domingo, marzo 12, 2017

Bens de preto

Á vizosa mandarina quédanlle xa poucos dos luminosos froitos que penduraron das súas polas inzadas de verdor. Foi un agasallo do paseo matutino durante meses ollar como a inmensidade froiteira medraba, aos poucos,  virando do verdor iniciático ao esplendor laranxa. Ás veces había fortuna, algunha delas caía ao camiño e permitíanos unha gozosa explosión de frescor e sabor; outras mesmo apertabamos os dedos por entre das mallas do arame delimitador para satisfacer as nosas papilas. Agora os centos de mandarinas estran, podrecidas,  a herba do chan por ninguén ser quen de as  aproveitar. Todo é desconsolo. Metáfora triste dun país.

A irracionalidade do capitalismo adoecido polo mercado impuxo uns hábitos de consumo delirantes; dende o traslado das froitas dende milleiros de quilómetros de distancia ata estereotipos de tamaño, colorido,  brillo... ou o consumo antinatura de cereixas, ou o que fose, polo Nadal. Pouco importa que as froitas carezan de olor, ou que os múltiples e variados produtos químicos empregados para lograr a aparencia de clixé sexan tan perigosos como o estoupido dun reactor nuclear.

Neste asunto, como noutros moitos, bótaselle a culpa aos burócratas de Bruxelas que impoñen unha manchea de normas que limitan as vendas dos produtos do campo. A cousa é máis complexa. Nun país milenariamente labrego, ata hai uns días, todos coñecemos persoas de economía “simbiótica” que din non gustar dos polos da casa ou do leite da vaca. Tamén é pois unha cuestión de colonización cultural, isto é, de desprezo polo propio.
Nas vilas do centro de Europa os mercados locais de cada semana seguen a ser o lugar de subministro de gran parte dos produtos alimenticios da veciñanza. Iso si, con control de calidades, prezos, presentacións...

Dende hai un mes teño a posibilidade de verme un pouco máis europeo e achegarme ata unha das praciñas gondomaresas para mercar verduras, froitas, pan, mel, xaropes, ovos, plantas... no mercado quincenal dos sábados, con garantías naturais e ecolóxicas.

Hoxe manduquei unha escarola de verdade; mañá agárdame un feixiño de acelgas brancas e coloradas e un pan de centeo que sabe a centeo e a pan.

Gustaríame que un día alguén apañase as saborosas mandarinas e eu puidese mercalas na feira semanal dos sábados en Gondomar. Se fose así os tempos estarían cambiando.

Sábado, 11 de marzo de 2017


  

Ningún comentario:

Publicar un comentario