luns, setembro 03, 2018

O estraño futuro e a estupidez de ÍcaroNós
que habitamos con e contra o capital

Varela Pérez:Do outro lado das portas[1]


Plumas de Ícaro. Rodríguez Pazo.
 Óleo sobre lenzo 50x50
Lémbranos Robert Graves[2] que o “noso” heroe céltico, Lugh, voou ao ceo como unha aguia cando o seu sucesor o matou no solsticio de verán. Non está claro se era un heroe ou una divindade: “(…) do deus Lug, un dos Tuatha de Danann, un dos xefes deses deuses bos, deses deuses da luz e da vida…”[3]

A construción mitolóxica de Lug, Lugos (Galia), Lugh (Eire) Llen Llaw (Gales), moi difundida polo tanto, refírenos a loita permanente entre a aguia e a serpe, entre o ano crecente e o minguante, entre o rei e o seu sucesor... Segundo as fontes irlandesas, a sociedade divina estrutúrase do mesmo xeito que a sociedade humana, e a organización dos Tuatha Dé Danann (as xentes da tribo de Dana) está xerarquizada en tres clases funcionais: a sacerdotal, a guerreira e a artesanal. Lug non pertence a ningunha delas en especial xa que pode asumir todas as funcións, así declárase sucesivamente carpinteiro, ferreiro, guerreiro, poeta, meigo, pousadeiro e broncista… 

O predominio da cultura helena enxertada en Roma fai que esteamos máis familiarizados coa mitoloxía mediterránea que coa celto-atlántica, por iso coñecemos moito máis a Dédalo, moi semellante ao multifuncional Lug, e ao seu estúpido fillo Ícaro.

Este último, na compaña paterna, fuxiu de Creta coas ás que o seu pai, ferreiro admirable aprendido pola mesma Atenea, lle fixera con plumas de paxaros atadas con fíos, as máis grandes, e pegadas con cera, as máis cativeiras. No intre de iniciar a fuxida do labirinto de Minos, Dédalo advertiulle prudencia, que non voase a demasiada altura, para que o sol non fundise a cera, nin demasiado baixo, para que o mar non humedecese as plumas, ao tempo que o cominaba a que o seguise de preto e non tomase un rumbo propio.

O mozo non fixo caso de ningún dos consellos paternos. Ao verse empoleirado e poderoso, emocionouse e seguiu, cada vez máis confiado,  ata que o sol derreteu a cera. Dédalo só foi quen de observar as plumas, que ensamblara coa súa sabedoría técnica, esparexidas sobre a auga do mar.
  

Perda coidado a persoa lectora, non teño pensado seguir polos vieiros da mitoloxía clásica nin da céltica. O motivo do desvarío é reflexionar, con brevidade, sobre o gran mito da contemporaneidade ilustrada: o permanente progreso.

Educámonos nunha visión da historia como un agatuñante Icaro en constante ascenso; no mito de que unha xeración encetaba o camiño alí onde a anterior o deixa, aínda que teñamos momentos de incerteza, sempre serán fugaces descansos no batido das ás cara  perfección solar.

“Lo que para nosotros era inusitado para nuestros padres y nuestros abuelos había sido inimaginable: lo mismo que para nuestros hijos ha sido casi tediosamente normal y sólo ahora está en peligro”, escribe Muñoz Molina[4], na súa lixeira e temporal inseguridade que só disimula a certeza no permanente ascenso.

Sempre procurei ofrecerlles aos meus alumnos unha mirada moito máis quebrada, a dunha liña irregular e bruscamente fracturada en ocasións. Non sei se o conseguín.

Dende 2008, para moitos, como o amentado Muñoz Molina, esa visión detívose de súpeto, mesmo ata quebrou. Uns, á espreita, con moitas dúbidas, de que a liña descendente se deteña e torne a elevarse, coa ilusión de que a potencia dese novo ascenso sirva para compensar a prolongada baixada.  Outros, pola contra, mesmo ollan   imprescindíbel asumir a quebra como a táboa de salvación da insensata desobediencia de Ícaro.

Non é ningunha novidade na historia da humanidade “Esta vez era o fin, non só de feito senón tamén efectivamente. As aguias voaran. Comezaba a Idade Media”, escribiu Indro Montanelli na súa historia de Roma[5]. Algúns temos a sensación de que estamos ante a fin dun ciclo e que, simplemente, as cousas xa non volverán ser “sólidas” como antes.


1.- O estraño futuro

   O anterior vén a conto do último libro, en castelán, do vello profesor Fontana[6] sobre o futuro como ese incerto e estraño país no que os políticos xa non teñen o poder para cambiar as cousas; no que só hai un pensamento para resolver os problemas sociais: incrementar o consumo nun planeta de recursos limitados, cada vez máis limitados; no que é impensable estender os niveis de consumo dos países desenvolvidos aos demais; no que as xeracións máis novas teñen grandes expectativas pero ningún futuro; no que a apocalipse anunciada polos Sex Pistols (No future) e Margaret Thacher (There is no alternative) se configura nun estado de guerra permanente; no que non é doado albiscar nada máis alá que unha sociedade da desigualdade fundada na patolóxica privatización da política e do propio estado.

   O libro de Fontana podémolo considerar un apéndice da súa grande obra[7], inmediatamente anterior, á que lle dedicou 15 anos de traballo. É xa unha referencia para entender os acontecementos históricos posteriores á segunda guerra mundial: creación do estado do benestar, a guerra fría, a coexistencia, a distensión, a expansión norteamericana, a crise da URSS e o proceso que, tomando a expresión de Krugman, denomina “gran diverxencia”, isto é, a gran involución que dende finais dos setenta sufrimos en dereitos, benestar social e democracia. Dani Rodrik ten empregado este termo pero para referirse ao resultado dos dous últimos séculos de globalización nos que se provocou unha gran diverxencia a escala global: “Non foi sempre así. Ao comezo da Revolución Industrial, a diferenza entre as rexións ricas e as rexións pobres do mundo era da orde de 2:1. Na actualidade, a mesma ratio está en 20:1. A diferenza entre o país máis pobre e o máis rico  ampliouse ata aproximadamente 80:1”[8]. Outros como Lant Pritchett teñen empregado a expresión “enorme diverxencia” para referirse ao mesmo que Rodrik.


   Como é costume, Fontana acompaña o seu texto de amplas notas bibliográficas nas que fai un alarde exhaustivo tanto de coñecementos como de dominio de fontes documentais e referenciais.

Como botón de mostra, escribe: “Non menos interesante resultaría, dada a súa orixe, a crítica de Jeremy Grantham, un financeiro que dirixe un fondo de inversión que administra 97.000 millóns de dólares, quen manifestaba, nunha carta de febreiro de 2012 dirixida aos seus inversores: “o capitalismo fai un millar de cousas mellor que os outros sistemas, e normalmente só falla en dúas ou tres; pero, desafortunadamente para nós, un só deses fallos pode arruinar o capitalismo, e a nós con el”. E engade: “o sistema capitalista actual ten nos Estados Unidos feblezas fatais en potencia”, que só poderían curarse cunha política ilustrada que o regulase: “o que é imposible que se produza mentres non diminúa a influencia do gran diñeiro no Congreso, e moi especialmente nas eleccións”[9] 

De onde tirou esa carta? E como ela, centos e centos de documentos e referencias tomadas, sobre todo, de The EconomistThe GuardianThe New York Times e unha inmensidade de libros. Pois alí está, entre as máis de 70 paxinas de “Notas Bibliográficas”, a referencia á carta de Grantham co link incluído[10].

2.- A estupidez de Ícaro

Hoxe quixera limitarme estritamente a comentar as páxinas introdutorias nas que Fontana reflexiona sobre o permanente e constante progreso da humanidade, ese fillo da ilustración e da Historia científico-positivista; esa autoestrada cara ao ceo do permanente aumento da produción de bens materiais e sociais, dende a revolución neolítica ata a industrial; esa ilusoria mellora das liberdades e dos dereitos sociais, dende o escravismo ata a revolución francesa; esa visión optimista do devir humano como un proceso indisolúbel do progreso.

Cita Fontana a Gibbon e a Cordoncet. Para o primeiro, cada idade do mundo aumentou a riqueza, a felicidade e o saber. Para o segundo, a capacidade de perfección do home é indefinida e os seus progresos serán máis ou menos rápidos, pero nunca haberá retroceso. Por certo, o marqués de Cordoncet escribiu o seu “Bosquexo” agochado da persecución xacobina, detido aos poucos meses, apareceu morto na súa cela.

En vez deste xirondino, introdutor do concepto de “laicismo” e defensor do voto feminino, puido citar Fontana a Turgot, fisiócrata, ministro de Luís XVI, amigo e protector do marqués, que no seu celebre discurso pronunciado, en 1750, na Sorbona dicía: “A masa total do xénero humano, con alternativas de calma e de axitación, de bens e males, marcha sempre, aínda que a paso lento, cara a unha perfección maior.”[11]

   É ben certo que esta construción ideolóxica podémola xa intuír entre as elites do renacemento pero non será ata o desenvolvemento pleno do capitalismo cando virará nunha expresión dominante que se asentará, definitivamente, na segunda metade do XIX, cando o imperialismo europeo estenda a súa idea de civilización e progreso por todos os recunchos do planeta.

É na cultura occidental onde calla, de forma explícita, esta idea de que a historia da humanidade pode concibirse como unha constante mellora, aos poucos, a través de forzas inmanentes ata que nun futuro remoto poida atopar unha condición próxima á perfección, para toda a humanidade.

   Desta visión de permanente ascenso cara ao sol que rematou por derreter as tecnolóxicas ás  de Icaro participaron tamén interpretacións do marxismo que  herdaron esta perspectiva tanto da ilustración francesa como da filosofía alemá.

    En especial da kantiana “lei inmanente do progreso”, da “forza oculta” e do “fío condutor”: “Octavo Principio.- Pódese considerar a historia da especie humana no seu conxunto como a execución dun plan oculto da Natureza para levar adiante unha constitución interior e, a tal fin, exteriormente perfecta, como o único estado no que pode desenvolver plenamente todas as súas disposicións na humanidade (...)
Noveno Principio.- Un intento filosófico de elaborar a historia universal conforme a un plan da Natureza que aspire á perfecta integración civil da especie humana ten que ser considerado como posible e ata como elemento propiciador desa intención da Natureza”[12]

Mais tamén da hegeliana concepción da Historia Universal como progreso necesario e racional do espírito cara á conciencia da liberdade[13].

O marxismo participa tanto da idea do permanente aumento da produción de bens: “O proletariado utilizará o seu dominio político para despoxar paulatinamente a burguesía de todo o seu capital, para centralizar todos os instrumentos de produción nas mans do Estado, é dicir, do proletariado organizado como clase dominante, e para incrementar a masa das forzas produtivas o máis rapidamente posible”; como da mellora das liberdades: “No lugar da vella sociedade burguesa, coas súas clases e os antagonismos de clase, establécese unha asociación na que o libre desenvolvemento de cadaquén é a condición para o libre desenvolvemento de todos”.[14]

Na vulgarización destas ideas baseouse a colectivización agraria ou a industrialización forzada do período stalianiano, o delirio khruxoviano da construción do socialismo ou a non menos ilusoria concepción brexneviana do “home soviético”. “Os dirixentes soviéticos tentan mobilizar todos os esforzos posibles. Khruxov asegura no XXI Congreso que a URSS inicia a construción do comunismo, e no XXII Congreso anuncia a realización do comunismo para 1980”(…)“Era a consecuencia inevitable de dúas constantes no “corpus doctrinae” soviético: non había máis patria que a propia clase social e a medida que se constrúe o socialismo desaparecen as diferenzas nacionais, dando lugar a formacións historicamente novas”.[15]

   Fontana lémbranos que deberiamos repensar cando menos dúas cuestións cruciais. Unha, que ao longo da historia o crecemento económico foi mínimo e só se acelerou, de forma superlativa, nos últimos 250 anos. Non será pois un fenómeno excepcional?.

  Outra cuestión, cal é a relación entre crecemento económico e calidade de vida?. Na primeira globalización (XVI-XVIII) houbo un gran desenvolvemento da economía europea mais os estudos sobre a estatura humana, dato que se considera estreitamente relacionado co nivel de vida[16], infórmannos de que nese período houbo un retroceso da estatura nas zonas máis avanzadas de Europa, é dicir, houbo unha relación inversa entre desenvolvemento económico e calidade de vida.

A distribución da riqueza non depende pois nin dunha construción ideolóxica como o progreso, nin dos avances tecnolóxicos, nin da xenerosidade das clases propietarias, senón das loitas das clases proletarias que ao longo do século XIX e no primeiro terzo do século XX aterrorizaron a burguesía que acabou cedendo dereitos (dende a xornada laboral ata o salario mínimo) e empregou o estado como intermediario. Non é preciso abundar na situación destes dereitos sociais na actualidade.

   A Gran Guerra foi o punto de inflexión que provocou a reacción represora do fascismo para deter a loita social e poñer en cuestión a democracia liberal. A “alianza, insólita e temporal, do capitalismo liberal e o comunismo para facerlle fronte a ese desafío permitiu salvar a democracia, pois a vitoria sobre a Alemaña de Hitler foi esencialmente obra (non podería ser doutro xeito) do exército vermello”.[17]

A partir de 1948 iniciouse un período de redución das desigualdades e de futuros prometedores que, seguindo a Hobsbawm, denominamos “idade de ouro”, que remata coa crise do petróleo de 1973.

A tese que incorpora Fontana é que nesa altura, nos anos setenta do pasado século, foi cando Ícaro comezou a súa prolongada caída cara ao abismo da perda de dereitos sociais, da liberdade e da paz. Non estariamos pois ante unha crise económica, a de 2008, da que nos poderiamos recuperar aforrando durante máis ou menos tempo, argumentación das políticas de austeridade, senón ante unha crise social encetada nos finais dos setenta e agudizada pola derrota dos sindicatos e a ausencia da ameaza revolucionaria. “As clases dominantes non dormen tan tranquilas como dende 1789” afirmou Fontana nunha ocasión.[18]

Sobre El futuro es un país extraño Borja de Riquer  escribiu: “Con este libro,(Fontana) asume un reto que poucos historiadores teñen hoxe en día a capacidade de afrontar, o de explicar como foi posible que a grande ilusión xurdida tras o desastre da II Guerra Mundial de construír unha nova orde  mundial guiada polo entendemento e o progreso colectivo se frustrase, e que sete décadas despois nos atopemos ante unha desorde económica sen precedentes e con non poucas dificultades para que a democracia predomine no planeta”. Sobre o traballo de Fontana como historiador, subliña Borja de Riquer: “un historiador máis documentado e ambicioso que Eric J. Hobsbawm,  tan lúcido, innovador e suxestivo como o malogrado Tony Judt. Esta obra monumental ratifica a Josep Fontana como un historiador de categoría mundial”.[19]

   Nestes tempos nos que Bauman nos advertiu das fraxilidades do “activismo de sofá” Fontana lémbranos: “A gran lección que cómpre deducir desta experiencia é que ningún avance social se consegue sen loita: sen unha confrontación que só pode ter éxito cando se basea na conciencia colectiva de que non é licito resignarse a unha situación inxusta...”[20].

Seguindo o seu mestre Pierre Vilar, Fontana pretendeu  “pensar historicamente” para que a historia sexa practica, pois: “Este é o modo no que intento ser socialmente útil: amolando. Acostuma provocar reticencias, pero, se non che importa, resulta máis satisfactorio: non lles gustas, pero respéctante”.[21]

Abofé que conseguiu amolar a uns e o respecto de moitos. Fican con nós as súas obras. Que a terra lle sexa leve.

[1] Varela Pérez, I.: Do outro lado das portas. Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 2015 (p. 87)
[2]  Graves, R.: Los mitos griegos. Alianza Editorial, Madrid, 1985.
[3] D'Arbois de Jubainville, H.: El ciclo mitológico irlandes y la mitología céltica. Visión Libros, Barcelona 1981. (p. 93)
[4] Muñoz Molina, A: Todo lo que era sólido. Seix Barral, Barcelona, 2013. (p. 196)
[5] Montanelli, I.: Historia de Roma. Globus 1994, p. 321
[6] Fontana, J.: El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI. Pasado&Presente, Barcelona, 2013.
[7]Fontana, J.: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Pasado&Presente, Barcelona, 2011.
[8] Rodrik, D. : La paradoja de la globalización. Antoni Bosch editor, Barcelona, 2011 (p. 156).
[9] Ver Fontana, J.: El futuro es un país..., p. 136
[10] Sobre este dato e moitos outros pódese consultar o texto das conferencias que pronunciou Fontana en febreiro de 2012 
[11] Turgot: Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano. Pódese consultar en http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos_old/PDF/TurgotCuadrosFilos%F3ficosProgreso.pdf
[12] Kant. I.: Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia, Tecnos, Madrid, 1994 (p. 24).
[13] Ver Hegel, G. : Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. Tecnos, Madrid, 2005.
[14] Marx, K. Engels, F.: O manifesto comunista. Xerais, Vigo, 1998 (p. 66 e 68).
[15] Rios, X., Pellitero, L., Méixome, C.: Rusia. Das orixes á crise dun modelo. Ir Indo, Vigo, 1996. (p. 86 e 104)).
[16] Recentes investigacións consideran que o estudo da estatura, ademais da esperanza de vida, fornece datos fundamentais para coñecer a saúde media da poboación pola influencia que ten sobre ela a alimentación. Un estudo do CSIC, dirixido por Julio Pérez, dinos que a estatura media dos varóns adultos nacidos en España en 1982 (176cmts) é 10cmts máis que a dos nacidos en 1910 (166cmts), mentres que a media da estatura das femias é de 7cmts máis (155cmts fronte a 162cmts). http://www.csic.es/web/guest/buscar?
[17] Hobsbawm, E.: Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1998, (p. 17).
[19] Ver Borja de Riquer: “La quiebra de una gran ilusión”. https://elpais.com/diario/2011/12/03/opinion/1322866812_850215.html
[20] Fontana, J.: El futuro es un país..., (p. 19)
[21] Ver: “El historiador debe ayudar a la gente a pensar” en http://blog.udllibros.com/wp-content/uploads/Babelia-20-julio-2013.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario