luns, outubro 17, 2022

NOVA “LECTURA POÉTICA” EN “A MINI” CON FERNANDO CASÁS

     Amigos e amigas

    Se na recuperación das “lecturas poéticas”, que coordina Xosé María Álvarez Cáccamo, o pasado mes de setembro, fixémolo con todo un acontecemento como foi o descubrimento da fasquía poética de Ánxel Huete, nesta ocasión darémoslle unha volta a este proceso de desvelo literario, case exhumación poética, que emporiso non perde o valor primixenio, orixinario, dunha primeira exposición pública da obra poética, repousada nas décadas, de Fernando Casás, o noso veciño de Gondomar, onde naceu, e ao que regresou, hai ben anos, dende o Brasil no que se formou e medrou como persoa e artista.

    Profesor na Escola de Belas Artes de Pontevedra é un dos precursores mundiais da corrente  que hoxe se denomina “Arte e Natureza”. Non imos sinalar as múltiples exposicións, publicacións ou recoñecidas obras que ten instaladas en espazos públicos, só imos citar unha que, tanto para o artista como para as xentes do Miñor, ten un significado especial, a árbore de bronce, mutilada, decepada, que instalou na Volta do Nove, en lembranza dos nove nosos veciños ao  que a sen razón fascista lle roubou a vida aquel 16 de outubro de 1936.    Os textos que lera Casás dialogarán con algúns poemas que Álvarez Cáccamo escribiu baixo a inspiración de obras de Casás para un libro, inédito,no que ambos dialogan sobre arte, poesía, creación..., en fin sobre todo o que é humano.

    Será o sábado 22 de outubro e comezará ás 12.30h, cunha duración aproximada de 45 minutos. Para limitar posíbeis interrupcións durante a lectura A Mini abrirá as súas portas ás 12h.

    As intervencións poéticas están pensadas para celebrarse no exterior, o pé mesmo da Fonte de Zeta, pero como non sempre o demo do tempo nos deixa, no caso de ser preciso poderemos resgardarnos no interior da taparía.

     Se vos presta alí estaremos.

    Graciñas

    Nota: De ter interese en compartir mesa e mantel con Fernando Casás podedes facer a reserva no 646 74 93 28 ou en resposta este post.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario