venres, xuño 19, 2020

Lois Tobío. Galeguista, tradutor e xornalista     
  

   Ben sabedes da miña devoción polo intelectual viveirense, non só pola súa personalidade e a súa faceta como activo galeguista, senón tamén pola súa dedicación ao estudo e divulgación da figura de don Diego Sarmiento de Acuña, I Conde de Gondomar.

Moito lle agradezo ao Consello da Cultura Galega e ao coordinador da área de acción exterior, o amigo Xulio Ríos, terme convidado a participar na xornada “Lois Tobío. Galeguista, tradutor e xornalista” celebrada en maio de 2018 no Teatro Pastor Díaz de Viveiro.

     Agora o CCG vén de publicar un volume cos relatorios alí presentados, entre os que figura o da miña autoría, un complemento do traballo do amigo Emilio Insua, e no que tamén podedes atopar o dos amigos e amigas Xan Carballa, Marga Romero, Montserrat Bascoy Lamelas e Manuel Lombao.

   Lois Tobío Fernández (1906-2003), non foi só un diplomático, senón tamén un creador, un tradutor, un xornalista e un investigador que desenvolveu unha intensa actividade. É unha figura fundamental no galeguismo do século XX. Especialmente preocupado polo noso rexurdir colectivo desde as súas propias preocupacións persoais. Na publicación “Lois Tobío. Galeguista, tradutor e xornalista” recóllense diversos estudos que afondan na súa traxectoria en tres ámbitos esenciais para coñecer o seu armazón intelectual. Trátase da súa militancia no galeguismo, tanto na preguerra como na posguerra, e as súas vocacións de tradutor e xornalista que sempre o acompañaron.

    O meu traballo centrase na acción galeguista de Tobío no exilio como un dos promotores e asesores do Consello de Galiza (1945) do que Castelao foi o seu primeiro presidente, así como no seu esforzo inxente para dar ao prelo a “Historia de Galicia”, dirixida por Otero Pedrayo, quen nunca ocultou a excelencia do traballo de Tobío, e a súa  implicación no Primeiro Congreso da Emigración Galega (1956),  no que desempeñou un papel determinante.

    Achégovos o link da publicación dende onde podedes consultar ou descargar a publicación

Ningún comentario:

Publicar un comentario