luns, marzo 02, 2020

L. Nóvoa e L. Tobío

Leopoldo Nóvoa no atelier do Mercado Central de Motevisero, cara 1959.
Tomado de Leopoldo Nóvoa (1919-2019). Museo - Deputación de Pontevedra

Aínda non rematara a magnífica exposición, cativa aínda que intensa,  “Galaicos. Un pobo entre dous mundos”, que percorría 2.000 anos entre a prehistoria e a antigüidade  tardía a través de obxectos arqueolóxicos achados no ámbito das Rías Baixas, xa que non todos eran da división administrativa pontevedresa, e xa se inaugurou outra gran exposición no Museo de Pontevedra. Semella que sopran ventos de mudanza “malgré lui”, aínda mantendo ridículas peaxes: unha exposición como “Galaicos” inaugúrase primeiro en  Madrid para despois chegar a provincias, mesmo a aquela na que ten a súa orixe.

No alcumado “sexto edificio” pegouse un chimpo dende os tempos máis recuados ata a arte contemporánea coa exposición conmemorativa, argallada por Rosario Sarmiento,  do centenario do nacemento de Leopoldo Nóvoa. O galego-uruguaio, nacido en Salcedo, foi o último en falecer dos grandes creadores plásticos que o exilio arrexuntou nas beiras do Prata fecundando a cultura galega contemporánea: Colmeiro, Seoane, Laxeiro, Díaz Pardo e Nóvoa.

O pai de Leopoldo era cónsul do Uruguai en Vilagarcía. Tiña “o paísiño” como lugar de nacenza. Os sublevados expulsaron o  pai e o futuro artista, en idade militar, deserta. A familia, a través de Portugal, consegue chegar a Montevideo.

Na capital do país “chiquito”, o mozo Nóvoa coñece a Joaquín Torres García que o acabará  afastando da arquitectura e da literatura para encarreiralo cara á  pintura e a expresión plástica, exercendo unha gran influencia, xunto á  de Seoane, nestes anos iniciais do seu traballo artístico.  O seu propio camiño atoparao, xa instalado en París, nos primeiros sesenta. Ata que as cinzas o marcaron para sempre, primeiro tras o incendio destrutor do “atelier” parisino e despois co inconsciente repañar de borralla na súa lareira de Armenteira.

Nos anos de formación, bandeando  polas beiras do Prata, primeiros anos en Uruguai, residencia en Bos Aires, regreso a Montevideo e antes de coller camiño de Europa, fixo migas con  outro expatriado polo fascismo, coma el de vida nómade pola forza do traballo, da violencia e un chisco tamén por vontade. Naquel Montevideo acariñador de emigrantes e exiliados tratou a Lois Tobío, de profesión orixinaria similar á paterna, probablemente a través da familia do mesmo Torres García, coa que Tobío e a súa dona mantiveron relación de amizade durante anos.


“Para nós foi unha regalía coñecer a Torres García, o gran pintor, que retornara á terra do seu nacemento seis anos antes de chegar nós”, deixou escrito Tobío[1]. Torres García (1874-1949), de pai catalán e nai uruguaia, trasladarase, sendo neno, a Barcelona onde se formará e participará nos movementos artísticos da capital catalá de entre séculos; primeiro no “noucentismo”, traballando con Gaudí,  para despois evolucionar cara ao  “universalismo construtivo” que caracteriza a súa obra artística e teórica. Logo de residir nos Estados Unidos, Bélxica, Italia, Francia..., regresa, por pouco tempo, a Cataluña e en 1934 establecese, de forma definitiva, no seu Uruguai natal. Dende Montevideo exercerá unha gran influencia sobre a arte  suramericana  tanto a través das súas obras teóricas como do “Taller Torres García” que funda en 1942 e onde se formará Leopoldo Nóvoa. Referíndose a Torres García dille o propio Nóvoa a  Sánchez Súarez[2]:
A miña relación con el foi cegadora. Foi o descubrimento dunha zona humana tan veraz e auténtica que para min se converteu no personaxe máis importante da miña vida. Tanto é así que cando comecei a pintar, ata os tons da miña paleta eran como os de Torres García e o afán construtivo era un recordo das súas obras e teorías.

Pouco antes da posta en marcha do “Taller de Torres García”, chegaran a Montevideo Tobío e Melu, despois de non atopar acougo en Cuba nin en México. A orixe catalá de Melu e de Torres García facilitarían esta relación que chegou a ser intima, como lembra Tobío:  “As tertulias que tiñamos (na casa de Torres) ao xeito bohemio, adoitaban alongarse ata altas horas da noite....”. Tres dos fillos de Torres García: Augusto, Horacio e Olimpia (muller do escultor Eduardo Yepes), esta última con menos intensidade pero con “grande sensibilidade”, en opinión de Tobío, dedicábanse á pintura. Os varóns cun estilo máis semellante ao pai; Augusto “máis austero” e Horacio “algo máis risoño e colorista”, anota Tobío. Desa relación ficou prenda para sempre: “Augusto fíxome un retrato de busto, moi estrito de cor, severo, contido, que o pai retocou unha miga, e Horacio pintou de medio corpo a María del Carmen, ben ao seu xeito, mais amable e luminoso”. Tras a morte de Torres García (1949) a amizade das familias perdurou.

No mesmo ano no que Torres García fundou o seu “Taller”, Nóvoa, que aínda pensaba en se escritor, pon en marcha a revista Apex, onde colaborarán Torres García, Onetti, a poeta Juana de Ibarborou (de pai de Lourenzá) e outros. Pouco antes da morte de Torres García, Leopoldo trasládase a Bos Aires onde recibe fortes influencias de Seoane.

O Prata non será obstáculo para a comunicación. Tobío entra a traballar na farmacéutica Hoffman-La Roche onde irá aprendendo as técnicas e labores da publicidade, non só da tradución de textos, senón tamén de maquetación, deseño, ilustración e impresión. O  traballo será do seu agrado e así o reflicte nas páxinas das súas memorias, As décadas de TL, con continuas mostras tanto dos seus coñecementos artísticos como do seu elaborado criterio estético, fecundado tanto na experiencia laboral con artistas plásticos como Plastchek ou Guréwitsch,  como na fonda formación cultural ou nas longas diatribas nocturnas na casa de Torres García, mais tamén, xa contra final da década dos cincuenta, nas conversas con Leopoldo quen “por algún tempo residira en Montevideo e viámonos con el ben a miúdo” pois:
tiña o seu atelier nun localciño do Mercado Central, unha miga ao xeito da bohemia parisina, e alí iamos visitalo Melu e máis eu, pasando coel e coa súa compañeira, Catuxa, seráns lediciosas a parolar de mil cousas. Amosábanos o que tiña feito ou andaba a facer e na súa obra de entón víase un certo influxo de Seoane e Torres García con quen seica traballara un tempo. Un día levounos a ver un mural que viña de rematar na entrada dunha importante empresa, unha composición en heteróclitos elementos cunha liberdade creadora e unha puxanza que anunciaban xa os seus triunfos ulteriores polo mundo adiante.

Tamén Leopoldo Nóvoa gardaba gorentosos recordos daquel primeiro piso do antigo Mercado Central de Montevideo: “o taller máis entrañable que tiven”[3].

Como é ben sabido, Nóvoa destacou polos seus murais entre os que cómpre salientar o do Estadio Luís Tróccoli no Cerro de Montevideo (1962) que o artista, segundo propia expresión, continuou, atravesando o océano, na Canteira coruñesa de Santa Margarida (1989). Nóvoa realizou o mural do Cerro despois dunha breve estancia en París; naquela altura Tobío e a súa familia xa regresaran a Europa e asentáranse en Madrid.[4]

Programa de man do 1º Congreso da Emigración.
Arquivo Lois Tobío
Nóvoa estableceu o taller no Mercado Central de Montevideo en 1958[5], mais a relación Tobio-Nóvoa era xa anterior, pois o viveirense encargáralle ao pontevedrés o programa de man do 1º Congreso da Emigración  organizado a iniciativa do Consello de Galiza, seguindo unha suxestión de Castelao, no centenario do Banquete de Conxo e que se celebrou entre o 21 e o 31 de xullo de 1956. Tobío relembra nas súas Décadas: “A Comisión Organizadora dirixiuse a min para que preparase o Manifesto, o Temario e o Regulamento do Congreso: e eu cumprín a tarefa e o meu traballo foi aceptado e louvado”; e máis adiante: “O programa que para el se fixo levaba como carátula un fermoso debuxo de Nóvoa”[6]. Tobío conservaba entre os seus papeis un destes programas reconvertido en improvisado rexistro de enderezos.

A amizade entre Nóvoa e Tobío mantívose ao longo do tempo pero, dende o punto de vista de traballo conxunto e relación epistolar,  foi especialmente intensa nos primeiros meses de 1962. Entre marzo e abril dese ano, tiveron que concretar diversos aspectos relacionados coa maqueta,  tapa e sobrecuberta da, en palabras de Otero Pedrayo, “Grande e Xeneral Historia”; labor para o que, o de Viveiro, demandara a colaboración de Nóvoa. Era o máis grande proxecto editorial da cultura galega. Tobío encargouse, en inicio, da unificación lingüística, traballo nada doado tanto pola diversidade de normas e estilos  como pola dificultade de desentrañar moitas notas manuscrita, pensemos só nas de Otero. Ao final, dado o retraso na publicación que producía un enorme desacougo nos autores, Tobío encargouse tamén dos traballos de maquetación, edición e impresión.

Carta de L. Nóvoa a L. Tobío. París, 21 de marzo de 1962
Arquivo Lois Tobío
O 21 de marzo de 1962, Leopoldo Nóvoa escríbelle a Tobío: “Doble fue la alegría de vuestra carta, porque, además, me trae el encargo de las tapas para la Historia de Galicia.” Despois de agradecerlle que lle enviase unhas diapositivas dos seus murais pois “aunque no dan la sensación de los colores (...) me sirven”, entra ma encomenda:
Respecto a las tapas o sobre-cubiertas, me pondré de inmediato con ellas y te las enviaré tan pronto “encuentre” las que me satisfagan. Te ruego me digas los titulos y (o) leyendas que llevará cada una, pués debo calcular los lugares para la tipográfica que, si bien me gustaría también escogerla, habrá que conformarse con proponerte alguna para que tú, despues veas de encontrar similar entre los tipos que tenga la imprenta que realiza el trabajo.

Como podemos comprobar, aínda que agora é cando lle fai o encargo formal, xa falaran dos traballos de deseño. Da misiva tamén se desprende a fonda relación de amizade tanto entre eles como coa familia, pois a carta está redacta en plural, referíndose a Tobío e María del Carmen aos que lle anuncia: “ya os contaré a mi regreso”, que será pronto pois “me están acosando para que vuelva cuanto antes para realizar los grandes murales del estadio del Cerro”  e engade: “estoy maniobrando para que no me obliguen a prescindir de un estupendo viaje a España que tengo minuciosamente planeado para mediados de mayo”, aínda que xa ten decidido que  “mi hábitat definitivo seguirá siendo París”, coa esperanza de que “en poco tiempo podré mantenerme de mi pintura sin mayores problemas”. A misiva remata cunha agoniante reflexión política:
No hablaré de la situación política porque me apena lo que tendría que deciros. La guerra de Argelia ha terminado de “apodrecer” todo y aunque uno se dá cuenta que la crisis es de todo este pequeño Occidente, al que se le viene el mundo encima, creía que Francia podría tener algunas reservas. Y no las tiene porque no hay nada digno de salvarse. Ca-y-est

Carta de L. Nóvoa a L. Tobío. París, 28 de marzo de 1962.
Arquivo Lois Tobío
Unha semana despois, o 28 de marzo, antes de que lle chegase a resposta de Tobío, Nóvoa xa ten o traballo encarreirado:
Como decía en mi anterior, me puse enseguida a trabajar en las sobre-cubiertas. Ahí te las mando sin esperar por los datos que te pedí sobre la tipografía que irá titulando cada tomo. Por lo que se de ti como persona que estas en la pomada (es decir en cosas de impresiones) sabrás manejarte con los espacios.

Despois dunha serie de consideracións sobre a situación do número de cada tomo “al rente en el ángulo inferior derecho”, acláralle:
El título Historia de Galicia, que supongo encabezará la página debe ser impreso en el tono dominante (gris para el tomo 1, ocre para el tomo 2). Para destacarlo, pues que esos colores son claros sugiero un tipo de letra comme celle-ci ( e engade un recorte de prensa) o similar, quiero decir gruesa, llena. No alta pero alargada.
Los subtítulos (...) serán en tinta negra, de manera que destaquen mas que el título. Coido que quelque chose d´este xeito (e engade un novo recorte de prensa)

Na primeira carta á  que fixemos referencia e ante a suxestión tobiana sobre a cuestión, Nóvoa afirma, “Por mi trabajo no cobraré precio alguno y te agradezco me hayas asociado a tu labor”. Esta resposta non resulta moi do agrado de Tobio, que en carta posterior:
Aunque tu negativa a recibir una retribución por tu trabajo es digna de reconocimiento y de encomio, te ruego que cambies de opinión. Por razón de principios conviene que la gente sepa que el trabajo artístico o intelectual debe ser remunerado

Ao racionalista argumentario de Tobío responde Nóvoa co deixe humorístico do que sempre fai gala, agora cunha mestura de idiomas:
Os teus argumentos o respeito do prix me parecen atendibles. Digamos $500.- Si es mucho 400.-, si sigue siendo mucho 300.- y así sucesivamente. Ça-y-est!

Ese fino humor nunca desaparece, por moi breve que sexa a misiva, das cartas de Nóvoa. Por exemplo, na que lle envía cos recortes para indicar os tipos, a do 28 de marzo de 1962, ao saírlle, con evidente intención, un pouco tortas as liñas remata cun “Coño, que torcido estaba el papel”, non sen antes dar unha proba máis do seu ánimo de colaboración:
No tengas ningún temor en decirme que no te gustan, si no te gustan. Ni tengas ningún empacho e no utilizarlas, si fuera así.

A aceleración do Nóvoa fai que cando lle chegue a carta de Tobío el xa teña, como vimos, resolto o traballo. O 2 de abril de 1962,  escríbelle:
Un poco por la urgencia con que me habías pedido me pusiera a hacer las tapas y otro poco por las gana de hacerlas, resulta que tu carta con los títulos  me llegó ayer cuando yo ya te las había despachado. Ça fait rien, pois ti poderás arrancharte con el asunto de los espacios

Carta de L. Nóvoa a L. Tobío. París, 2 de abril de 1962
Arquivo Lois Tobío
A última das cartas de Nóvoa que conservaba Tobío traía galano. Era domingo, suponse que Leopoldo fora rezar a Chartres, de paso, sobre unha tiriña de cartón rectangular realizou un fermoso debuxo á cor dunha das celebres vidreiras góticas da catedral desta cidade francesa e envioulla adherida á carta.

Tobío, nun escrito do 11 de abril de 1962, cualifica os orixinais como “estupendos” e indícalle: “Tomo nota de tus indicaciones técnicas (…) todo lo cual seguiré estrictamente, dentro de lo posible”. Tobío cumpriu. As cartas cruzadas espertaron a nostalxia tobiana. A asinada o 27 de marzo de 1962, conclúe:
Te envidio enormemente por estar en París y, en general, en Europa. Veinte años de ausencia de mi viejo y querido mundo no han borrado el afán de volver a el. Espero verte pronto por aquí, como anuncias y que me hables de lo mucho que estas viendo y captando. Te mandamos un muy cordial abrazo.

Na derradeira o abrazo faino extensivo “a la Victoria de Samotracia y un beso a la Olimpia de Manet que deben andar por ahí.”

Tobío conseguía desacougar a don Ramón e aos autores, en especial a Vicente Risco e a Xaquín Lourenzo, que vían impresos os seus grandes traballos etnográficos. Non puido facer o mesmo co traballo de seu amigo finado, López Cuevillas. “A prehistoria” ocupou o  terceiro volume da “Grande e Xeneral Historia”, derradeiro daquel gran proxecto editorial, e tardaría unha década en facerse realidade. Del xa non se encargou Tobío e aínda que a sobrecuberta é unha adaptación do deseño de Nóvoa, a súa sinatura non figura no ángulo inferior esquerdo.


Como é de comprender non é doado facer unha selección entre toda a inmensa obra de Leopoldo Nóvoa; mesmo é posíbel que nesta ocasión haxa un certo exceso de obra exposta, ou mellor unha carencia de espazo expositivo que provoca un certo desasosego no visitante. Aínda así paréceme que ben merecía nun recantiño dun expositor unha referencia á colaboración de Nóvoa, por interposición de Tobío, e darlle fasquía externa á  obra dalgúns dos máis relevantes integrantes da xeración Nós que neste ano que andamos tamén está de centenario, máis alá da breve referencia que fai Rosario Sarmiento no magnifico catálogo[7] editado polo Museo e a Deputación. Dito o cal, ben merece achegarse ao “sexto edificio” e contemplar.

Gondomar de Miñor, febreiro de 2020,
en tempo de dor

   
[1] Tobío, L. (1994): As décadas de T.L.. Sada: Castro, p. 497 e seg.
[2] Sánchez Súarez, C. (2000): “Leopoldo Nóvoa” en Artistas galegos. Pintores. Posguerra (abstraccións-figuracións). Vigo: Nova Galicia, p. 62-103.
[3] Sánchez Súarez, C., p. 67
[4] Maseda Maseda (2011): Lois Tobío. O galeguista esquecido. Santiago: Lóstrego
[5] Leopoldo Nóvoa de cenizas y luz. Catálogo (2003). Madrid: Circulo de Bellas Artes-Deputación de Pontevedra
[6] Tobío, L. (1994): As décadas de T.L.. Sada: Castro, p. 591-592.
[7] Leopoldo Nóvoa (1919-2019) (2020). Pontevedra: Museo de Pontevedra-Deputación de Pontevedra.

Ningún comentario:

Publicar un comentario