martes, maio 02, 2017

Anábase

Sen título. Manuel Rial. Redondelo, As Neves
Tal foi o título que Xenofonte lle puxo ao relato da expedición de dez mil soldados gregos ao servizo de Ciro para tirarlle o poder ao seu irmá Artaxerxes. O pretendente sublevado foi derrotado e morto preto de Babilonia. Os mercenarios apandaron cunha desastrosa retirada ata Asia Menor.

Un exército semellante, incluso superior, poderiamos formar coa poboación que perdeu o noso país durante o pasado 2016, segundo as contas do Instituto Nacional de Estatística (INE). En concreto 10.825, un 0.4% do total. Galiza perde máis habitantes que o conxunto de España e afástase, xa moito, case cen mil menos, dos dous millóns oitocentos mil habitantes que tiña en 2010.

Tampouco é novidade. A cousa vén de lonxe. Temos unha natalidade que se sitúa entre o 1 e o 1,1 fillos por muller en idade fértil, ben afastados do 2,1 considerado como taxa de reposición. Estamos ante un “inverno demográfico” ou, se o queremos dicir con máis dramatismo, ante unha “catástrofe” ou un “suicido demográfico”. As elevadas taxas de avellentamento auguran unha precipitación acelerada do proceso ao que non se lle albisca mudanza.

É evidente que a inserción subordinada da economía galega no deseño do estado liberal, as políticas dos gobernos españois e as decisións dos dirixentes económicos son as responsábeis da situación, máis non as únicas. Tan palpábel é como a inutilidade, por non dicir outra cousa, das xaculatorias sobre a cuestión do dúo Fraga-Feijoo que dirixiu o país nas últimas décadas, animando as galegas a ter máis fillos. A taxa de paro entre os menores de 30 anos regresou ao nivel de 2010, un moi excesivo 26,5%, pero hai 70.000 empregados menos nesa franxa de idade que hai sete anos.

Que o problema é serio avísao tamén o pouco máis do 3% de estranxeiros residentes no país en contraste co 10% da media de España. As expectativas económicas son tan piollentas que non serven de mínimo atractivo. Ora ben, no caso dunha espectacular e imprevisíbel remontada económica, a chegada dun inxente número de inmigrantes mudaría, sen dúbida, o mesmo concepto de identidade galega, carente do “núcleo sólido” dun “pobo persistente”, concepto do que nos fala González Reboredo recolléndoo do antropólogo norteamericano Spice.

O profesor Reboredo incorpóranos  tamén o concepto de “familismo amoral” de Banfield que adapta con bo tino ao noso caso. Refírese á falta de conciencia cívica e  á idea estendida de que as persoas só se implican en asuntos comunitarios cando poden sacar beneficio directo e inmerecido para eles e a súa familia e xa que logo todas os persoas que traballan no ámbito do público son corruptos e ninguén fai cousas de xeito altruísta; ese baixo nivel de “virtude cívica” agrávase na resignación fatalista que se agocha detrás do “isto acabouse” ou “o que veña detrás que apande”.


Mércores, tres de maio de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario