martes, marzo 22, 2022

"Catas na memoria" en Vigo

Xa leva un ano trouleando pola librarías e nas presentacións. Refírome as miñas Catas na   memoria (Laiovento, 2021), agora a mesma editorial acolleu O terror nas Tebras e outras catas na memoria que comeza a dar os seus primeiros pasos achegándose ás librarías. Nas  moitas   presentacións das Catas na memoria arroupáronme amigas e amigos aos que lle estarei   agradecido para sempre. Entre elas houbo dúas persoas, amigas de longo percorrido, Rosa   Pascual e Antón   Seoane, que achegaron o seu texto escrito. Agora reléndoos  acordo que ben merece a pena que non fiquen esquecidos na gabeta e recupéroos para o Pé do Galiñeiro. Vai  agora o de Rosa e no seguinte post o de Antón. Graciñas aos dous.


Presentación de Catas na memoria en Vigo

 Rosa Pascual Abal

Catedrática de Xeografía e Historia

De esquerda a dereita: Xosé María Álvarez Cáccamo, Rosa Pascual, Carlos Méixome e Telmo Comesaña.


    Os libros teñen a súa xenealoxía, nacen das experiencias persoais, dos intereses, dos compromisos, das achegas e tamén das perdas dos seus autores, en certa forma sempre están relacionados coa súa biografía. Eu percorrín con Carlos unha parte da súa traxectoria e comezarei referíndome  a ese camiño que, na miña opinión, forma parte da xenealoxía deste libro e doutros que virán.

    Carlos e eu fomos durante anos profesores de historia no IES Escolas Proval de Nigrán. Eramos deses profes que cren na importancia e no valor da educación, pensabamos que a través do estudo da historia e do patrimonio da contorna o alumnado descubriría as súas raíces, o valor do patrimonio tanto material como inmaterial e desenvolvería a responsabilidade sobre a súa conservación e difusión. Non é pouca cousa. Unha parte  do programa referíase á ditadura franquista e a súa repercusión no noso Val.

    Esta orientación pedagóxica fixo que fosen actividades habituais pequenas investigacións, exercicios de historia oral e sobre todo as saídas pedagóxicas á contorna. Estas prácticas conectábannos co camiño que abriran anos antes os mestres republicanos cuxa memoria honramos.

    Neses anos, un pequeno grupo fundamos o Instituto de Estudos Miñoráns do que Carlos foi o principal impulsor, ao que lle dedicou varios anos da súa vida, contando coa colaboración xenerosa e desinteresada de moitas persoas do Val. O IEM puxo a nosa comarca nun lugar destacado da cultura galega, impulsou investigacións sobre variedade de temas e creou un importante arquivo. No referido á memoria histórica, fíxose un gran traballo de recollida de documentación e testemuñas orais, de organización de homenaxes e apertura de fosas.

    Detrás deste libro hai anos de investigación seria e rigorosa en arquivos, rexistros orais e outras fontes documentais privadas e públicas, ademais do apoio bibliográfico, aínda escaso, sobre o tema. Todo o que se di apóiase en evidencia primaria de época, que é o que diferenza un libro de historia dunha historieta, e nel enfróntase o relato falseado da historia que se creou durante a guerra, se consolidou e impuxo durante a ditadura e chega ata hoxe.

    O franquismo na procura da súa autolexitimación  precisaba enmascarar a súa orixe, o golpe de estado militar, por iso se forzouse en eliminar a lembranza do pasado democrático, en demonizar a República e manipular a realidade inverténdoa, de forma que as persoas que defendían a legalidade constitucional eran acusadas de rebeldes, traidoras á patria, conspiradoras, xusto todo o que eles eran, estas acusacións constan nas actas dos xuízos consultadas.

    No chamado “Ditame sobre a ilexitimidade dos poderes actuantes no 18 de xullo”, documento do ano 1939, dise que a Fronte Popular gañou as eleccións mediante fraude electoral, que estaba en perigo a unidade da patria polo estatuto de Cataluña, que o goberno republicano estaba ás ordes dunha potencia estranxeira e que ía traer o comunismo. En definitiva unha sarta de mentiras; pero, sóanvos de algo estas afirmacións?

    Para moitos españois de hoxe, incluso políticos, o franquismo non foi un réxime que rematou coas liberdades e os dereitos, cun goberno democrático e lexítimo, para instaurar a represión e o terror, senón un réxime que nos mantivo á marxe da segunda guerra mundial e promoveu o desenvolvemento económico, os 40 anos de paz! Por  todo isto Ángel Viñas conclúe que é preciso que os historiadores sigan cumprindo non só co seu deber intelectual senón tamén co compromiso ético e cívico para facer fronte ás falacias, calotes supercherías e trampas dos que ven na manipulación daquel pasado doloroso unha das claves para as batallas políticas e ideolóxicas do presente.

    O axuste de contas co pasado é moi importante. Se queremos pasar páxina, primeiro haberá que lela, por iso o traballo de Carlos é tan necesario.  Trás deste libro virán outros, hai aínda moitas zonas escuras, o que se refire ás mulleres, por exemplo; outros libros ampliarán e corrixirán o que hoxe sabemos, porque a historia, cando é boa, é sempre un relato inacabado que vai medrando con novos documentos e enfoques.

    A historia que se relata é a dun pobo, de xente que non sabe ler nin escribir, de xente pobre que non ten quen a defenda. Carlos comparte o desexo que a poeta Anna Ajmátova expresa no seu poema Réquiem: “quixera chamalas a todas polo seu nome”, e aínda que a poeta non poida facelo, Carlos si, convoca as vítimas polos seus nomes e apelidos e polos dos seus país e nais, sácaas do anonimato, trátaas con respecto e compaixón, e por iso un texto, que ás veces é una relación de nomes, convertese nun documento emocionante e conmovedor.

    Remato cunha cita, traducida por Manuel Villot, das Tesis sobre a Historia de Walter Benjamin: “Acaso nos roza, a nós tamén, un refacho do vento que envolvía os de antes? Acaso nas voces ás que prestamos oído non resoa o eco doutras voces que deixaron de soar?… Se é así,  un secreto compromiso de reunión está daquela vixente entre as xeracións do pasado e a nosa”.

    E Benjamin mándanos unha mensaxe a nós, a xente do seu futuro: “O que podemos esperar dos que virán non é que nos agradezan polas nosas grandes accións senón que se lembren de nós, que fomos abatidos”.

Vigo 19/10/2021

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario