sábado, abril 22, 2017

Se non eres…

Houbo un tempo no que un extravertido, accesíbel , “campechano” e sobre todo popular presidente deputacional empregaba un retrouso despectivo, insinuado no título deste post, con quen non fose do seu partido, acompañándoo do son “charanguero” dun trombón de varas. Sabía o que facía. Estaba a crear comunidade. Unha comunidade fundada no nacionalismo conservador español de esencia galaica con el como xefe da parroquia. Nesta súa acritude contra os opositores mesmo chegou a confundir algúns dos cofregueses da oposición.

Para a supervivencia de calquera comunidade prepolítica ou preestatal,  a conciencia de pertenza á mesma, o fortalecemento dos lazos do que Tönnies denomina “comunidade de sangue, lugar, pensamento, parentesco, veciñanza e amizade”, que o  sociólogo alemán consideraba “a forma de comunidade verdadeiramente humana e suprema”, son cruciais. Cando esta, a comunidade, se sente ameazada recorre ao  orgullo como catalizador da unidade  comunal en risco de creba. É o que anda a facer nestes seus días tormentosos o presidente Rajoy. Non botou man do trombón, supoño que polo seu natural ánimo insulso.

Un recurso similar, só que máis moderno, no senso banal do termo, isto é “ guai”, empregou a raíña consorte cando lle enviou, hai algún tempo, unha mensaxe de móbil a un colega, agora caído en desgraza definitiva, e que, supoño, que con tal motivo se fixo pública. Despois de expresarlle a súa confianza de amizade, veciñanza e fraternidade indícalle o recurso ao orgullo comunitario: “Lo demás, merde”, dille. E remata con “Un beso compi yogui (miss you)” que achega a nosa primeira dama ao trombón “charanguero” do ex presidente deputacional.

Quixo a deusa fortuna que estas dúas novas, a de Rajoy e a raíña consorte (a do trombón tróuxena eu polos pelos), ocupasen a mesma folla dun xornal que outra referida ao xuramento de sangue que se tomou a si mesmo o goberno catalán.

Unha por unha as persoas que integran o executivo asinaron con pompa e boato o manifesto no que se comprometen a “organizar, convocar e celebrar un referendo”. Son 190  as persoas asinantes do compromiso do seu futuro; supoño que non desexan un castigo tan personalizado como o de Mas, Homs, Rigau e Ortega. Tamén neste caso tratan de crear unha comunidade “humana e suprema” como diría Ferdinand Tönies.

Só apuntar unha sutil diferenza nestes recursos á comunidade, ou se queren ao nacionalismo. O duns é o nacionalismo exercido dende a instancia política do estado e, desculpen a maledicencia, dende intereses particulares inconfesables. O outro dende alguén que pensa que unha nación pode e debe dotarse do seu propio estado para que o nacionalismo deixe de ser necesario.

Ao final, lembra Beramendi, ou polo menos así o puxeron, no mesmo xornal: “Nesta península bendita, o nacionalismo que máis mortes produciu na historia, con moita diferenza, foi o nacionalismo español”. Estou seguro de que ao profesor Beramendi non gusta nada destas malfadadas contas; pero ás veces cómpre lembralas.


Venres,21 de abril de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario