venres, agosto 07, 2015

Retallos 3

A pesar do seu fracaso histórico, na súa forma
socialdemócrata ou comunista, a alternativa ao
capitalismo salvaxe ou domesticado non é outra que o
socialismo. Sobre as cinsas da experiencia fracasada do
socialismo real e da socialdemocracia xestionadora temos
que elaborar as bases do proxecto socialista. O
nacionalismo galego non pode, nin debe, eludir este
debate. Pola contra ten que facer achegas, formular
propostas e fomentar o diálogo coas correntes europeas e
mundiais que andan na procura dun novo proxecto. A
política do disimulo, de que nós o que temos que facer é
defender o país, de que isto non vai comigo, de evitar a
cuestión... en realidade non é máis cá pretendida
evasión de quen non asume o fracaso histórico do
socialismo soviético ou non son quen de asumir que a
socialdemocracia derivou simplemente en

social-liberalismo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario