mércores, marzo 08, 2017

Area loura

Din que foi a maior transformación que se produciu ao longo do século XX. As exclusividades tenden a esaxerar. Semella que xunto a urbanización, a revolución rusa,  á desfeita dos imperios, as conquistas sociais dos trinta anos gloriosos, a revolución das comunicacións... e algunha outra máis, a conquista de dereitos da muller e, a partir da década dos sesenta, os cambios de costumes sexuais, foron unha mudanza de fondo no comportamento das sociedades do norte euroamericano. Para decatarse de tan grandes diferenzas só é preciso repasar a Historia da vida privada que dirixiron, hai anos,  Ariés e Duby. Do resto, a enorme maioría do planeta, non falamos.

Emporiso a violencia contra as mulleres, o maltrato, o asasinato, seguen a ter tráxica presenza nese anaco do mundo que temos como parcial referencia. Á beira da brutalidade, aparentes minucias, hoxe case ridículas, seguen a amosarnos a orixe patriarcal na que se asenta a discriminación de xénero.

Estes días o Bloco de Esquerdas reclamou unha modificación do Código Civil, datado en 1966. É evidente que as modificacións, a resultas da Revolución de Abril e da Constitución de 1976, foron intensas. Mais o código portugués segue contemplando, segundo o BE, que:  “Após o divórcio, dissolução ou nulidade de casamento, os homens podem voltar a casar após 180 dias. Já as mulheres só podem fazê-lo após 300 dias”. No mesmo código contémplase a excepcionalidade de as mulleres poderen casar 180 días despois do divorcio, disolución ou nulidade matrimonial no caso de achegar unha  declaración xudicial de non estar grávida ou non ter parido logo da disolución do matrimonio. Eses catro meses de diferenza agochan séculos de discriminación.

Hoxe camiñei polas rúas da cidade da oliveira da man das amigas da Area Loura miñorá, entre xentes novas e vellas que mesturaban o negro lutuoso co violeta reivindicativo cun gusto semellante a como o fixo Teófilo Edicións no Libro das Abandonadas de Xosé Luís Franco Grande. A súa lectura fica en espera.

Mércores 8 de marzo de 2017


Ningún comentario:

Publicar un comentario