xoves, abril 13, 2017

Crioulización

Andei polas terras da bocarribeira sagrada e subín ata as chairas lemavas. Fun mirar o Cabo do Mundo e ollar o Sil dende os Chancís e dende o Colado do Vento e enchéuseme a boca coma de pan trigo ao dicir Rosende e Bolmente, Brosmos e Santiorxo, Proendos e Portizó, Veligaz, Pacios de Anllo e A Bertonia, ata pousar en Neiras, casa amiga, louza de Gundivós, viño de Amandi, mel de Albar de Rebos...

Terras inzadas de historia ben recuada, dende o primeiro neolítico e o bronce ata o período castrexo, abondosos restos baixo-imperiais e do primeiro románico, toponimia xermánica a eito, románico pleno e barroco e un certo novo dinamismo do que turra a ribeira e o seu viño e, agardemos, que a mocidade de nós saiba enxergar ben no futuro destas terras de fartura.

Cómo non, saíu a imaxinación cunqueirá convertida e mito historicista das viaxes do Amandi e das lampreas á capital imperial para goce dos césares. Lembrei o termo que propón Manuela Martíns, catedrática de Historia Antiga da Universidade do Minho e grande especialista no Baixo Imperio Romano, de “crioulización” como máis preciso que o tradicional de “romanización”.

Di a profesora que, fronte ás interpretacións estendidas dun deseño triangular en base ás capitais de cada un dos “conventus” en función do control militar da Gallaecia, non temos achados que acrediten a existencia de campamentos militares en Braga e Lugo. Segundo esta constatación arqueolóxica  e dada a escasa presenza de cidadáns romanos na Gallaecia, fundamenta, a profesora, a súa explicación do proceso como unha “aculturación” das elites indíxenas que, en moi pouco tempo, dúas xeracións, abandonarían os castros e pasarían a vivir nas novas cidades deseñadas segundo o modelo cultural e económico imperial, imitando os seus costumes, gustos, vestimentas e praceres e xerando un rápido proceso urbanizador de forte impacto ambiental.

A profesora Martíns, nun intento de iluminar dende as preocupacións de hoxe os traballos arqueolóxicos, asenta a apertura da vía nova ou XVIII (Braga-Astorga) na necesidade de subministro enerxético dada a gran cantidade de madeira consumida pola cidade de Braga (termas, cociñas, inverno...) e que se obtería nas grandes masas boscosas das serras do Gêres ou Xurés, Lobios etc...

O debate científico está aberto. Tamén sobre os momentos iniciais da produción vitivinícola nas ribeiras do Sil. Para min, segundo a interpretación da doutora Martíns, xa daquela  se papaban as lamprea e plimpábase o Amandi, pero facíano os de aquí, as elites comerciantes, mineiras, administrativas ou artesás que ocupaban vilas de centos de metros cadrados enchidas por servidores “clientes”.

Mércores 12 de abril de 2017


Ningún comentario:

Publicar un comentario