domingo, agosto 27, 2017

A incógnita Guillade

Vista de Tui, dende a vella estrada de Portugal
O fenómeno do bandoleirismo estivo ben presente na Galiza dos séculos XIX e XX. O fenómeno marcou fondamente as xentes do pobo. Nos anos corenta do pasado século, cando algúns dos fuxidos da represión franquista se converteron en guerrilleiros comezaron a confundirse dous termos: o de foucellas, aplicado por extensión a todos os guerrilleiros e que facía referencia ao mítico Benigno Andrade coñecido polo alcume de Foucellas, e o de facciosos ou fauciosos, co que se denominaban as partidas carlistas do século anterior.

    A dimensión do bandoleirismo, fose ou non de orixe política, foi importante, e o número de capitáns de gavela que acadaron sona tamén. En Morning Star  (Xerais, 1998), a fermosa novela de aventuras coa que nos agasallou o amigo Xosé Miranda, faise un repaso dalgúns dos sonoros nomes destes xefes bandoleiros: Lourenzo Tasende, quen se converteu en protagonista dos cantares que polas rúas de Compostela  cantaba, acompañado pola fermosa Pindonga, o cego Farruco “Campanachoca”; Tomás das Congostras; Lázaro Rivadulla; Xosé Domínguez, alcumado O Volante; o finisecular Mamede Casanova, coñecido como Toribio de Mañón, quen inspirou a Valle Inclán o roubo do traxe do cadáver  en Las galas del difunto, e sobre o que Hixinio Puentes publicou unha reconstrución histórica novelada baixo o título de O bandido Casanova (Xerais, 2000) ; Fernando Serén, e outros coñecidos por alcumes tan brutais como deberon ser as súas personalidades: O Xudas, O Pelos de Burra ou O Demo Vivo.

    Os que levamos citados son bandoleiros, poderíamos dicir, económicos, que rouban como xeito de vida. Calquera deles podería figurar entre os estudos de Eric Hobsbawn sobre a cuestión: Rebeldes primitivos (Ariel, 1983) ou Bandidos (Crítica, 2001). Mais, como dixemos, outro tipo de bandoleirismo foi tamén abondoso ao longo do século XIX, o de inspiración ideolóxica ou política, entre a que sobrancea o tradicionalismo-carlista. O profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández  analizou esta cuestión en profundidade na súa xa clásica obra El carlismo gallego (Pico Sacro, 1976).

Onte falabamos da partida carlista máis especificamente miñota e arraiana comandada por Mateo Guillade, unha mestura de heroe e bandoleiro, con evidentes capacidades militares, que acadou a cima do seu prestixio entre 1837 e 1838. O seu creto entre os rebeldes carlistas chegou ao maior nivel cando nunha acción militar, ben preparada, deu morte a un coronel (xullo de 1837) e uns meses despois (abril de 1838) tomou Tui durante unhas horas. O asalto á vila episcopal realizouno nunha hábil manobra na que dirixiu 200 homes disfrazados de soldados gobernamentais. Segundo parece, estas accións servíronlle para ser nomeado Brigadier e Comandante Xeneral das partidas carlistas en Galiza. A falta de apoio popular e a presión do exercito liberal remataron coa partida do Guillade. A morte do capitán supuxo a división da partida en tres seccións que foron posteriormente aniquiladas, poucos meses antes do Convenio de Vergara que puxo fin á primeira guerra carlista.

A vida de Mateo Guillade nos anos de chumbo e lume está documentada, pero sábese moi pouco das andanzas previas. O profesor Barreiro Fernández apunta que foi oficial do exercito realista mais, con posterioridade, e sen que se coñezan as razóns, destituído; como tampouco nada se sabe sobre o motivo da súa detención en Portugal.

Nesta falta de información móvese un misterioso, ou non tanto, Guillade bandoleiro, que asaltou Baiona en 1820. É o mesmo que o xefe carlista que xuntou sona e terror unha década despois?.


Foi este Guillade quen inspirou o nome do noso programa de radio.

Mércores, 23 de agosto de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario