sábado, decembro 09, 2017

Na ferradura


Baixamos da croa de Santa Susana enxergando A Maía ao lonxe. Alí, aos nosos pés o Campus, que agora lle din Sur, mais cando o estudar era cousa de minorías cativeiras era simplemente Campus. Entremedias da lonxura  valeca e a inmediatez universitaria, na curva mesma da ferradura érguese esplendorosa a memoria de Rosalía. O paseo sorprende mesmo no costume case diario dos tempos composteláns pola amplitude, pola circular posición observadora dos puntos cardinais , pola perfecta harmonía visionaria sobre o verdor entretecido coa dispersión periurbana colonizadora de territorios noutrora de mantenza labrega e sobre o granito embelecido por mans canteiras, brillante baixo a poalla, refulxente baixo o sol.

Camiñando cara a Rosalía, un meu amigo, labrador de palabras, recórdame a Taibo. A memoria retrotráeme a El Eco de Santiago. Procuro o dato, 30 de xullo de 1917, personalidades da vida social, económica e política presiden un acto inzado de xentes populares encostadas pola aba de Santa Susana. Entre os representantes sociais un mozo, poeta, trinta e dous anos, representa a revista Estudios gallegos, que dirixía dende Madrid o xornalista Aurelio Ribalta, inspiradora das Irmandades da Fala que comezaran a abrollar polo país dende a iniciática coruñesa, impulsada por Antón Vilar Ponte, e que ano e medio despois, novembro de 1918, consolidaríanse na I Asemblea Nacionalista de Lugo. Era Victoriano Taibo García.

Dobrado en anos, 15 de outubro de 1948, baixo o terror das botas militares, dos fusilamentos, paseos e desterros, Victoriano Taibo le o discurso de entrada na Real Academia Galega “Rosalía de Castro, precursora da fala” no que repasa as “suidades” da poeta que son as súas xa que: “Foi a oferta que lle ofrecín â mai-terra cando de mociño quixo entrar pol-as fenestras dos meus ollos, en meiguices de peisaxe e raiolas de luar, a buscare na lus da miña fala materna, que era a súa, a humilde pousada do meu corazón; alá na vella vila santiaguesa, pé do sepulcro de Rosalía, onde as almas esclarecidas pol-o amor â terra, entrevén o escentileo da estrela que levóu na frente e escoitan o cantar que frorecéu no seu bico;...”

Naquela noite vixiada respondeulle Otero, tres anos máis novo que o mestre de Morgadáns pero cabeza da resistencia contra o exterminio, “con cousas ... para lle dicir a Taibo paseando a modiño co íl por os camiños entre renques de finos esteos da terra fidalga de Gondomar. O océano bruante, o ímpedo das Cíes xurdindo das olas cecáis com´unha elexía da Atlántida e aquela vella e celmosa dozura da peisaxe.” Sobre paisaxe e paisanaxe recunca o discurso de Taibo e Otero recorda que “Taibo soupo d´un xeito curto e maxistral defiñir aquiles dinos de participare no amor de Rosalía: O galego que non fala/Na lingua da súa terra/Nin sabe o que tén de seu/Nin é merecente d´ela”

Dáme a min que aquel 30 de xullo de 1917 debeu estar, cando menos, outra persoa vencellada ao Miñor na doela da ferradura coroada polo monumento deseñado polo arquitecto Isidro de Benito e realizado polo escultor Francisco Clivillés. Coido que por alí andaría Víctor Fraíz Villanueva, que na altura debía exercer de mestre en Ponte Caldelas, mais non debeu tardar moito en vir para Vilaza, por certo ben anos antes que Taibo se establecese en Morgadáns en 1930.

O motivo desta suposición é que quen poderiamos chamar mantedor do acto e impulsor do proxecto en memoria da poeta foi o seu tío Vítor Fráiz Andón, daquela destacado profesor na Escola normal da cidade compostelá. Víctor Fráiz Villanueva ficara orfo de moi rapaz e mandárano para La Habana acollido polo seu tío, xa destacado pedagogo. Tras a independencia cubana regresan e establécense en Compostela, onde o sobriño estudará maxisterio na escola na que é referente o seu tío. No discurso que pronunciou Fráiz Andón na inauguración do monumento rosalián da conta dos labores da Liga de Amigos de Santiago e das axudas concertadas nos cinco anos que tardaron en facer realidade a  homenaxe pétrea á poeta.

Moi lonxe estarían ambos, Victoriano Taibo e Fráiz Villanueva, de imaxinar, nin as súas querenzas miñorás, nin que vinte anos despois o terror abateríase sobre eles e dun xeito  en especial tráxico sobre o mestre de Vilaza, anovador como mestre, activista social, impulsor de prensa local, militante sindical, socialista que despois de 1934 se incorporou ao Partido Comunista nun devalar militante semellante ao do mestre de Donas José Cribeiro. A Víctor Fráiz, fuxido polos montes da contorna miñorá e viguesa, matáronlle un fillo para forzalo a entregarse, fíxoo e fusilárono. A súa muller, Placeres Castellanos, estaba en Madrid, serviu a causa republicana en España e á partisana en Francia; outros dous fillos, obrigados a incorporarse ao exercito sublevado, morreron nas frontes de guerra. Vilaza ficou para sempre unida á familia Fráiz-Castellanos e Morgadáns á de Taibo.

Viramos cara á alameda e a guía recórdanos que ten tres salóns, o central para o señorío, o da dereita para os plebeos e o da esquerda para clérigos, vellos e catedráticos; “todo ellos sin pragmática, por el imperativo de la costumbre”, recórdanos Otero, “conforme a las etiquetas del XIX que en esto fue muy XVIII”. E tanto.

Estou seguro de que sen persoas como Rosalía, Taibo García, Fráiz Villanueva ou Placeres Castellanos, a alameda compostelá aínda tería tres salóns e de ningún xeito  podería pairar sobre o central a memoria de Coralia e Maruxa.


Venres, 8 de decembro de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario