sábado, decembro 05, 2020

Reflexións ao fío do Atila no Grove de Antón Mascato

 Antes da pandemia o amigo Antón Mascato convidoume a presentar o seu Atila no Grove,  antes tamén da segunda edición ampliada,  en varias vilas e cidades. Foron catro en total para as que tivemos que reflexionar sobre memoria, historia e testemuñas. Neste noso blog publicamos as notas primeiras “A perversión da traxedia”, “Sobre as testemuñas e o tráxico século XX” e “Sobre memoria e historia”.

Con posterioridade o xeneroso amigo Uxío Breogán Diéguez Cequiel convidounos a fusionar e matizar os tres borradores para darlle un corpo publicábel na revista de historia Murguía que tan atinadamente dirixe. Ledos polo convite, así o fixemos. Murguía recolleuno no seu número 40, correspondente ao semestre de xullo a decembro de 2019. Agardamos que sexa do voso interese, aínda que sexa sen a fermosa maqueta da revista e sen as ilustracións que o acompañan tiradas do libro de A. Mascato.

Reflexións ao fío do Atila no Grove de Antón MascatoResumo

A lectura de Atila no Grove (Positivas, 2019), o libro de Antón Mascato espertou en nós una manchea de reflexións  arredor de memoria e historia así como sobre a serodia emerxencia das testemuñas da persecución franquista.

Palabras chave: O Grove, memoria, historia, testemuñas, Antón Mascato, franquismo, século XX.

Abstract

Reading Atila no Grove (Positivas, 2019), by Antón Mascato, awoke up in us a lot of reflections around memory and history as well as about the late surfacing of the witnesses during the Francoist persecution.

Key words: O Grove, memory, history, witnesses, Antón Mascato, Francoism, 20th century.

 

Cando coñecín o borrador do Atila no Grove, o libro de Antón Mascato sobre a persecución franquista na súa vila de nacenza, establecín de primeiras unha relación, coido que tampouco desencamiñada, co segundo dos tres álbums da guerra de Castelao, o Atila en Galicia, publicado, en 1937, en Valencia, polo comité nacional da CNT. Como saben, os outros tituláronse Galicia mártir, editado no mesmo ano e cidade polo Ministerio de Prensa e Propaganda do goberno da República; o derradeiro da serie, Milicianos, veu a luz en 1938 en Nova York mercé á Fronte Popular Antifascista Galega[1]. Souben, ao lelo, que a referencia do Mascato nada tiña a ver con Castelao, senón cun artigo de prensa e un proxecto de libro. Escritos e imaxinados, ambos, por Manuel Lueiro Rey. O artigo publicouse en 1986 no semanario A Nosa Terra; un bosquexo da capa do libro “non nato” reprodúcese nas primeiras páxinas do homónimo actual. Ao fin aquel libro imaxinado, matinado, proxectado por Lueiro, converteuno en realidade, corenta anos despois, Antón Mascato.

É evidente que o libro de hoxe é diferente ao que podería realizar Manuel Lueiro, máis escritor que investigador e, en especial, por ser dono dunha “experiencia vivida”, como diría W. Benjamin, que contrastaría co lento e esforzado traballo, de case tres décadas, de Antón Mascato, para converter aquela “experiencia vivida”, a de Lueiro e de tantas persoas no Grove, en “experiencia transmitida”, aquela que, seguindo a Benjamin, pode rematar por converterse en Historia[2]. O labor de Mascato, dando forma ás intuicións de Lueiro, serve para poñer pexas ás pretensións de elaborar unha “experiencia transmitida” homoxénea a partir do relato do “consenso”, case unánime, da denominada “transición”. O libro de Mascato está engarzado na tradición memorialista, e continúa o labor de luminaria do artigo e do esbozo de Lueiro[3] que tan fonda impresión deixara no noso autor cando mozo.

Como dixen, o título escollido non me remitiu a Lueiro, por descoñecemento, senón que o entendín como unha chiscadela ao álbum de Castelao. Mais, na miña memoria, abrollou outro Atila, neste caso dito Attila, un dos protagonistas do coñecido, e longo, filme de Bernardo Bertolucci, Novecento, síntese cinematográfica da historia europea da primeira metade do século XX ollada dende unha vila rural da Emilia centro-italiana. Descoñezo se Bertolucci se inspirou no Atila en Galicia de Castelao para bautizar como Attila a personificación do fascismo, da brutalidade, do servilismo ante o capital, da dexeneración moral… enfardado no seu flamante uniforme negro, ao que lle puxo rostro Donald Sutherland. Mais tamén lle poderían servir de modelo algúns dos Atilas que, con nomes e apelidos, o Mascato arrinca das “memorias vividas”. Non desmerecen en nada as brutalidades que desvela o noso amigo meco[4] das recollidas por Bertolucci. O recurso a Atila, o huno que aterrorizou Roma, que alcumaron “azoute de deus” e lle atribuíron o dito de “onde pousa o meu cabalo non medra máis a herba”, como licenza anacrónica para representar a crueldade, empregouse con frecuencia, ademais de por Castelao, por Mascato, Lueiro e Bertolucci.

Antón Mascato teceu e desteceu durante décadas esas “memorias vividas”, deixounas repousar para trousalas con sosego e ofrecernos un episodio crucial da memoria meca, da traxedia meca, con feitío de relato histórico, dun bo relato histórico; útil non só para as persoas interesadas no que aconteceu nun anaco do noso territorio ou para as preocupadas polo detalle deste período histórico, senón, tamén, para aqueloutras que gorentan relatos históricos elaborados que procuren evitar a confusión, sobre a que xa nos advertira Hobsbawm, entre historia e literatura. As obras literarias é mellor que broten do maxín espremido dos seus autores ou autoras e estes eviten a tentación de procurar na farturenta e excesiva imaxinación da Historia os seus relatos; ao tempo que o relato histórico debe atender con oficio as moitas virtudes literarias. Este é o caso. Ao seu fío deitamos catro reflexións.

1.- Sobre Memoria e Historia.-

Nos seus Cadernos desde o cárcere, Antonio Gramsci escribiu: “A historia é sempre contemporánea, é dicir, política...”. Ben sei que a moitos historiadores esta visión non lles gusta nin un bocadiño por considerala unha manipulación esquerdista. As ideoloxías e a política, din, rematan por pervertelo todo; sen se decatar de que tampouco eles, na súa hipotética pureza, son quen de fuxir dos ideoloxemas, só de non recoñecelos, reducindo o concepto de ideoloxía a un simple sistema de crenzas, e o de política, a un formal sistema de partidos.

Non quero falar do “contido”, senón do “conxunto”, da obra rematada, e reflexionar sobre o pouso que desprende. O traballo do Antón comeza e remata, antes do glosario onomástico, con citas a textos de Lourenzo Fernández Prieto referidos ás imbricacións entre Memoria e Historia. Por demais o Antón atinou colocando no frontispicio do seu libro un parágrafo de Juan Gelman, o poeta da memoria, ou mellor, e dito ao seu xeito, o “poeta contra el olvido”. Aproveito estas referencias para deitar unhas consideracións acerca da relación entre Memoria e Historia. Por iso encomecei coa cita de Gramsci que pretende ser algo máis que unha referencia erudita e situar nesa relación dialéctica entre memoria e historia o traballo de Toni Mascato.

A este fin pode ser útil relembrar o símil que outro Tony, o Judt, o historiador británico infelizmente falecido ben novo, sosegadamente socialdemócrata e combatente frontal tanto do socialismo de gulag como do neoliberalismo de arremedos sociais que un terceiro Tony, o Blair, axudou a estender como a couza, infectando a esquerda europea e mundial ata poñela en evidente perigo de desaparición e en necesaria obriga de reelaboración.

Tony Judt comparaba a Historia e a Memoria con dúas medias irmás[5]. Esta última, a Memoria, é nova e fermosa, fachendosa e pándega, faladora e sedutora, con tendencia a deixarse engaiolar mesmo ata pola traxedia. A súa media irmá, a Historia, é madura en exceso, vellouqueira ás veces, eslamiada, discreta, pouco comunicadora e máis gorentosa do andel que do baile. Ambas, a pesar da súa eterna disputa, son inseparábeis; ódianse pero non poden vivir a unha sen a outra. Emporiso como medias irmás que son e a pesar de ser tan distintas, as persoas, os pequenos ou grandes colectivos, as nacións e os estados e, dun xeito extremo, os estado-nación tenden a confundilas, coa mellor das intencións, iso si, pero sen ser quen de distinguir entre o deber de recordar o pasado e o pasado mesmo. Tan impropia como esa nebulosa, esa imprecisión, esa perda de tons, de matices, entre Memoria e Historia, é, advírtenos Enzo Traverso[6], contrapoñelas de xeito irreconciliábel. As dúas medias irmás comparten herdanza: a elaboración do pasado. Trátase pois de someter a  xuvenil e leda á xerarquía da madura e, ás veces sufrida, tarefa regrada.

Memoria e Historia nacen dunha mesma preocupación; perseguen un mesmo obxectivo: elaborar o pasado. A Memoria é fonte, orixe, matriz. É sempre individual, eminentemente subxectiva, fica ancorada nos feitos que a testemuña presenciou, nas impresións do momento vivido. É singular, despreocúpase de facer xeneralizacións, de contextualizar, de establecer comparacións. Non precisa probas, é relato persoal, é a verdade da testemuña, imaxe vivida do pasado depositada na persoa e, xa que logo, en permanente transformación, polo que nunca remata por fixarse, sempre en alterada construción, influída por acontecementos posteriores, por reflexións sobre os mesmos, por experiencias que se superpoñen e rematan por modificala.

Unha testemuña describíanos con gran viveza a un dos dous irmáns “Ineses”. A ambos asasináronos en Sabarís (Baiona), en outubro do 36. Dicíanos o portador de memoria que Pepe, o máis novo dos fillos de Inés, era delgado, andaba case sen roupa, xogaba cos nenos aos que agasallaba con chocolate, baixaba á vila na besta, vendía ovos na feira, tiña unha granxa ecolóxica, falaba moi ben, sabía moito e era moi bo. A testemuña trazábanos un retrato de “Saluto”, con ese alcume era coñecido nos círculos cenetistas e faístas, intenso, “como se o estivese vendo”, dicía. Preguntámoslle ao informante pola súa idade. Respondeunos que nacera en 1935. Tiña pois pouco máis dun ano cando mataron a “Pepe de Inés”. Pouca acordanza podía ter. Pero vivía a súa lembranza con absoluta intensidade, transmitíanos a “súa” verdade a partir da elaboración e reelaboración de narracións posteriores, de relatos memorialistas engarzados, escoitados durante anos, sobre quen se convertera, para moita veciñanza, na personificación da bondade, da solidariedade e dunha estoica santidade ao que a inxustiza dos “falanxistas” castigou sen o merecer.

A Historia é relato, escrita do pasado segundo regras e técnicas, sometida ao tempo e ao contexto da época, preocupada por descubrir claves que axuden á  comprensión dos feitos e a facer xeneralizacións. Pola contra a Memoria non precisa de cronoloxía, de tempo obxectivo; móvese nunha subxectividade atemporal. Moito me custou convencer o meu veciño Álvaro Araújo, infelizmente finado, de que a seu pai non o puideron matar o 11 de febreiro de 1936, senón que, se fora a resultas da guerra, tiveran que asasinalo no ano seguinte, cando menos, se é que acontecera en febreiro. De que fora neste mes estaba certo, porque no día no que o pai acudiu ao reclamo da garda civil de Gondomar, el estáballe a axudar a podar as viñas e por ese mes é cando se fai ese labor. A súa certeza cronolóxica estaba fundada na memoria do momento, o mes, e no ano de referencia da guerra. Non atendía aos meus razoamentos históricos. Cando atopamos a acta de defunción no rexistro civil do Rosal quedou convencido de que efectivamente a data do asasinato do seu pai fora o 11 de febreiro, pero de 1937.

A Memoria é resultado dunha construción permanente, mediatizada por acontecementos posteriores. Un clásico exemplo é o dos superviventes dos campos de concentración nazis, do gulag stalinista ou dos cárceres franquistas. No primeiro caso, cando a testemuña supervivente reunise a condición étnica, xudeu, e a ideolóxica, comunista, é moi probábel que, nos anos cincuenta ou sesenta, puxese por diante a súa ideoloxía, argüíndo que sufriu os brutais castigos do campo de concentración pola súa actividade política ou ideolóxica; mentres, a mesma testemuña, interrogada nos anos setenta ou oitenta, despois do fraccionamento e debilitación do movemento comunista, é probábel que alegase, como causa máis salientábel da represión sufrida, a súa condición étnica. O mesmo acontecería con moitas vítimas do gulag stalinista. Nos anos da desestalinización kruxoviana aludiría á  súa condición de antiestalinista ou mesmo anticomunista, mentres que contra os anos finais do século pasado e no que levamos deste, alegaría a súa condición nacional, no caso dos países bálticos ou en zonas da Ucraína ou Bielorrusia, mentres que de tratarse de alguén da área caucásica non dubidaría en aducir como motivo do seu castigo a  súa fe islámica. Algo semellante acontece cos presos dos cárceres franquistas; inquiridos, nas décadas previas ou nos posteriores anos inmediatos da transición, polo motivo da represión sufrida, sinalarían a militancia comunista, ou esquerdista e antifascista, como trazo causante dos castigos aos que foron sometidos; mentres, nada tería de estraño que a mesma testemuña, dende o remate da década dos oitenta ata a actualidade, empregase a súa condición de demócrata antifranquista como causa do mesmo proceso represivo.

A Memoria sempre vai cargada desa subxectividade; lembra o vivido e os acontecementos, por máis externos ou afastados da testemuña que poidan semellar, para instalarse na memoria colectiva tras un proceso de amplificación polos medios de comunicación e, en especial, pola xestión dos poderes públicos que van seleccionando o que debe ser lembrado e vano reinterpretando en función de sensibilidades culturais, conxunturas sociais, debates éticos ou oportunistas conveniencias políticas.

A respecto deste proceso de usurpación da Memoria polos diversos poderes, imos deternos un bocadiño no caso español. A mediados da década dos sesenta, o relato franquista da memoria da guerra virou para adaptarse ás novas circunstancias sociais e poder perpetuarse máis alá do limite biolóxico do ditador. O xiro argallouse derredor da conmemoración dos 25 anos de paz (1964). O daquela ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga chantou, ata no máis inesperado recuncho, paneis cun cartel de trazos contemporáneos, “modernos” ao seu dicir, que pretendía, e lograba, sintetizar a idea de mudanza, de paso dunha España autárquica a unha desenvolvida, de consumo e dun europeísmo “malgré lui”, dunha “España diferente” pero aberta e moderna. O cartel, un debuxo coas letras da palabra PAZ sobre un fondo de cinco cores planas, tiña ata versións en catalán, éuscaro, ou mellor guipuscoano, e galego. O deseño expresaba a lóxica cultural do capitalismo consumista e afastábase do imaxinario das esencias hispánicas das décadas anteriores. A comunicación deste importante evento para o réxime despregouse ademais nunha gran variedade de soportes, dende carteis informativos cos logros do réxime ata unha serie filatélica que cubría unha ampla variedade temática.

A nova mensaxe expresaba unha mudanza no relato do réxime. O argumento central era agora que a gran obra de Franco fora o logro da paz entre os españois. Do discurso franquista desaparecía a lexitimación na vitoria sobre o comunismo internacional e os seus aliados da anti-España e xurdía o mito da paz interior, a gran achega do réxime, que daba froitos evidentes na mellora económica, na modernización, na apertura, na emigración a Europa e no turismo mediterráneo. Deixaba de gabarse a guerra como expresión do heroísmo dos salvadores da patria para entenderse como a indesexada consecuencia de tempos revoltos e do carácter apaixonado dos españois. Fora unha guerra fratricida, inevitable, entre inimigos goyescos que se baten na lama, no estrume ou na terra reseca, enterrados ata os xeonllos, só explicábel pola irracionalidade infantil dos españois que agora podían camiñar xuntos despois do sufrimento autoimposto. Nos dous bandos se cometeran excesos; nun por maldade conxénita, noutro por exceso de celo patriótico. O sacrificio fora necesario pero estaba superado.

Non chegou aos 25 anos, foi no vinte tres aniversario da constitución de 1978 cando o réxime matinou na conveniencia de darlle unha volta á  memoria da Santísima Transición. Agora non precisaba inzar o territorio de vallas anunciadoras, metíase no máis reservado dos espazos privados a través da serie “ Cuéntame”. Realizábase así un proceso de subtracción mediática e política semellante á que se practicou coa revolta de maio do 68 e elaborouse para a loita antifranquista da década dos sesenta e setenta[7] un relato non-político, de revolta xuvenil e xeracional, engadíndolle o prefixo “pos” a “franquismo” para suavizalo e reconverter a lenta e tortuosa loita contra a ditadura nunha especie de leda e comprensíbel algarada xuvenil. Procurábase unha “memoria transmitida” que non atendese a todas as “memorias vividas” e esquecese que a ditadura franquista non deixou de asasinar, nos seus anos finais, cunha fereza similar á dos seus inicios. Sobre Amador e Daniel, Puig Antich, Txiki e Otaegui, Reboiras, Baena Alonso e os seus compañeiros que levaron “al alba”[8] teceuse un manto de esquecemento semellante ao que se tendeu sobre a matanza de Vitoria (marzo de 1976) ou dos sete mortos durante a semana pola amnistía (maio de 1977), poucos meses antes de celebrarse as eleccións (15 de xuño), alcumadas de “democráticas”, nas que se escolleu a representación popular que elaborou a constitución de 1978. Faise preciso relembrar, unha e outra vez, como fai A. Mascato, que o que caracterizou o franquismo foi un permanente exercicio de violencia contra calquera, por mínima que  fose, actividade opositora. Trinta anos antes, en 1948, nove anos despois de rematada a guerra e a doce do triunfante golpe en Galicia, uns tipos, entre eles un falanxista de Lavadores apelidado Soto, entraron nun bar do Grove, baixaron o machete da luz e pegáronlle un tiro na testa ao antifranquista e nacionalista galego Paco García Moldes mentres lía o xornal e tomaba un café.

W. Benjamin distinguía entre “experiencia vivida” e “experiencia transmitida”. Esta última é, segundo o pensador alemán, a que forxa as identidades, a que crea, en sentido hegeliano, o Estado, a que converte en relato histórico aquilo que a “deusa da memoria”, Mnemósine, é quen de apañar de entre as faragullas que deixa o paso do tempo. Mentres, segundo Benjamin, a limitación individual da “experiencia vivida” ten como consecuencia o seu carácter fráxil, breve e fuxidío.

Sobre a volátil e efémera “experiencia vivida” despregouse, na segunda metade do século pasado, a trapela do control social, ao ritmo co que o termo “tolerancia” inzaba na linguaxe occidental. Esta icona expresiva determinou a construción do relato histórico dese tempo. En España, a verba que “colonizou” a “experiencia transmitida”, a verdade do Estado, a identidade do réxime, foi a de “consenso”.

Desta icona expresiva e simbólica ninguén podía, e séguese sen poder, afastarse, agás que estivese disposto a que se cuestionase a súa credibilidade democrática e a arriscarse a ficar fóra dos rituais constitucionais. Ritos deseñados, non por un, senón por varios tafures, que conseguiron burlar as maiorías sociais a través do basto calote do trile. Ben saben, o xogo de rúa, no que o público xogantín escolle unha de tres cartas colocadas boca abaixo e dobradas pola metade, para que o truán poida cambialas de sitio con celeridade para enganar a vítima incauta e ignorante da trampullada. As tres cartas (continuísmo, reforma e ruptura) axitadas sobre o fráxil tapiz da incerteza política, da crise económica e do temor aos militares, movíanse con tal rapidez que só o truán e os seus asesores sabían onde estaba en cada momento a que eles desexaban, ata que conseguiron gañar a aposta de “da lei á lei”: é dicir, da lei da ditadura a unha nova lei democrática resultante do “consenso”. Aquela estrataxema de prestidixitador, aquelas mañas fraudulentas da reforma, do “Todo se puede hacer, pero siempre respetando la legalidad y rechazando cualquier forma de violencia”, aparentaba que a sublevación militar e as catro décadas de ditadura foran un salvador rescate dos españois dos horrores por eles mesmos creados durante a II República. Aquela trampullada de Fernández-Miranda e os seus “partenaires”, dun e outro signo, permitiulle gañar a aposta e introducir a carta dobrada da reforma polas físgoas da legalidade franquista. Só lles restaba ir construíndo un relato histórico “democrático” no que a recuperación das “experiencias vividas”, minguada por décadas de espera, tivese que refacerse a partir de faragullas de memoria, de migalliñas testemuñais esparexidas por aquí e por acolá, o cal impediu que, polo de agora, e así o demostra o traballo de Mascato, o relato sexa homoxéneo e a “experiencia transmitida” aínda poida matizarse, pois a historia, seguindo a Benjamin, non é só unha ciencia senón tamén unha forma de recordo, retallos de memoria que se escriben en presente.

2.- A perversión da traxedia

Como dixen, o titulo escollido por Mascato non me remitiu nin ao artigo nin ao libro pensado por Lueiro, ambos descoñecidos para min, entendino como unha chiscadela ao álbum de Castelao, mais a miña memoria tróuxome outro Atila ao maxín, dito en modo sonoro Attila. Explícome e ao tempo enténdano como expresión de agradecemento ao espazo que nos acolle, este “Faiado da Memoria” que coida das “memorias diversas”, de maneira sobranceira a través da imaxe.

Durante anos, como remate do tema de entreguerras, proxecteille ao meu alumnado o coñecido e longo filme de Bernardo Bertolucci, Novecento. Agoniado polas dúbidas acerca da excesiva metraxe do filme e a pauliña de panfletario que o acompañaba, pero sobre todo polas dúbidas que xurdían nas reunións de seminario, pasoume polo maxín, en varias ocasións, retirala da programación. Mais cando, co paso dos anos, atopaba algún ex alumno ou ex alumna, nesas breves conversas a pé de rúa, xurdía reiterada a lembranza do filme; case sentía celos de Bertolucci por ocupar o cativo espazo que a mente daqueles homes e mulleres dedicaban a materia; mais tamén aconteceu que cando intentei retirala da programación tiven que lidar cun amago de motín baixo o argumento de que tiñan os mesmos dereitos que os do curso anterior. Presenciar o filme de Bertolucci convertérase nun dereito! O moer dos miolos non me abandonaba e recortaba, non sen algunha que outra nova protesta, as escenas en exceso longas ou de teatralidade desmesurada. Hoxe, afastado das aulas, sigo considerándoa como un aquelado equilibrio entre análise histórica e relato memorialista e non desaproveito ocasión para recomendala.

Quixera lembrarlle, cunha breve descrición, dous momentos:

ü Primeira escena: Attila, a personificación do fascismo, da brutalidade, do servilismo ante o capital, da dexeneración moral …, enfardado no seu flamante uniforme negro, forza un cativo e esnáfrao baténdolle a cabeza contra a parede do cuarto.

ü Segunda: Os fascistas préndenlle lume á casa do pobo. A resultas do incendio falecen os tres vellos que vixiaban o local. Os cadáveres calcinados, portados sobre carros de bois, son acompañados polos campesiños en tétrica procesión polo centro da vila entre as chanzas dos fascistas e as contras fechadas dos que non queren ollar.

ü Réplica á primeira escena: Julia Manzanal, unha testemuña, relata en Els nens perduts del franquisme : “Cuando fueron a detener a Justa Mir, su hijo lloraba y ella le llamó: Lenin, ven hijo mio. Los policias le dijeron: ¿Que ha dicho usted, el niño se llama Lenin? Cogieron al niño de las piernas y le estrellaron la cabeza contra la pared.”[9]

ü Retruque á segunda: Seis de outubro de 1936. Vincios, Gondomar. De madrugada, agrupados de tres en tres, aparecen guindados seis cadáveres na beira da estrada. Tres deles irmáns. Amoreados nun só carro de bois, trasladáronos, en vespertina e tétrica procesión sen “acompañamento” ata o cemiterio. Así o relata Telmo Comesaña, fillo dun dos asasinados e presidente da Asociación Viguesa pola Memoria: “Ás cinco da tarde, no carro de bois de Manuel Alonso Prado, foron trasladados, por orden da Garda Civil, ao cemiterio de Mañufe, Gondomar, aproximadamente oito km. distante, pasando polo centro da vila de Gondomar - como se dunha procesión de terror se tratase - onde os enterraron descalzos. Os zapatos foron a recompensa negociada polo mestre de Mañufe e presidente da comisión do cemiterio, D. Rogelio de la Granja, como recompensa por abrir seis fosas individuais na vez dunha fosa común como era o habitual”.[10]

Non semella Bertolucci tan panfletario, cando menos no que respecta ao relato testemuñal dos feitos.

A sensación de horror que un sente ao ollar a face demoníaca do fascista interpretado por Donald Sutherland, ou a de tristeza ante o rostro apesarado de Gérard Depardeieu guiando o carro de bois cos corpos queimados polas rúas da vila italiana, emerxe, espanto e tristura, da descrición que fai Mascato das pancadas que os fascistas bouraban naquel home grande, señor Francisco “O Carniseiro”, case un xigante que cargaba ao lombo unha vaca, ata que na amañecida, á vista da xente, das mulleres que enchían os baldes na fonte, lle pegaron un tiro en pública lección de terror; a mesma que deron en Priegue (Nigrán), aquel día de 1937, cando colleron a Lolito, un fuxido, e o fusilaron, previo anuncio, diante da fonte do lavadoiro, ás 11 da mañá. Horror e tristura sente un ao imaxinar a man do mozo Ricardo Figueiro Besada, coa faciana esnaquizada por unha bala que lle atravesara a caluga e lle desfixera a queixada, tras arrastrarse moribundo tres ducias de metros, bater no cristal poeirento da xaneliña dunha casa mariñeira, tras do que un candil alumeaba o terror dunha cativa de 8 anos. Mais o aviso da nena iniciou unha extensa rede de solidariedades compartidas que, xunto ás ganas de vivir de “O Chiquitín”, lograron salvarlle a vida que desprezara un dos Atilas cando lle bisbou a un colega: “non gastes máis balas, que “dios” che dea a ti máis vida que a que este ten”. Aquel mozo virou a testa cando lle disparaban. O xesto salvoulle a vida e prolongoulle o terror. Xirar a cabeza permitiulle ollar o rostro de Atila. Co frustrado asasino tivo que convivir décadas, e non só nunca o puido denunciar senón que tivo que disimular que sabía quen o quixera matar, mentres este, o asasino frustrado, facía que non sabía que non o lograra. Ricardo Figueiro Besada faleceu en 1985 pero “antes deixa escrito, a man, nun par de folios a declaración pormenorizada do que pasara” aquel 29 de agosto de 1936 cando foron inmolados tres dos seus compañeiros e el salvouse pola fortuna dun xesto, unha complexa cadea de persoas salvadoras e a resistencia ao terror durante unha ditadura que o prolongou como método de control político e social durante anos. Ata o último suspiro. E logo pretender que se esquecese, pero o sr. Ricardo “O Chiquitin”, non o fixo.

3.- Sobre as testemuñas do tráxico século XX

É lugar común que o século XX é o máis tráxico da historia da humanidade. Non é cuestión de andar a medir as longuras das maldade humana colectiva. Quixera referirme non ao breve período do que todos e todas nós temos “experiencia vivida”, tan limitada como tráxica; senón ao período de guerra xeneralizada que o vello Hobsbawm denominou, segundo o seu peculiar e atinado despezamento historiográfico: “Guerra dos 31 anos”. Isto é, aquelas tres décadas ás que se lle puxo lume nas rúas de Saraievo, no verán de 1914, e rematou coa bandeira vermella ergueita no curuto do Reichtag na primavera de 1945. Conflito que para o noso historiador determina o desenvolvemento do que denominou século curto (1914-1991). Na cerna da súa particular proposta cronolóxica temos o que polo común se alcuma “guerra civil” e que con máis propiedade deberíamos denominar: “Guerra de España”.

Mais non iamos falar do Grove? Si, e aínda que o Grove “sexa un sitio distinto”, como adoita afirmar o Antón Mascato, constatando o carácter insular da súa xeografía e ao tempo a idiosincrasia das súas xentes. A pesar deste certo “illamento” físico e psicolóxico non é posíbel entender o que aconteceu no Grove, en Galicia, nin en España se non procuramos luz no contexto global da época, se non nos decatamos de que as tropas africanas de Franco non chegarían á península, non á do Grove, senón á Ibérica, se antes non houbese “Marcha sobre Roma” ou non lle prendesen lume ao Reichstag, catorce anos e tres anos antes, respectivamente, daquel 18 de xullo que anunciaba unha nova extensión dos campos de batalla polas terras europeas e do resto do mundo.

A segunda xeira do século XX que alcumamos, cos necesarios matices, como “guerra fría” é o período de emerxencia das testemuñas, que irrompen coa mesma forza que as clases subalternas, a descolonización, ou as nacións negadas para conformar a actual visión historiográfica, ben afastada do estudoso decimonónico envurullado en documentos e encastelado nunha torre de marfil ou coa testa inserida nun frigorífico conxelador das paixóns.

A emerxencia da memoria testemuñal estoura coa das vítimas dos campos nazis. En España ese estoupido tardou décadas en se producir, tanto pola prolongación temporal da ditadura como porque o remate da mesma foi unha representación, unha negociación entre as elites políticas que con impúdica desvergonza deixaron á marxe as vítimas e tolleita a democracia. A constancia das limitacións da denominada “transición” podémolas constatar na lei de amnistía de 1977 que, ofertada para ceibar os presos políticos das cadeas de Franco, ficou reconvertida nunha lei de punto final para os crimes do franquismo[11]. Mais tamén, cómpre telo en consideración, as vítimas da persecución franquista, en idade de facelo, non reclamaron a súa consideración como tales. Un dirixente da esquerda respóndelle a unha historiadora[12] que o interroga sobre a reivindicación das vítimas durante a “transición”: “Nese momento estabamos a outras cousas”, isto é, tiñan outros asuntos aos que atender. Durante tres décadas máis coutouse a emerxencia da memoria. Esta só se producirá con certa intensidade a partir dos primeiros anos deste século, ou un chisco antes. Entre os pioneiros cómpre salientar os traballos de Juan González sobre a illa de San Simón e o acontecido en Nigrán.[13]

As testemuñas, ou mellor os testemuños das testemuñas, presentan múltiples problemas para o traballo historiográfico. En primeiro lugar porque a memoria, a “experiencia vivida” nos termos de Benjamin, fica sempre ancorada nos feitos que a testemuña presenciou, nas impresións do momento, mais a Historia debe liberarse da Memoria, non para rexeitala, só para poñer unha prudente distancia con ela, como nos propuxo Tony Judd co símil das dúas medias irmás, tan diferentes pero ás que non lles queda outra que entenderse.

En segundo lugar porque temos os testemuños das vítimas, pero non os dos verdugos. Todos podemos rememorar imaxes dalgún filme: un patíbulo, sobre unha torada de madeira, a cabeza do condenado, á súa beira un musculoso verdugo coa cabeza agochada baixo un capirote ou, seguindo co cinema, eficaz axente transmisor da memoria convertida en verdade de estado, todos podemos lembrar os do KKK perseguindo negros coas súas carapuchas brancas. Dos vitimarios non temos memoria. Os verdugos, agás casos enfermizos, non gustan de fachendearse das súas fazañas; por riba, os verdugos tenden a esquecer tanto as vítimas como as súas propias accións. Non gustan de lembrar e, cando xa non poden facerse os esquecedizos, recordan, como Eichmann, banalizando o mal cometido, converténdoo en rutina, en deber, en obediencia debida, en traballo burocrático, ou recorrendo ao egoísmo cínico de que había que sobrevivir en tempos nos que as cousas eran así[14].

En terceiro lugar, como ben ten sinalado Enzo Traverso, en moitas ocasións interesan as vítimas pero só como suxeitos individuais. Interesan polo seu sufrimento, pola súa dor, polos maltratos, polas torturas, pola fame, por perder a vida tan novos, polas penurias dos que sobreviviron, pero ás veces ocúltanse as causas, as razóns, ou, cando menos, unha parte dos motivos polos que as vítimas se mobilizaron e cómpre recordar con reiteración que as vítimas fórono porque actuaron ou polo que eran ou representaban. A expresión: meus pobres, e eles que ían facer! que ás veces se escoita xoga coa ambigüidade, a de que non tiñan medios para defenderse pero tamén que eles non fixeran nada, que as vítimas eran pura inocencia, que foron castigados por nada, pola sen-razón dun veciño malvado, doutro envexoso ou por unha disputa de amores. Traverso chámalle a ese interese na vítima e non nas razóns que o empurraron a actuar “memoria marrá”; agochada, escondida, oculta, como facían os xudeus para zafarse da Inquisición. No noso caso toma unha dimensión extraordinaria polas décadas e décadas de desmemoria e escóitase quizais a máis inocente manipulación das vítimas: E eles que ían facer, meus pobres! Dende a dor próxima ás vítimas néganse as súas raiceiras; négase polo que loitaron, falséase a causa do seu sufrimento, porque as vítimas eran militantes da causa obreira, da democracia, das reivindicacións sociais, de mundos máis xustos, eran militantes comunistas, socialistas, republicanos, agraristas ou sindicalistas obreiros, anarquistas ou galeguistas. Foi por iso polo que os castigaron. Porque, e cómpre recordalo, en descargo do “terríbel” século XX, non só houbo guerras, exterminios, xenocidios e totalitarismos; senón tamén grandes conquistas democráticas, entre as que salienta, por riba de todas, a dos dereitos da muller, pero tamén a extensión da democracia e dos dereitos dos pobos, ao tempo que profundas revolucións cambiaron o mundo permitindo grandes avances sociais, como a limitación da xornada laboral, a extensión da seguridade social ou a negociación colectiva. E eses logros foron o resultado da acción colectiva de moitas das vítimas daquela “Guerra dos 31 anos”, e tamén da “Guerra de España”.

Aínda que o concepto de maldade sexa máis asunto propio dos estudos psicolóxicos[15] ou da introspección literaria que de historia, temos, no referido aos testemuños das testemuñas, en cuarto lugar, a aqueles que sen ser verdugos físicos, sen luxarse as mans, inspiran e orientan os executores; aqueles que nunca van máis alá da opinión discreta, da insinuación sutil, da inocente declaración, da aparente asepsia, da cínica pretensión de non faltar á verdade ante o instrutor militar, na información precisa para que o castigo sexa o máis duro posíbel, sempre conscientes de que a súa preeminencia económica, política, social ou relixiosa, a súa consideración como “persoas de orde”, determinará a acción represora dos verdugos.

O presidente da xestora municipal dos sublevados en Gondomar, o doutor Latino Salgueiro, sabedor da influencia das súas palabras, informaba o xuíz instrutor militar de que o sindicalista Míguez Ledo era “quien verdaderamente daba las ordenes para armar la gente y para requisa de armas y coches, desempeñando el papel de verdadero Jefe” e, engadía “persona de mala conducta, pues vive amancebado...” . O cabo da GC da mesma vila afirmaba: “vive maritalmente con una mujer en la parroquia de Villaza, familia que es de dudosa conducta, lo que dá lugar a dudar de la del informado”, e apuntaba, por se houbese dúbidas, “en esta campaña extremista, ayudó a la propagación de la misma, que a pesar de ser obrero tiene bastante discernimiento”. O membro da xestora municipal José Quintas Santiago di “el Maestro Nacional de Donas, don José Cribeiro González, desde el advenimiento de la República, viene fomentando entre los obreros y los campesinos las ideas revolucionarias, en principio socialistas que elevó hará dos años a las comunistas siendo el principal dirigente en las parroquias del termino...”. Ao obreiro Míguez Ledo fusilárono fronte ás tapias do cemiterio vigués de Pereiró; o mestre Cribeiro salvou a vida por ter unha boa coartada e a habilidade para desaparecer, mudando de nome,  alistándose na Lexión.

Personaxes como Salgueiro ou Quintas lémbranme o Deus sentado nun sillón azul de Carlos Casares[16] inspirado, segundo confesión do propio autor[17], nun Carl Schmitt, obxecto na actualidade de confusas lecturas e contraditorias valoracións intelectuais. A desmemoriada historia acabou por branquealo ao igual que ao seu mentor Manuel Fraga. Este, na altura de 1962, sendo director do Instituto de Estudos Políticos, argalloulle a célebre conferencia que o alemán pronunciou na sede central madrileña do único partido, o “Movimiento Nacional”, que Manolo Rivas novelou no capítulo “Unha “festa sagrada”” de Os libros arden mal.[18]

En 1922, Schmitt escribiu: “ É soberano quen pode facer unha excepción”. O 13 de xullo de 1934 Hitler, nun discurso radiado, xustificaba a matanza coñecida como “Noite dos coitelo longos” argüíndo: “Nesa hora eu era o responsábel da sorte da nación alemá, así que me convertín no xuíz supremo do pobo alemán”. Estaba a aplicar o “decisionismo” do Kronjurist Schmitt, a exercer a soberanía como capacidade de decidir no estado de excepción, a competencia de suspender a constitución en caso de emerxencia, de conculcar as leis para salvar o ben común, de exercer a ditadura para librarnos do perigo, da ameaza, do caos; de sublevarse para salvar a patria, de pode arrincar as malas herbas, de afastar as mazás podres. Schmitt foi “xurista oficial” entre 1933 e 1936, xusto cando Hitler distinguiu, en aplicación das ideas schmittianas, quen era “amigo” e quen “inimigo” e converteu a inimizade no centro da acción política, da loita, da polémica, que exclúe toda caste de colaboración, de debate, de critica e acordo, porque a guerra é a única verdade incontrovertíbel da realidade social. O Kronjurits do III Reich, tras saír “ben parado” de Nuremberg, reconverteuse en lexitimador do franquismo e rematou, por razóns familiares, pousando en Santiago. Na súa etapa compostelá, Schmitt substituíra no seu relato o caos da república de Weimar polo da segunda república, e a orde imposta por Hitler pola acción salvadora de Franco, que aínda que máis humilde tivo a fortuna de sobrevivir.

Que era o que tanto irritaba aos Salgueiros ou Quintas de Gondomar ou aos Álvarez do Grove e a tantos outros? Pois a posta en cuestión do seu liderado social, político e económico polas novas elites político-ideolóxicas que estaban a xurdir coa República e a ocupar un significativo espazo social. Os cambios sociais e políticos minimamente profundos van acompañados dunha remuda parcial das elites ou cando menos dunha reconversión das vellas. Iso foi o que vivimos no tránsito do franquismo á denominada democracia  pos franquista.

Esta cuestión seméllame central para comprender as razóns polas que sectores mesocráticos do exército, das elites intermedias, da pequena burguesía comercial, de sectores do funcionariado... apoiaron a acción dos sublevados.  Fixérono porque percibían que o seu predominio social estaba, ou podía chegar a estalo, cuestionado. Por que os capitáns retirados pola lei Azaña acudiron en tropel a apoiar os sublevados, cando estaban docemente xubilados, moitos deles aínda novos e cobrando un salario como se estivesen en activo? Pola perda de presenza e predominio social a que os militares estaban acostumados, empurrados por unha trama civil cada vez mais radicalizada. O mesmo razoamento podería aplicarse á igrexa, non á institución, que tiña intereses e compromisos máis que evidentes, senón a párrocos e abades que se sentían desautorizados polos novos tempos. O protofascismo do tudense e deputado polo distrito do Carballiño, José Calvo Sotelo, arrastraba para o extremo os vellos católicos conservadores de Gil Robles cos apupos de comenencia dos cínicos lerruxistas que esqueceran había tempo o seu laicismo e republicanismo inicial. Esas conivencias sociais foron as que fixeron que o golpe de xullo non ficase nunha nova “sanjurjada”, como pensaba Casares Quiroga, e convertese o seu fracaso nunha terríbel guerra de exterminio de reais ou futuros opositores.

Se alguén pretende ollar algunha similitude con “radicalizacións” actuais, coido que debe lembrar aquela referencia do vello Marx, no enceto do seu “18 de Brumario” no que analiza o golpe de estado de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”[19]. Agardemos que as ocorrencias do vello Marx, como en tantas ocasións, sexan atinadas e todo fique nunha comedia costumista española.

4. De regreso á península que foi illa

Gustaríame desfacer unha hipotética primeira impresión, a  respecto do libro de Antón Mascato, a de ser un “libro de historia local” e polo tanto de asemellarse máis a un álbum de familia que a un relato histórico.

Pode ter algo de álbum pero só na medida que nel se citan unha serie nomes e chatas familiares[20] ou particulares de persoas que desenvolveron a súa “experiencia vivida” nun espazo limitado, moi definido, nunha península, case poderiamos dicir unha illa, nun “sitio distinto” como reitera o Mascato. E non só polo carácter particular que pode imprimir a condición xeográfica aos seus habitantes senón porque na persecución franquista non é frecuente atopar casos nos que se “dé un paseo” en público, que alguén sobreviva a unha saca na que o deixaron por morto ou que a alguén lle peguen un tiro, anos despois de rematada a guerra, mentres toma un café e le o xornal nun bar.

O carácter reducido do espazo físico permítelle ao Mascato seguir, con mestría, o fío dos conflitos e tensións sociais, da confrontación de intereses e das desavinzas persoais e familiares que se van tecendo e destecendo dende os anos da restauración e, con especial intensidade, nos anos da ditadura de Primo, que estouran na hecatombe do 36. Un dos aspectos que considero máis salientábeis do traballo, entre os moitos que ten, é o relato da disputa entre as elites locais: os Álvarez e os Otero. O condicionamento xeográfico permítelle rastrexar en detalle esa loita polo poder local, as reconversións e as adaptacións das súas elites e moito máis cando entra en disputa un evidente obxecto de desexo como vai ser, nunha determinada altura, a illa da Toxa. Proceso de substitución das elites no que como lle dixo unha testemuña ao autor “os anxos convertéronse en demos e os demos en anxos” para explicar a mudanza dos vellos monárquicos virados en demócratas republicanos e dos demagogos anticaciquís, empoleirados na “rexeneración” da ditadura de Primo, transmutados en fascistas. Aspecto este, os dos años virados en lobos e á inversa, non exclusivo, pero si manifesto no caso do Grove.

Destecer estes fíos é, na miña opinión, dunha gran importancia, pois os estudos ou pescudas nas “memorias vividas” da masacre do 36 arrincan polo xeral do período republicano, tempo no que houbo un intento, non consolidado, de remuda nas elites locais, pero esa construción de novas elites, en especial culturais e/ou ideolóxicas, viña xa de antes, dos tempos previos á ditadura de Primo ou mesmo da década dos anos vinte, procesos ao que non son alleos nin os florecentes, para a economía galega, anos da gran guerra, nin as remesas dos emigrantes nos tempos felices previos ao crac de 1929, nin sobre todo os anovadores aires culturais ou ideolóxicos que chegaban da outra beira do Atlántico a través das escolas, de experiencias colectivas ou de mozos que marcharon como labregos e regresan como expertos sindicalistas.

Por exemplo, o doutor tudense Alejo Diz Jurado foi alcalde e concelleiro da monarquía durante uns anos, sería logo sancionado polos arremedos rexeneracionistas da ditadura de Primo e remataría converténdose nun influente dirixente republicano ao que fusilarían tras o golpe de estado. O mesmo tráxico infortunio correu o seu colega Darío Álvarez Limeses, tamén republicano, colaborador durante anos de La Integridad, un xornal da órbita do integrismo católico, relixión que profesaba con fervor. O último alcalde da monarquía de Nigrán foi o primeiro da República; por iso e por masón tivo que purgar as súas culpas en San Simón e desposuírono da licenza para exercer como médico. Este novelo do relevo nas elites destéceo Mascato a través da disputa entre dúas familias, os Álvarez e os Otero. É unha boa liña de traballo para desvelar as causas profundas das tensións no período republicano, do pronunciamento militar e do seu fracaso así como da brutalidade desatada polos militares e os seus apoios civís. Mais tamén, a través deste destecer do Mascato, podemos decatarnos de como os valores éticos condicionan as actitudes das persoas. Ao fin e ao cabo son as persoas concretas, non os seus familiares, as que cometen delitos, asasinan ou salvan outros seres humanos.

Esta remuda nas elites tamén se reflicte nas novas xeracións que se inician na vida política nos anos republicanos. Así se pode explicar a fortaleza local do PG, agrupación con mais de 30 afiliados, con dirixentes tan avezados como Paco García Moldes ou Xacobe Barral, alcalde da vila na altura do golpe de estado, que se implican na loita política de acordo co seu amigo e renovador do galeguismo Alexandre Bóveda a través do seu familiar e mestre do Pósito Emilio Álvarez Gallego, pagándoo coa vida e co cárcere respectivamente, e afastándose dos apoliticismos dalgúns vellos galeguistas que chegaran a flirtear coa ditadura de Primo e agora asustábanse do laicismo republicano. Os mozos galeguistas mecos, pola contra, elaboraban un discurso político con fonda preocupación social.

O Mascato dirá que non é historiador, que é editor e filólogo. Esta aclaración, empregada un pouco a xeito de escusa, que gusta de facer lémbrame unha reflexión de Pierre Nora sobre o duplo rol do historiador: o cívico e o ideolóxico. A Nora interésalle o papel cívico do historiador pero tamén nos lembra que este é unha persoa con amizades, familia, influencias culturais... polo que a súa función cívica está intimamente relacionada co alto grao de honestidade que debe marcar o seu labor. O libro de Mascato é un libro honesto, cívico, que non pretende meter en formol a forma de ver o mundo do seu autor.

Quizais veñan a conto, como contraste, unhas lecturas destes días. Un xurista de nome rimbombante, afeccionado á historia local, xuntou nun libriño, publicado pola Xunta de Galicia, unha serie de artigos sobre Tui[21], entre eles dous traballos sobre a fragata Cabo Fradera, que continúa en funcións de vixilancia dunha fronteira fluvial que xa non existe. Nun deles pescuda sobre a orixe do nome, un cabo de mariñeiría catalán morto nunha turbamulta no Perú, en 1865, cando o episodio de El Callao. No outro fálanos dos navíos que levaron e levan tal nome, fai descricións técnicas, achega nomes dos mandos, de como e onde se construíron..., pero esquéceselle citar que o tenente de navío foi procesado e condenado e o maquinista e o mestre de mariñeiría fusilados, xunto a doce carabineiros, en 1936. Así que, reafirmámonos con Nora, a función cívica do historiador ten moito que ver con ese concepto, en aparencia moral, da honestidade máis que con cínicas aparencias de neutralidade ideolóxica

Non quixera deixa de subliñar que o Mascato, que procede do mundo da edición e da filoloxía, non quixo facer un relato creativo. Fuxiu desa perigosa tentación que pode confundir as persoas lectoras e sobre a que nos advertía, en forma de chanza, o vello Hobsbawm ao lembrarnos que ademais a imaxinación da historia é inabarcábel. Confusión que tende a desvirtuar a historia ao poñer en primeiro termo o sufrimento das vítimas e dese xeito, sen decatarse, ou si, esgazar os seus padecementos das causas dese sufrimento. Pero ao tempo, os seus coñecementos profesionais permítenlle coidar de que o relato, o relato histórico, sexa de tan doada lectura como unha obra literaria e se afaste da narrativa tortuosa de moitos traballos de historia que non se decatan de que o histórico é tamén relato, e non só relatorio de feitos e acontecementos.

Son os literatos, en especial os poetas, os que atinan a desvelar ideas complexas nunha poucas liñas. Recollo do breve prólogo de Mario Benedetti a un imprescindible libro de Joan Garcés[22]:

De ahí que los más conscientes y rigurosos investigadores de la historia, esos viajeros de la memoria colectiva que con paciencia y tesón van reconstruyendo y/o descubriendo el pasado que es de todos, hayan luchado siempre con enormes dificultades, ya que por lo general eso que descubren, ese ayer que corrigen o destapan, resulta demasiado incomodo a los decididores (el termino es de Lyotard) de hoy…

Dificultades, en forma de presións e ameazas dos “decididores” de hoxe, das que sabe ben o Mascato, polo que non podemos máis que concluír manifestando o noso apoio solidario ao seu honesto e matinado traballo de pescuda co que permitiu que a Memoria agochada durante décadas, emerxese para se converter en Historia.

Gondomar de Miñor, en tempos de dor,

entre decembro de 2019 e febreiro de 2020.

 

PS.- Dous días antes de revisar as probas destas “reflexións” acabo de recibir, das mans do propio A. Mascato, a segunda edición ampliada do seu libro. É un pracer comprobar como unha“historia local”, afastada dun “localismo”autolimitador, pode se converter nun éxito editorial.

Na nova edición, Mascato, ademais de recuncar nos seus argumentos sobre o Grove como “sitio distinto” e incorporar informacións polo miúdo doutros “perseguidores”, achéganos un novo capítulo sobre o exilio grovense, centrado nos que saíron de Francia cara a Chile a bordo do “Winnipeg”, o barco salvador argallado por Pablo Neruda, cónsul en París, segundo as indicacións do presidente chileno da Unidade Popular, Aguirre Cerda. En Valparaíso aqueles dous mil catrocentos refuxiados foron recibidos por unha representación do goberno chileno, entre a que figuraba o seu ministro de saúde pública, un mozo chamado Salvador Allende.

 

 [1] Atila en Galicia. (álbum de 10 debuxos) Valencia, 1937. Galicia Mártir. (10 debuxos) Ediciones Españolas, Madrid-Valencia,1937. Milicianos. (11 debuxos) Frente Popular Antifascista Gallego, New York, 1938. Ata 1978 non se volveu editar en España o Atila en Galicia (Madrid: Akal) e ata 1989, na mesma editorial, non se reproducirían os outros dous álbums de guerra. Os 31 orixinais pódense ollar na “Sala Castelao” do Museo de Pontevedra, no denominado “sexto edificio” por doazón da dona do rianxeiro, Virxinia Pereira.

[2] Sobre a cuestión ver Benjamin, W (2005): Libro de los pasajes. Madrid: Akal e Benjamin, W. (s/d): México: Edición e tradución de Bolivar Echevarría.

[3] Sobre o escritor, poeta e xornalista Manuel Lueiro Rey, aveciñado no Grove de cativo xunto coa súa familia, pode verse a recensión biográfica que fai o mesmo Mascato no seu libro (p. 308-311)

[4] Aínda que a figura do Meco é un personaxe do Entroido presente en moitas partes do país, noutras é tamén un amedrentador da cativada, ademais converteuse en xentilicio das xentes do Grove que fan boa gala desa “chata”. Sobre a cuestión pódense consultar os artigos do mesmo Antón Mascato: “O Meco, da lenda ao Entroido en toda Galicia” e “A figura do Meco no Entroido ancestral”, ambos en Faro de Vigo, edición Arousa, 23/3/2020 e 1/3/2020.

[5] Jundt, T. e Snyder, T. (2012): Pensar el siglo XX. Pax: 266 e seg. Madrid: Taurus

[6] Traverso, E (2007): El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid: Marcial Pons.

[7] A serie televisiva, emitida a partir de 2001, comeza o seu relato en 1968; ao ano seguinte un sensato e  razoábel, inda que moderno, grupo musical, Formula V, obtiña un rotundo éxito de verán coa canción que lle dá título.

[8]Al alba” escrita por Luís Eduardo Aute é unha canción vítima da desmemoria que se cantaruxaba pola súa fermosura mentres se ignoraban as motivacións da mesma, os fusilamentos do do 27 de setembro de 1975. A canción foi gravada, en inicio, por outros  intérpretes; máis tarde fíxoo o propio autor que acadou con ela un considerábel éxito. Con posterioridade fixéronse moitas versión da mesma.

[9] https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/trilogia-sobre-la-infantesa-com-a-victima-del-franquisme/els-nens-perduts-del-franquisme.

[10] http://memoriavigo36.blogspot.com/2011/09/era-martes.html

[11] A chamada lei de amnistía aprobouse o 15 de outubro de 1977 pola práctica totalidade das persoas electas nas primeiras eleccións (15 xuño de 1977) que redactarían a constitución de 1978. A lei viña a substituír a amnistía parcial acordada polas cortes franquistas en 1976 e era o resultado das negociacións, celebradas a principios de ano, entre os futuros líderes parlamentarios, na altura na oposición (Antón Canellas (catalanista), Felipe González (PSOE), Julio de Jáuregui (PNV) e o liberal Joaquín Satrústegui) con presidente do goberno aínda formalmente franquista, Adolfo Súarez, na que lle solicitaron unha amnistía total para os feitos e delitos de intencionalidade política cometidos entre o 18 de xullo de 1936 e o 15 de decembro de 1976, aínda que serían as masivas mobilizacións pro-amnistía de maio daquel ano (que custaron sete vidas), con especial intensidade en Euskal Herría, as que obrigaron os reformistas do franquismo, xa baixo a marca de UCD, a presentar a lei como “el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos que, por ser auténtica, no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en al pasado” en palabras do seu portavoz Arias Salgado, mentres que o do grupo comunista, Marcelino Camacho, manifestou que a lei era “el resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro Partido (...) Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los “unos a los otros”, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?. Ambas intervencións pódense consultar no Diario de Sesións do Congreso do 14/10/1977 en http://www.transicion.org/Destacados_flash/LeyAmnistia1977/C_1977_024.pdf

[12] Ver Morgade, I.: “Rosa branca. Acción colectivas da memoria” en Fernández Priteo L. e Míguez Macho, A. (2018): Golpistas e verdugos de 1936. Vigo: Galaxia.

[13] Caeiro, A., González, Juan A. e de Saá, C. (1995): Aillados. Vigo: Ir Indo.González Pérez, J.A. (1998): Nigrán. Memoria dunha guerra 1936-1939. Vigo: Cumio.

[14] Arendt, H. [1963](2013): Eichman en Jerusalen. Barcelona:DeBolsillo.

[15] Sobre a cuestión da maldade e dos comportamentos humanos que consideramos horríbeis pódese consultar Zimbardo, P. (2008): El efecto Lucifer. Barcelona: Paidós.

[16] Casares, C. (1996): Deus sentado nun sillón azul. Vigo: Galaxia.

[17] Ver VV.AA. (2003): “Entrevista a Carlos Casares en “As lerias do moucho” na Radio Municipal de Nigrán” en Revista de Estudos Miñoranos. Monografías. Carlos Casares. Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos.

[18] Rivas, M. (2006): Os libros arden mal. Vigo: Xerais.

[19] Marx, K. [1852] (1985): El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Madrid: Sarpe.

[20] As chatas no Grove é o mesmo que alcumes, alcuños ou nomeadas, sobre eles tamén ten investigado Antón Mascato na compaña de Arximiro Cabanelas, Rosabel Magdalena e Patrica Arias.

[21] Añoveros Trias de Bes, X (2005): Mosaico de historias tudenses. Santiago: Xunta de Galicia.

[22] Garcés, J. [1996](2008):Soberanos e intervenidos. Madrid: Siglo XXI.

Ningún comentario:

Publicar un comentario