir sombras que liscan entre os dedos” (p. 389). Memoria do elefante que non esquece quen o mancou e procura a auga para morrer á beira dos seus e velar os seus osos. Memoria que desacouga a Janis e atormenta a Constantino.

En "Libraida", Gondomar. F.: A. Castro
En "Libraida", Gondomar. F.: A. Castro
     Este último mortificado: “Eu aínda teño unha chaqueta herdada do meu pai que xa pertencera ao meu avó e que dalgunha maneira vestiu tres xeracións (...) Pregúntome se esta chaqueta é a mesma coa que meu pai subiu aquela noite ao monte para lle dar morte a aquel pobre home...” (p. 152). Ela, agoniada pola incerteza de desenvolver, ou non, o nobelo que entre as brumas dos recordos e a memoria traidora conduce á causa exacta da morte da nai: drogadicción, suicido, violación, accidente... e pairando sobre todas estas explicacións a hipotética responsabilidade do pai, salvado da queima da heroína, sosegado funcionario con vocación de poeta e moza pintora.

      A culpa persegue a ambos protagonistas. Concreta, no caso da memoria do vitimario pai de Constantino: “por iso, aquí, nesta cidade allea e intemporal. Esa raíz da que levo tanto tempo fuxindo tira de min, afúndeme na súa lameira e faime dubidar se é o meu perdón e non o seu o que busco” (p.153). Difusa, no caso da morte da nai de Janis: “Se deixase unha nota explicativa... Non parecía unha persoa vulnerable... Talvez ese sentimento de angustia rematou por se converter nunha enfermidade...” (p. 356).

      E presenza da morte. Nas cinco mulleres que a agardan, baixo o coidado de Janis e Antía, no piso da Praza de Galicia; no suicidio dunha delas chimpándose ao baleiro dende a fiestra; no infarto de Constantino e na obsesión por entregarlle o retrato ao fillo do asasinado polo seu pai e, dun xeito sobranceiro, pola indagación, non menos obsesiva de Janis, do porqué da morte da súa nai.


      Mais a novela tamén ten o seu “Piece of my heart”, a banda sonora da infancia de Janis. Hai esperanza, aínda que limitada pola idade e o corazón de Constantino e sobre todo pola ausencia de perspectiva social, política, laboral e persoal da protagonista. O amor xorde inesperado, desaxustado pola diferenza de idade entre os protagonistas, pero intenso, cunha forte carga erótica, dominado pola incerteza, polo instante, pola brevidade, pola inexistencia de sólidos proxectos de futuro: “prefiro vivir un tempo aquí, contigo” (p. 391). É Janis quen toma a iniciativa; é ela quen procura a Constantino na busca da súa propia identidade, fortalecida pola xuventude e o afastamento do mozo emigrante. Pero é el quen narra o amor, quen relata o erotismo, quen procura a permanencia dunha incerta relación. 
 
      Malia desenvolverse nuns poucos días de decembro de 2012, o ensarillado de historias vai ir dando pé á crítica social (“Esa apatía pola lectura, non só de xornais senón tamén de literatura que afecta a boa parte dos claustros, sempre me pareceu algo terrible e desolador (...) se o profesor non le, endexamais conseguirá que o faga o alumnado (p.31)”; ao humor (excelente as dúas páxinas nas que Concha relata o suceso, real segundo nos contou ese outro día Riveiro, da foto no museo de cera co rei cazador de elefantes en Botswana); a unha manchea de consideracións de carácter cultural (Janis é critica de cine, sen cobrar, nun xornal; Constantino é escritor profesional; Roberto, o pai de Janis, é poeta, e a súa moza, Cristina, pintora), mesmo do que poderíamos chamar “alta cultura” que van da literatura á pintura e detéñense con prestancia no cinema de ritmo lento, relato profundo e carácter vangardista de Haneke, Tarkosvski, Wenders, Lynch... ata quedar fixado no cinema pintado de Alexander Sokúrov.

      Riveiro consegue engancharnos, cun arrinque dubitativo, cun relato de historias fantásticas e feitos posibles, cunha relación amorosa afortunada, coa descrición de amizades e memorias familiares e unha escrita que se desliza coma un río de recordos como o Limia, que dende os tempos de Xuño Bruto deixou de ser Lethes. Un remata agardando polo que acontecerá con ese amor, con esas amizades e con esa relación familiar unha vez resoltas as incertezas provocadas pola ocultación e o silencio que pretende evitar a dor e non fai máis que acrecentalo.

1 Laso Lorenzo: Carlos Casares, o amigo das palabras. Galaxia, Vigo, 2013, p. 96. Por certo dáme a impresión de que a activa, ou quizais excesiva, participación de Casares na vida política e cultural estalle a pasar ao escritor Casares unha momentánea e inxusta factura que, sen dúbida, o afastamento temporal, faleceu en 2002, corrixirá.

Ningún comentario:

Publicar un comentario