sábado, agosto 08, 2015

Retallo 4


Liberté, egalité, fraternité. Os socialistas mornos,
coma os liberais, colleron a primeira palabra, como se
puidese existir a liberdade entre os que son desiguais;
os comunistas gaban a segunda, como se fose posible
convivir co despotismo; só os anarquistas teñen en conta
o triángulo, pero a súa proposta de abolir o Estado

devólvenos ás sociedades primitivas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario