mércores, novembro 08, 2017

A elite funcionarial

Na altura aínda había parellas verdes coa testa  acharoada. Eramos un mozotes que espertabamos e déusenos por argallar animacións culturais que ían dende ciclos de conferencias ou representacións teatrais ata cabalgatas de reis. A sociedade mudaba de formas aos poucos, nas vilas máis aos poucos.

Ocorréusenos, non había subvencións, nin sequera institucións que as puidesen conceder, que na festa multitudinaria poderíamos poñer un posto de comidas e bebidas para recadar fondos, arranxar un local que nos cederan e afrontar outros gastos. Alá fomos. Aqueles días traballabamos como se fose para nós; ou con máis empeño. Primeiro puxemos un tímido pavillón galego; algún ano máis tarde inzamos o posto con bandeiras coa estrela en contraste coa roxigualda que rodeaba o recinto, así se lle dicía, onde ían xantar  autoridades reconvertidas, personalidades de opereta e comensais con recursos que non gustaban das incomodidades dos xantares campestres, guindados no chan, nin de gardar quenda na “pulpeira”, para mercar o pan de Cea ou pillar a botella do tinto de Cabanelas.

Nun daqueles anos deuse unha estraña conxunción. Achegárase unha “cuadrilla” de mozos e mozas vascas que se afervoaron ao recoñecer a simboloxía das bandeiras e sentaron nunha das longas mesas que o Roberto, carpinteiro de oficio, preparara con bo xeito, como sempre. O entusiasmo dos mozos converteunos nuns demorados clientes que non abandonaban a mesa, aínda que, no seu descargo, cumpriría dicir que tampouco escatimaban no consumo do que fose.

O caso foi que a media tarde a parella verde fixo o, daquela, seu tradicional “paseíllo” pola festa, cumprindo ordes da superioridade. O dúo verde apañou sombra debaixo dun carballo, arrimou e pediulle a un dos compañeiros, veciño de Anllo, un par de “cafeses” de pota; doutro non había. Un dos lagartos era tamén desta parroquia e amigo de varios dos compañeiros. Pendurada do carballo, por riba da testa de charón negra, abaneaba a bandeira estrelada. A escena aínda durou un tempo e coido que alguén tirou unha foto. O caso é que, de súpeto, os mozos vascos deixaron de comprender o que pasaba; nin entendían como os gardas se atrevían a achegarse á  longa barra de taboleiros de piñeiro, nin como nós lles permitiamos que o fixesen. E que son da parroquia!, díxolle un dos nosos. Coido que aqueles mozos que aparentaban tan seguros de si marcharon un chisco desconfiados dos nosos ardores revolucionarios.

Non era momento de explicarlle que a xenuína inserción da economía galega na do estado era ben distinta da vasca. Que, en moitos casos, a saída foi a emigración ou a funcionarización. Así que no franquismo os sectores máis empobrecidos da sociedade galega emigraron primeiro a América, en especial México, Panamá, Venezuela e logo a crecente Europa;  mentres, os campesiños máis acomodados ou tendeiros das vilas enviaban os seus fillos ao seminario, ao maxisterio, a garda civil, a policía ou devecían por empregalos nun banco. Ao tempo as clases acomodadas, continuando coa súa eterna renuncia, procuraban o abrollar das súas pólas en xuíces, notarios, rexistradores, para dende estas posición de altura funcionarial dar o chimpo á política, entendida non como a procura de melloras nas condicións da vida da xente, senón como outra actividade dun eficaz funcionario cumpridor da lei ordenada.

Lembrei esta anécdota tan recuada por coller fama mediática unha nova parella, neste caso non do mesmo xénero. Unha xuíza apelidada Lamela e un fiscal que responde por Carballo.

Entre ambos seica aplicaron a lei para enviar ao cárcere, sen caste de dúbida, a maior parte do goberno de Cataluña, moitos deles deputados electos pola única soberanía lexitima, a popular; con anterioridade a dous cidadáns que presidían dúas das institucións sociais de maior presencia na sociedade catalá.

Non sei nada deles, nin onde naceron; pero é evidente que a sonoridade dos apelidos indican a orixe por liña paterna. Os dous fan carreira ao amparo do poder político ao que serven. A xuíza estudou en Comillas e entre os seus méritos ten unha medalla da Garda Civil e outra da Policía que lle deu un señor que é ministro. A el, un cargo político, o Fiscal Xeral do Estado, nomeouno teniente-fiscal dun tribunal especial do Estado, a Audiencia Nacional.

Dáme a impresión de que nin o mesmo Montesquieu cría moito niso da separación de poderes.


Sábado, 4 de novembro de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario