mércores, xullo 12, 2017

Historias da vida horríbel I

O home uniformado agardou, por cortesía, que se esgotasen os quince minutos  por riba da hora sinalada. Ollou para a porta de entrada, remirou os recantos, encolleu os ombros, afastou un chisco a cabeza e esparexeu as cinzas sobre a herba vizosa do cativo xardín do cemiterio de Feáns, na Coruña.

A veciñanza das vivendas dormitorio non arrombaban o seu nome dos beizos. Unha veciña afirmaba que a ela non lle ía pasar que para iso tiña a cadela; un home que tampouco, que para iso quedaba cun amigo todos os días para pasear; outros senten vergoña por ter ignorado tantos anos da súa ausencia. Acadou o coñecemento público, incluso a fama, que evitou con excesiva discreción ou illamento depresivo, durante toda unha vida. Os medios escritos e audiovisuais repetían o seu nome e aireaban as circunstancias, causándolle un enorme desagrado. Ela ocultárao con decisión, durante, xa non lembra cantos anos... cinco... seis?.

Aquel día, pouco despois de que morrese a mamá, revisara a cartilla do banco e as domiciliacións, aparcara o coche, baleirara a caixa de correo; sentou no corredor e non lembra o que pasou. Foise consumido con sosego, con lentitude discreta, calada como vivira, como para non deixar pegada do seu paso, nin cheiro...

As ordes bancarias seguían a se executar, o po a pousar sobre a carrozaría do Peugeot, as cartas do banco a rebordar da caixa ata que o presidente da comunidade lle ordenou ao da limpeza que as gardase nunha bolsa.  Primeiro cortáronlle a auga, pero non a precisaba. Despois a luz, éralle igual. Só cando deixou de pagar o alugueiro se decidiron a entrar.

Alí estaba discreta, silenciosa, como a súa vida. Morta.


Venres, 7 de xullo de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario