martes, agosto 29, 2017

Sobre Días negros e carlistas miñoráns

Foto: Xoaquín Libraida
Onte tivemos o pracer de  conversar con Xoán Carlos Abad Gallego na presentación en Gondomar dos dous volumes de Días negros nos que relata, a partir da profunda  investigación e documentación, algunhas das grandes traxedias colectivas e a súa permanente memoria que nos lembran a fraxilidade do suspiro da vida. Esa memoria do trauma colectivo que permanece, deses días negros que “transcenden a realidade dun pequeno grupo de persoas, conseguindo abanear a tranquilidade de toda unha comunidade”, escribe Abad Gallego.

Era a segunda vez que participaba na presentación dos Días negros. A vez anterior foi na do volume máis recente (Máis días negros, IEV, 2017). Nesta ocasión, dos dous que lle dedicou ao tema. O primeiro libro enceta no remate de xuño de 1589 cando o alcumado, na literatura histórica española, “pirata Francisco Draque” e, na inglesa, intitulado Sir Francis Drake, ordenou, dende a seguridade do galeón “Revenge” con 46 canóns,  asolar as terras da ría de Vigo; clausúrase coa sanguenta bebedela provocada por dous soldados, en decembro de 1934, na taberna do Severino en Xestoso, na parroquia de Bembrive, en Lavadores, e co naufraxio, no mesmo remate do ano, da lancha “Cuatro Hermanos” e mais da motora “República”.

O segundo volume ábrese en febreiro de 1936 co relato do asalto, por parte de militantes da CNT, ao local da Falange viguesa,  e remata, como o anterior, cun naufraxio, traxedia abondosa nestes días negros,  o do Marbel, en xaneiro de 1978. Detense, infortunadamente, nos terríbeis dramas orixinados  pola perversidade humana durante a persecución franquista que non acougou ata o 27 de setembro de 1975, poucos meses antes da morte do ditador que empezou e rematou matando.

Nese amplo espazo temporal e nun físico delimitado non pola cidade de Vigo, nin sequera por esa nova verba administrativa da Mancomunidade de Vigo, senón nese territorio, un tanto difuso, que son as terras que beirean a ría, polo norte, a liña azul do Miño, polo sur, e as montañas da serra do Suído empoleiradas polo Faro de Avión e os montes da Paradanta, fechando o espazo fronte ao  océano. Ese territorio difuso que nos tempos medievais era a Terra de Turonio é no que se desenvolven eses días negros, agás contadas ocasións nas que a traxedia, ocorrendo noutros lindes, afecta a persoas orixinarias destes.

Así que traxedias producidas pola natureza, froito da casualidade, da fatalidade, provocada pola maldade humana, pola cobiza dos desposuídos, polo egoísmo e fanatismo  dos privilexiados ... de todo hai nestas páxinas.

Como imaxinan as persoas que seguen este blog, falamos, un anaquiño, de Mateo Guillade. Na conversa rememorouse o máis destacado carlista miñorán,  José Arias Teixeiro y Correa, o señor da casa de Pías, a quen no seu momento dediquei algún que outro artigo breve, un dos cales pódese consultar neste mesmo blog . O que fora “ministro universal” do pretendente don Carlos, despois dos seus moitos avatares e do exilio francés, regresou ao Miñor e finou na casa natal o 27 de setembro de 1867. Está enterrado no cemiterio parroquial de San Pedro da Ramallosa.

Estando presente o amigo Quico Domínguez, director da Fundación Penzol, saíu a colación a importante documentación da familia Arias Teixeiro emparentada, con maior ou menor proximidade, cos Ulloa, Montenegro, Alemparte, Ribadeneira, e que cara ao  remate do XIX ficou unida cos Losada, nunha liña que camiña dende o tradicionalismo carlista da  “Comunión” ata o galeguismo tradicionalista de Antón Losada Diéguez e do seu discípulo Vicente Risco.

Papeis que coma sempre acolle con dedicación a sobranceira institución creada por Fermín Penzol e que ben merecerían que as persoas estudosas lle dedicasen un tempo. Agardemos que así sexa.


Sábado, 26 de agosto de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario