venres, abril 22, 2016

Arrandeando as memorias


      Os humanos somos seres “de” memoria, non simples animais “con” memoria. Somos construcións da memoria. É por iso que a “in”-memoria, soportable, con atroz sufrimento, nunha ditadura, vírase en brutal inhumanidade cando é o resultado da determinación biolóxica que nos deixa inermes e indefensos, ese baleiro repentino que non se entende, que non se acepta, que nos pon fronte á finitude da conciencia, da agoniante realidade dos limites temporais e espaciais. A brutalidade da enfermidade da “non”-memoria, da amnesia, da suspensión da conciencia, da disolución da identidade, da perda do pasado, ata do propio nome, é o detonante da nostalxia non paralizante da memoria de Manuel, o protagonista-narrador de As últimas galerías1, a primeira novela de Xosé María Álvarez Cáccamo.

      Un protagonista que irá reconstruíndo a memoria da nai a partir da lembranza da felicidade infantil e xuvenil, da admiración pola forza materna que non deixaba que a infección lle traspasase a súa pel para poder atender así os fillos, os asuntos da casa, para facer deporte... “Collo o camiño de volta cara a abaixo pola rúa da Bouza. Cesa a miña nai na súa angustiosa demanda. Non hai casa onde levala nin fillos cativos que agarden por ela. O piso da avenida do Sur deshabitado (...) pero non podemos regresar. Alí xa non podes vivir...” (p. 15).


      Mais estamos ante unha novela, non ante un libro de memorias. As novelas son resultado do exercicio da memoria e isto non é unha novidade no poeta Xosé María Álvarez Cáccamo. Sen entremeternos na súa disciplina preferida, na que nos deixou abondosas probas; en prosa, Álvarez Cáccamo amosounos o seu oficio como memorialista en Memoria de poeta2 e como biógrafo en Tempo do pai3. Estas últimas galerías son, na miña opinión, a terceira pata dunha triloxía memorialista: autor, pai e a nai; formulada en tres formatos narrativos: memoria, biografía e novela. Mais, cómpre reiteralo, trátase dunha obra de ficción; non dunha reconstrución memorial aínda que a sempre subxectiva, volúbel, adaptábel, modificábel materia das lembranzas sexa a arxila coa que se dá forma á figura humana4, ou heroica5, despois do imprescindible alento.

      “Saín de paseo coa miña nai (...). A pasaxeira ía enfardelada nunha manta de viaxe de cadros grises e azuis. Eu quería situarme no interior da súa experiencia, en transvasamento de identidades e tempos. Que ela fose eu, cativo de dous anos carrexado na góndola unha mañá de sol alto, esvaído. Sei que o seu rumbo de regreso atinxiu calidades de infancia e que a sensación de acougo do meu propio ser anainado no carro de rodas da nenez é a mesma que ela vive hoxe. Ás veces sorrí cun movemento indeciso dos labios que semella o aceno mecánico da boca dun bebé” (p.51)

      A “in”-memoria e a nostalxia da memoria levan a reelaborar unha nova memoria onírica, mestura de retallos de momentos recuados e instantes presentes, nunha especie de reelaboración surrealista, evocadora, felliniana, cunha mixtión de enigma, poesía, sátira e ironía. Moi propio de Xosé María A. Cáccamo. Ao meu entender as mellores páxinas da novela: “Soñei que a miña nai conducía unha cama de hospital de varandas de tubo de ferro de esvaída cor amarela. (...) Viaxabamos no cama-coche hospitalario que acollía os nosos corpos de fillo e nai durmidos, soñadores (...) Corriamos sen rumbo, guiados só polas mans da nai no volante de varios aros concéntricos, de metal dourado o círculo interior. De cando en vez, a súa man dereita, o seu brazo atlético, accionaba a panca de cambio de marchas, un pau de madeira que xiraba abaixo en ángulo curvo. Era o stick dos seus partidos de hóckey. (...) O coche-cama era un gran escualo azul a navegar (...) Desde o alto dunha árbore colosal (...) vía pasar a cama coa miña nai a bordo, e a cama era un coche potente e calmo...” (p. 21-22).

Pepe Cáccamo: Insomnio, 2010
      Páxinas que nos achegan a un Xosé María Álvarez Cáccamo menos coñecido, ao Pepe Cáccamo “supremo inventor” como lle chamou Antonio Gamoneda cando “esta mañana lluviosamente azul, amparado unicamente por mi paraguas intrínseco, he logrado acercarme a tu juguetería: quiero decir claro es, a tu juguetería amorosamente diabólica”6.

Aos poucos a reconstrución da memoria do narrador vai virar en investigación da memoria familiar e colectiva; o relato pasa do eu ao nós por mor dun álbum de vellas fotos, un feixe de cartas e un texto confesional. No futuro destes tempos de sobreexposición líquida non haberá caixas de zapatos ou galletas enchidas de fotos da memoria? eses millóns incontábeis de fotos inmateriais diluiranse no saturado espazo dixital?

Pepe Cáccamo: Alfabeto da lúa, 2010.
      O detective narrador afirma “Despois de case cincuenta anos de esquecemento quero lembrar. Durante todo este tempo unha historia voluntariosamente silenciada seguiu facendo presión, unha presión xorda. O argumento do relato foi anulado, pero ficou viva unha sombra de angustia que me asaltaba inesperadamente. E a inicial dun nome que metía medo: T.” (p. 173)

      Non cincuenta, senón oitenta anos cumpriranse o próximo 18 de xullo do inicio da Guerra de España, daquela guerra que para a xeración de Pierre Vilar significou “ameaza hitleriana, pantasmadas mussolinianas, cegueira das democracias parlamentarias, enigma soviético...)”7, era o encete da prolongada guerra civil europea. As cegas democracias restauradas ou superviventes consentiron, primeiro con disimulo e despois con aberta aceptación, a permanencia dunha ditadura fascista sen importarlle o sufrimento da cidadanía española nin en termos de carencia de liberdade e persecución política, nin en termos de benestar, simplemente porque lles conviña no xogo da xeoestratexia da Guerra Fría. T sobreviviu, non como personaxe senón como réxime opresor. Contra o que resiste, só en aparencia diferente do heroísmo partisano, a digna xente do común: a nai, Amalia; o pai, Ramón, Marisa e Miguel, amigos dos proxenitores do narrador e este mesmo nun exercicio de imprescindíbel coñecemento estarrecedor. Como saben os antropólogos, a memoria non é só sentimento senón tamén coñecemento.

      Haberá persoas que ao coñecer a Xosé María Álvarez Cáccamo confundirán o autor co narrador, desvirtuando así a novela. Esta confusión poderá orixinarse tanto na salientábel actividade do poeta na reivindicación da memoria da persecución fascista como no doloroso protagonismo da súa familia, vítima da mesma: “A violencia fascista levou á morte por fusilamento ao meu avó Darío Álvarez Limeses e ao seu sobriño Alexandre Bóveda, ao exilio ao curmán de meu pai Xerardo Álvarez Gallego, ao desterro ao meu pai e a outro curmán seu, Emilio Álvarez Gallego, á cadea ao meu tío Darío Álvarez Blázquez no 47.”8 escribiu en A voz quebrada, libro xa comentado neste Pé do Galiñeiro.

Presentación de As últimas galerías,  en Libraida, Gondomar
      Un relato de amor construído na resistencia contra a persecución: “Resulta que o teu pai coñecía o coche e o seu condutor. Lembraba o número de matricula. Aproximándose a nós e, en voz baixa, dixo que aquel era un dos coches pantasma das escuadras do amañecer, dos paseantes do 36. Que estaba enchoupado en sangue” (p.155). Un coche que “cando Ramón nos pediu que fixésemos desaparecer aquela máquina macabra non o dubidamos. Durante varias noites desmontámolo peza a peza e logo, nun camión da empresa, levamos as partes metálicas á fundición dun amigo e queimamos o resto no taller” (p. 159). Nese acto de destrución do vehículo pantasma concéntrase toda “a indignación, e a carraxe, e o odio, e o “soño da vinganza” como único medio de reparación da inxustiza na memoria individual e colectiva” escribiu X.M. Beiras no prólogo de A voz quebrada centrando ese concepto de “vinganza” ao que X. Mª. A. Cáccamo se refire tanto de palabra como nos seus poemas e nesta súa primeira novela. Unha vinganza exercida simbolicamente sobre o corpo metálico do Hudson Pacemaker de familia de T.


1 Álvarez Cáccamo, X. Mª: As últimas galerías, Galaxia, Vigo, 2015
2 Álvarez Cáccamo, X. Mª: Memoria de poeta, Galaxia, Vigo, 2006
3 Álvarez Cáccamo, X. Mª: Tempo do pai, Galaxia, Vigo, 2008
4 “Mais aínda non había homes mortais, ata que co consentimento da deusa Atenea, Prometeo (...) formounos a semellanza dos deuses. Para iso empregou arxila e auga...” Graves, R.: Los mitos griegos. Tomo I. Alianza, Madrid, 1985, pax. 38.
5 “A deusa Araru (...) humedeceu as mans, amasou un bloque de arxila, modelou as contornas e formou o valente Enkidu, o heroe augusto...” Anónimo: Poema de Gilgamesh. Hispanoamerica ediciones, Barcelona, 1986, p. 15.
6 Gamoneda, A.: “Aviso desvariado, ás veces cacofónico, pra o supremo inventor Pepe Cáccamo” en Cáccamo, Pepe: Biblio-grafía. Instituto Leonés de Cultura, León, 2013, p. 4.
7 Vilar, P. : La Guerra Civil española. Planeta DeAgostini, Barcelona 2005, p. 9.
8 Álvarez Cáccamo, X. Mª: A voz quebrada. Da memoria histórica e o terror fascista. Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 2014, p. 21.

Ningún comentario:

Publicar un comentario