xoves, xullo 16, 2015

Identidade, tradición e modernidade: O universalimo da cultura galegaDéixovos o texto base dunha charla pronunciada en Baiona o pasado 9 de xullo de 2015, nun ciclo dirixido nomeadamente a “veraneantes tradicionais” da vila. Non está todo o que se dixo, nin se dixo todo o que está. A alguén pódelle interesar.


    Agradecer a Antonio Piñero o convite para participar neste ciclo de conferencias que dende hai anos organiza coa xenerosa vontade de darlle un pouco de vida cultural á Baiona veraneante, ou sedentaria. O esforzo ben merece a pena ser gabado. Agradecerlle tamén a sensibilidade por convidarme para falar na lingua propia do país e sobre a cultura propia do país.


    Nalgún lugar lín que Piñero dicía sobre si mesmo que levaba 40 anos vivindo no século Iº despois de Cristo, o seu século, do que nos falará o 13 de agosto cando nos achegue a El trono maldito.

    Vou encetar tamén polo seu século; non tanto polos feitos dos que quero comezar a falar senón por que os escasos textos que nos informan de tempos tan recuados son de autores, case que todos, deste século1.

    Comezarei cun relato ben coñecido. Seica alo polo 137 antes de Cristo, un xeneral romano argallou unha operación de castigo contra as tribos do norte do Douro. Din que unha desas tribos, suponse que unha das que mais lle andaba a tocar nos nefres aos veciños do sur do Douro, chamábanlle algo así como callaicos, callaeci, ou kallaikoi en versión grega.

    O tal xeneral era Décimo Xuño Bruto. Cen anos máis tarde un seu parente faríase famoso como traidor, cando menos para nós, aínda que estou seguro que para moitos dos seus contemporáneos, cando menos entre as elites patricias romanas, foi un salvador e, tamén estou seguro, que á inmensa maioría dos habitantes das provincias dominadas por Roma o asunto importáballe un pito.

    Mais volvendo ao rego, seica o tal Bruto armou unha boa para zurrarlle a badana aos tales callaicos ou callaeci e como sempre nestes casos houbo “danos colaterais”. As liortas estenderonse pola terras do norte e moitas outras tribos remataron pagando polas rapañotas violentas daqueles callaicos. O xeneral seguiu subindo á fronte das súas tropas e segundo Anneo Floro “non retirou os seus estandartes antes de descubrir, non sen certo medo e horror de sacrilexio, o sol que cae no mar e o lume xurdido da auga”2. Non sabemos a que lugar se refire, pero outros autores fálannos do Bainis ou Minion que ao mellor era o Miño ou o Sil. En calquera caso Bruto tivo que desfacer o nó gordiano como fixera Alexandre o Grande máis dous século antes, pero sen a contundente sabrazo do macedonio.

    O caso é que ao chegar ao río chamado Lethes e o que hoxe dicimos Lima ou Limia, o xeneral romano tivo que deterse, por negarse os mercenarios locais, a maioría das tropas, a vadealo aducindo que se o facían esquecerían quen eran e nunca máis poderían regresar ás súas casas coas súas familias . O militar habilidoso, pillou o estandarte, atravesou o rio, chamou aos centurións polo seu nome. As tropas seguírono.

    Non sabemos onde aconteceu. Se foi en Ponte de Lima ou na altura de Xinzo; pouco importa nos dous sitios argallan romarías ao respecto nesta especie de andazo que nos entrou de enredarnos con festas de comer e unha vez esgotados os abundantes xéneros alimentarios inventamos un novo estilo, cun aquel de pretensións históricas, para seguir a comer e beber. En Baiona tamén sabemos disto.

    O caso é que o vitorioso Bruto foi recoñecido polo Senado romano, en 136aC co alcuño de Gallaecus ou Callaecus ou Callaicus segundo as fontes de que se trate.

    A estas alturas algunhas persoas, con bo tino, estaranse a preguntar e isto que ten que ver co título da charla que nos puxeron no programa. Pois a verdade é que non moito. Pero como a todo lle podemos tirar unha utilidade iremos entrando en fariña.

    En primeiro lugar compre lembrar que foi o xeneral que amentamos con reiteración, ou o seu estado maior, os que comezaron a chamarlle galegos aos que vivían ao norte do Douro. E asi, ata hoxe, mais de dous mil anos despois. Como dixemos, en propiedade, os callaeci, pousarían na area entre o Douro, o Támega e o mar, pero aos latinos parecéronlle que aquela tribos asentadas ao norte do Douro, entre o mar e as serras orientais, tiñan aspectos comúns, por suposto absolutamente invisibles para os indíxenas que levaban anos a cantazos entre si. Os turistas sempre teñen que recorren a simplificación: os chineses son todos iguais e, para estes, os europeos tamén. Sen embargo non lles debía faltar razón aos militares romanos cando menos polo lonxincuo éxito da xeneralización. Seguramente o máis semellante que tiñan entre si todas aquelas tribos era a teima de facer algunhas vivendas de pedra, cadansúa na súa leira e empoleiralas nas medias ladeiras abrigosas. Teima que como sabedes perdura na actualidade. Probablemente fose ese un dos trazos identitarios mais evidentes marcado a súa vez pola realidade física do macizo granítico no que se asentaban. Pouco importa por que a identidade comunitaria é imaxinaria como diría Benedict Anderson3 e podemos engadir que a diversidade comunitaria é igualmente unha creación cultural.

    O caso é que aquela identidade orixinaria que viron os militares romanos que viñan da Lusitania acadou o éxito da definición aquelada e logo da “pax” de ferro e sangue de Augusto e da división da Hispania, ollo era toda a península non un anaco, en tres provincias (Betica, Lusitania e Tarraconense); en tempos de Diocleciano (298dC) dividiuse a Hispania en tres entidades político-administrativas (as tres anteriores, a cartaxinesa e a Gallaecia). Pasaran exactamente 435 anos dende a ocorrencia denominativa de Bruto e a Gallaecia convertíase nunha entidade política, administrativa e xurídica.

    Mais non viña a falar de historia, aínda que volveremos a facerlle as beiras a Clio de cando en vez, senón de identidade. Agora temos que volver ao Lethes, ao río do esquecemento, ao mito protector dun territorio ata o punto de que os crentes nel o consideraban paralizante. Os mercenarios indíxenas néganse a atravesar o río ante o mais horrible dos castigos. Só a certeza de que a profanación do mito non vai acompañada do inmediato castigo, e seguramente a ameaza de castigo por parte dos xefes militares, lle dan azos suficientes para arriscarse. Lembren que o que lles aterraba non era só esquecer o seu nome, caer na desmemoria de si mesmo, nesa enfermidade terrible, que na altura botarían no pozo sen fondo da loucura e hoxe denominariámola co nome dun psiquiatra alemá que, segundo di un meu veciño, anda sempre a cambiarlle as cousas de sitio. Ese pozo negro que vai absorbendo a memoria persoal ata anular a vida e converter ás persoas neses zombis tan do gusto das series e xogos da rapazada.

    Retornando ao Lethes, lembremos que os mercenarios autóctonos tiñan medo a esquecerse de si pero tamén a esquecer ás súas familias e de non ser quen de regresar as súas casas; tiñan tamén pánico ao esquecemento colectivo, a esquecerse de cal era a súa comunidade imaxinaria, regresamos a Benedict Anderson, de caer noutra forma de loucura a da escisión da personalidade, a esquizofrenia de non saber cal é a comunidade de referencia, de esquecer a comunidade de orixe ou se queren vostedes, coido que é mellor, de non ser quen de ordenar as identidades compartidas.

    Os andazos do Lethes semellan andar pairando en exceso pola sociedade galega contemporánea. A individual polo alto grao de avellentamento provocado pola baixísima taxa de natalidade, a fuxida, obrigada, da xente moza e ben preparada, a que se engade a laminación do sector primario e a liliputización do sector industrial que converte a Galicia nun lugar de escaso atractivo para a emigración dos condenados da nai África, unha vez que os descendentes dos nosos emigrantes de hai cen anos foron quen de ir arranxando os seus desastres e mesmo converter o sur do continente americano, nunha esperanza para un mundo mais xusto. Un inciso, a comezos do s. XIX, Galicia cuadriplicaba a poboación de Madrid e duplicaba a de Cataluña.

    O outro andazo do Lethes semella aínda mais estendido. Dá a impresión da que as xentes que habitan este territorio, administrativamente indefinido, teñen unha confusa ordenación das identidades compartidas. Cando menos así semella se atendemos á súa expresión política e a comparamos co caso vasco, o catalán, o escocés ou moitos outros exemplos que poderiamos poñer ollando para o mapa europeo conformado por 20 estados en 1914 e por case cincuenta en 2014.

    Pola contra somos practicamente o único territorio europeo ao que lle seguen chamando igual que hai dous mil anos. Temos unha permanente expresión de vontade colectiva ao longo da historia.

    Foi este territorio o primeiro reino xermánico aínda dentro do Imperio Romano. No primeiro terzo do século V asentouse o reino dos suevos de Galicia, tras un foedus con Roma. Despois chegou Martiño, da afastada Panonia, que hoxe poderiamos identificar, mais ou menos, con Hungría; e dende o cativo mosteiro de Dumio ou Dume, alí a carreiriña dun can de Braga, dirixiu o reino durante case medio século e reforzou aquel trazo identitario do que se decatara o xeneral Bruto argallando o Parrochiale Suevorum, que mil cincocentos anos despois segue marcado a particular forma de artellar o territorio. Así que, aqueles que non nos teñen frecuentado en exceso anden con ollo e non confundan aos de Baredo cos de Baíña ou non mesturen os de Sabarís cos de Baiona e menos digan que os de Vincios son de Gondomar; e isto sen que a parroquia, a fregresia din os do sur do Miño, sexa unha entidade administrativa, por certo no Alén Miño si que o é, ou mesmo que, co avance modernizador do laicismo, a funcionalidade relixiosa teña decaido nas últimas décadas a pesar da respiración asistida que lle deu o nacional catolicismo franquista e salazarista. En compensación vemos a San Martiño, sexa o de Dume ou o de Tours, como fartura, magosto, viño novo e chourizos frescos.

    A teima da dispersión da poboación converteuse noutro trazo identitario condicionado pola propia xeografía, polas actividades económicas, por momentos históricos concretos e outros factores. Moitos analistas teñen afirmado que a falla de expresión da vontade política galega está en relación coa carencia dunha cidade de referencia como Barcelona, Glasgow ou Bilbao; son mais ben da opinión de que de pouco vale lamentarse do que non pode ser e empregar o tempo en reducir os inconvenientes e aproveitar as vantaxes; claro que cando alguén intenta aproveitar as vantaxes non lle fan caso como a Antonio Palacios cando soñaba coa Barcelona do Atlántico estirada dende Redondela a Baiona e a ignorante burguesía viguesa doulle as costas ao seu plano. Temos pois que afacernos a esa longa cidade que comeza no Ferrol, pasa pola Coruña, Carballo, Santiago, Vilagarcia, Pontevedra, Redondela e Vigo, seguindo pola beira do mar a dorsal galega como lle chamou Otero Pedrayo e aminorar as pexas que supón que tres cuartas partes do territorio fiquen practicamente despoboados ao tempo de ser quen de desbotar as pailanadas das disputas sobre aeroportos, facultades e demais. Tamén isto semella trazo identitario lembremos que o esgazamento do Condado Portucalense veu provocado pola pretensión metropolitana de Compostela á que se opoñía Braga.

    A identidade sempre é mais visible para os de fora. Aquela mestura de árabes e norte africanos unidos polo islam ocuparon a península ibérica e aínda que non foron quen de unificar o Mediterráneo quedaron en parte dela setecentos anos. Os cronistas deste momento (Al-Maqqari y Ibn Jaldun) dividen a península en dúas partes: Jaliyiquia e Al-Andalus. Nos séculos altomedievais Galicia brillou ata o esplendor do s. XII e fixo a súa maior achega á cultura universal: a deturpación daquel latín macarrónico que se viña falando na franxa occidental da península e que dou lugar ao que hoxe chamamos lingua galego-portuguesa coas súas variantes territoriais na propia península, en África, Asia e América con perto de 300 millóns de usuarios. Foi o galego a lingua culta e cortesá dos reinos cristiáns do sur de Europa e Compostela o centro dese mundo comercial e artístico que se manifesta con beleza extrema no pre románico, no románico e no protogótico. Mentres nas franxas centrais e orientais da desenvolvéronse as outras dúas linguas romances da península.

    Houbo séculos escuros, as veces de profunda crise, ás veces mesmo por ir moi por diante como na primeira revolta burguesa e popular de Europa que foi a dos irmandiños; ou cando o Ibañez, marqués de Sargadelos, enriquecido co comercio ergueu o primeiro alto forno de España demonizado pola institución eclesiástica que non pararon ata derrubalo. Viñeron de América para quitarnos a fame o millo e a pataca. Manolo Rivas definiunos nalgunha ocasión como os “comedores de patacas” novidade contemporánea como sabe; no Val Miñor non se comezaron a comer ata que José Arias Teixeiro, señor da casa de Pias, trouxo a moda, en 1864, ao seu regreso do exilio parisino. Por certo ollo coa wikipedia porque esta mañá fun comprobar este dato e non só non o tiña senón que di que morreu en Francia, pero Arias Teixeiro ten unha fermosa lápida no cemiterio de San Pedro da Ramallosa onde está soterrado

    Deixemos definitivamente a Clio e retornemos para rematar ao título da charla de hoxe. Hai unha identidade galega? Sería a pregunta. Por certo os galegas somos os campións do mundo en preguntas. Malo será!!! podería ser a resposta; ou tamén por un lado ti xa ves e por outro que queres que che diga!. Os publicista de Gadis percibiu esa identidade e sóuboa expresar en imaxes e frases que bandean dende os avós que sempre dan atinados consellos, ata as señoras as que non lles importa que a choiva lles estrague o peiteado co seu E se chove que chova! ou o gaiteiro punkie cabalgando pola quinta avenida. Esa identidade que non se expresa abertamente como política pero que sempre atopa o xeito de sobrevivir, poderíamos denominala “identidade”, “galeguismo” ou “nacionalismo banal”, arremedando o titulo da interesante obra de Michael Billing4.

    O profesor británico fálanos do nacionalismo cotiá presente nos medios de comunicación, nos símbolos, nos hábitos, nas bandeiras, nas escolas, nos despachos... e recórdanos como este “nacionalismo banal” é exercido dun xeito inconsciente pero tamén abusivo por parte da cidadanía dos estados soberanos que ademais considéranse a si mesmo como “non nacionalistas”, mesmo as veces defínense a como antinacionalistas e acusan as identidades minoritarias de enfermizas. Billing enche o seu libro de exemplos dos máis diversos estados soberanos e dun xeito especial daqueles que teñen no seu interior nacións negadas como é o caso do Reino Unido, polo de agora, por uns cantos votos. O caso do Estado Español enche moitas páxinas do seu libro. Tampouco é moi difícil atopalos sobre todo nos medios de comunicación. Vou poñer dous da miña colleita: en España hai catro grandes diarios impresos (El País, El Mundo, La Vanguardia e La Voz de Galicia) tanto por vendas como por lectores, despois hai outros, iso si os dous primeiros son diarios nacionais mentres que os dous segundos son de provincias, é dicir non son nacionais. Por que nacional só é Madrid. España, o estado, ten un grave problema coas elites políticas e económicas da capital xa que teñen o feo costume de confundir os seus intereses cos do estado.

    Poño outro exemplo a constitución de 1978 distingue entre nacionalidades, que son tres, e rexións e pon ás primeiras a un nivel superior; sen embargo, cando pillamos calquera telexornal das chamadas cadeas “nacionais” cóntannos todos os “dimes e diretes” dos lideres ou lideresas madrileñas, mentres na práctica non se fala de Cataluña, a non ser para mal, o Pais Vasco, desde que non hai mortos non existe e Galicia é un recuncho presidido por un señor que colle o avión os xoves para a capital e regresa o domingo e ese sae porque seica ten pretensións na corte.
    Poño outro exemplo. Hai uns meses publiquei un libro recollendo artigos de prensa de entre 2001 e 2014 nel escribía:

Lembreime do vello Freud o outro día cando escoitei o presentador dos deportes da primeira canle de televisión responder á condutora do telexornal que efectivamente aquela fora unha mala xornada para os equipos españois non só pola ampla derrota do Atlético de Madrid, senón tamén polo empate a domicilio do Real Madrid. Os equipos contrarios, como lembrará a persoa lectora aínda que non sexa moi afeccionada ao balompé, foron o Barcelona e o Español da cidade condal,*
    Como ben saben Billing tomou o termo banal da frase que Hannah Arendt *a terrible banalidade do mal, ante a cal as palabras e o pensamento séntense impotentes”. Estanos a falar de Eichmann, quen para Arendt non era o «monstro», o «pozo de maldade» como era considerado pola prensa israelí e internacional. Os actos de Eichmann non eran desculpables, nin el inocente, pero estes actos non foron realizados porque Eichmann estivese dotado dunha inmensa capacidade para a crueldade, senón por que era un burócrata, un operario dentro de un sistema baseado nos actos de exterminio.

    Este concepto de banalidade burocrática é a que aplica Billing ao seu estudo sobre o nacionalismo dos estados e que tamén podemos aplicar a outros conceptos como o de democracia. Cando un galeguista trata de argumentar, errado ou non, pode toparse coa frase “eu son tan galego como vostede”; estes días tamén se escoitou moito co obsesivo, para algúns, referendo grego e se o defendías, como sempre con argumentos mais ou menos acertados, topabas con frecuencia coa frase “eu son tan demócrata como vostede”.

    Pois ben en Galicia, como en moitas nacións negadas hai un galeguismo banal que se expresa en múltiples situacións cotiás por iso non está ben visto falar en contra da idea galeguista e ten que saír o de “galego coma ti” ou cantase “A Rianxeira” en Balaidos ou Riazor, como expresión dunha identidade que no imaxinario pérdese no fondo dos tempos mentres que na realidade moitas destas chiscadelas identitarias (a rianxeira, a queimada ou o comer marisco) son invencións do outro día, non máis alá da primeira metade do século pasado.

    O politólogo Xaime Subiela* ten convertido este “nacionalismo banal” en “nacionalismo basal” para indicar a forza identitaria dun nacionalismo galego, feble en aparencia pero que é quen de resistir embates de toda caste aínda naqueles momentos nos que a súa expresión política é inexistente ou minoritaria. As veces mesmo chegando ao nivel da angustia que produce o incerto futuro da lingua galega como expresión máxima desa identidade . Quizais viría ben lembrar aquí o feito que se conta de que, en 1804, cando o Papa se achegaba a Napoleón para poñerlle a coroa de emperador este tiroulla das mans e púxoa el mesmo; entón o Papa replicoulle: “Ben sei que a vosa intención é destruír a cristiandade, pero a Igrexa leva case dous mil anos intentándoo e aínda non o conseguiu”.

    A aqueles que sinalan como culpables do estado da lingua as persoas que a empregan para “ser e estar no mundo”; de querela tanto que a chegan a afogar; de insultar a quen non a fala; de non dotarse dunha metodoloxía da persuasión; de usala como signo de reivindicación e lexitimación excluínte; de empregala como arma arreboladiza por parte dalgúns partidos políticos; de que todo o que se fai en galego soa a falso, imposto, condicionado, ritualizado, antinatural, artificial e forzado pola presión dunha minoría intelectual que tutela a esencia da galeguidade. Pois ben a eses, remedando a rexouba do Papa fronte a Napoleón, poderíamos dicirlle: “Ben sabemos que a vosa intención é destruír a nación dos galegos e das galegas pero os nacionalistas levamos varias décadas intentándoo e aínda non fomos quen”.

    Nas súas diversas fases (provincialista, rexionalista, galeguista, nacionalista) a expresión política da identidade galega foi sempre moderna, progresista, avanzada e aberta ao mundo, en contraste coas falsas elaboracións ideolóxicas que pretenden vinculalo a un movemento inspirado pola nostalxia dunha fantástica arcadia feliz, da aldea idealizada, do bucólico mundo campesiño, antiprogresista e antiindustrialista, tradicionalista, localista, antiuniversalista, que topa a felicidade no atraso e no regreso ao pasado... Todas estas opinións difundidas ata a saciedade polo que podemos denominar ao xeito marxista “aparatos ideolóxicos do estado” (a igrexa, a escola, agora os medios de comunicación, etc) non son nin inocentes nin inocuas, pretenden a banalización da identidade galega e a minorización cultural e nisto son responsables tanto o conservadurismo como o progresismo español do s. XIX, como o que se denominou xenericamente esquerda no XX e mesmo, é ben triste dicilo, ollamos esa pulsión nas forzas xurdidas co agravamento da crise económica e o fracaso do proxecto monetarista europeo.

    Antolín Faraldo era un mozo liberal moito máis avanzado que os seus correlixionarios da época; Murguía un progresista; Rosalía hoxe é interpretada dende códigos feministas; Castelao evolucionou dende o anticaciquismo tradicionalista ata unha visión radicalmente progresista; Alexandre Bóveda era un keynesiano anterior a Keynes.
    Claro que houbo conservadores ou tradicionalistas no galeguismo político do último século e medio pero foron case sempre exemplos individuais e mesmo difíciles de axuntar non é o mesmo o tradicionalista Brañas que formula alternativas progresistas en economía que un Risco exótico e filo nazi que un Otero Pedrayo nostálxico da orde bucólica da aldea pero, como me dixo un día Lois Tobío “demasiado culto para ser conservador”. Por certo un Otero que recuperou a “identidade” persoal e colectiva atravesando o Lethes con valor a través do seu heterónimo Adrián Solovio no seu Arredor de si* que tan ben analizou, no seu marco temporal, o profesor Villares nun libro absolutamente recomendable.*

    Esa tradición progresista, profundamente democrática, cunha elevada concepción da xustiza social segue a ser a liña, non só dominante, senón a única, no galeguismo, ou si prefiren, no nacionalismo galego contemporáneo. Xunto a unha mentalidade aberta, consciente de que a cultura e, en especial a lingua galega, é a nosa forma de “ser e estar no mundo” e xa que logo, remedando a Castelao: “a nosa maior creación universal”.

    Don Lois Tobío, o principal estudoso de don Diego Sarmiento de Acuña, 1º Conde de Gondomar,* a quen a corporación gondomareña ten recoñecido dándolle o seu nome ao auditorio e acolléndoo como fillo adoptivo, foi un dos redactores da declaración de principios do Partido Galeguista en 1931. A el o que mais lle gustaba, porque era o seu tema, é o cuarto que literalmente di: “Galicia célula de universalidade; Ati-imperialismo, federalismo internacional, pacifismo”. Da súa farturenta vida, faleceu en 2003 aos 97 anos, viviu en Galicia pouco máis de vinte. Andou polas embaixadas, logo no goberno da República, despois nun longo exilio e de novo Madrid ata falecer (sempre facía a chanza da moita sorte que tivo por poder vivir en Berlín, sen ter que pasar antes por Madrid). Nunca esqueceu a súa identidade orixinaria.5

    Entre a nostalxia dun pasado que non existe, dunha arcadia feliz só na imaxinación e o cosmopaletismo tan en voga dende que hai viaxes low cost temos que construír a identidade galega do século XXI sen deixarnos atemorizar polo mito do Lehes para evitar o alzheimer e a esquizofrenia.

Notas
1Ver Romero Masía, Ana María e Pose Mesura, Xosé Manuel (1988): Galicia nos textos clásicos. Museo Arqueolóxico e Histórico Provincial “Castelo de San Antón” A Coruña.
2Tomado de Romero Masía, Ana María e Pose Mesura, Xosé Manuel (1988:94)
3Anderson, B (1993) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. FCE, México
4Billing, M. (2014): Nacionalismo banal, Capitan Swing, Madrid.
*Méixome, C. (2014:127): Daquí e dacolá. Follas voadeiras 2011-2014. Edición do autor
*Arendt, Hannah (2006); Eichmann en Jerusalen. Debolsillo
*Subiela Xaime (2014): Para que non serve Galicia?. Galaxia
*Otero Pedrayo (2008); Arredor de sí. Galaxia
*Villares Paz, R. (2007). Fuga e retorno de Adrián Solovio: A educación sentimental dun intelectual galeguista. Ed.Galaxia
*Tobio ademais de moitos artigos breves ten editados os seguintes traballos sobre o Conde de Gondomar:
·         Catro ensaios sobre o Conde de Gondomar, Patronato Ramón Otero Pedrayo, 1991
·         Gondomar y los católicos ingleses, Ediciós do Castro, 1987
·         Gondomar y su triunfo sobre Raleigh, Editorial Bibliófilos Gallegos, 1974
·         A intervención de Gondomar nos problemas internacionais da pesca, Ediciós do Castro, 1984.
O Instituto de Estudos Miñoranos editou o seu libro póstumo sobre este tema en 2011: Dous embaixadores: Digby e Gondomar
5Ver Tobio, L. (1994): As décadas de TL. Ed. Do Castro

*Déixovos, no blog Pé do Galiñeiro, o texto base dunha charla pronunciada en Baiona o pasado 9 de xullo de 2015, nun ciclo dirixido nomeadamente a “veraneantes tradicionais” da vila, Non está todo o que se dixo, nin se dixo todo o que está. A alguén pódelle interesar.Ningún comentario:

Publicar un comentario