domingo, agosto 13, 2017

O ouro de Rande

Pasei una boa parte desta mañá nun atasco na ponte de Rande. Entre o para, avanza, para, avanza... a que nos someteron tiven tempo tanto a prestar atención á música que soaba no trebello do coche como a matinar en cousas inútiles ou estúpidas, inspiradas na lectura dun libro magnifico, divertido e ante todo sensato, obra dun xudeu erudito, de orixe húngara e escritor en inglés despois de salvadora fuxida, Paul Tabori, autor da História Natural da Estupidez (Book Builders, 2017; a obra orixinal,  The Natural Science of Stupidity, publicouse en 1959).

O caso é que Tabori esqueceu relacionar no seu libro, entre a minuciosa relación de historias da estupidez humana provocada pola obsesión coa posesión de ouro, o Tesouro de Rande. Ben saben as persoas lectoras do que falo: o 23 de outubro a escuadra anglo-holandesa desfixo a Flota de Indias española (19 buques) e os 22 navíos franceses que os protexían. Con anterioridade tiveran  tempo de retirar as mercadorías en Baiona en 1.200 carros do país que marcharon cara a Madrid, e pouco antes da batalla o que ficara. O mando francés mandou queimar as naves para que non caesen en mans inimigas. En España e Francia a cousa calouse pero no norte de Europa falouse das enormes riquezas afundidas e naceu o mito do Tesouro de Rande que orixinou paxinas de literatura, Verne incluído, e procuras infrutuosas cada certo tempo.

Supoño que,  cando menos, tan custosas como as tamén infrutuosas procuras do galeón (o San Juan de Sicilia ou San Juan Bautista) cheo de ouro, afundido, en 1588, na baía de Tobermory (Toba Mhoire en gaélico escocés) na illa de Mull, nas Hébridas escocesas. Aquí Tabori comete a imprecisión de nomear o galeón como Tobermory, aínda que poida que a confusión estea orixinada nunha inadecuada tradución ao portugués. Ou os abundantes escritos, Stevenson incluído, e as pouco farturentas procuras dos tesouros dos piratas, cando menos tres, Daves (1684), Benito “Espada Sanguenta” Bonito (1819) e Thompson (1825), agochados na costarricense illa de Coco.

Pero “a mais brilante e mais trágica personificação do ouro foi o sonho de El Dorado”, afirma o sensato Tabori. Sempre relacionei a historia da mítica cidade de ouro co Aguirre a quen lle puxo rostro Klaus Kinski, en 1972, baixo o pulso director de Werner Herzog, pero polo libro de Tabori sei que non foron conquistadores españois  os únicos, nin os primeiros, nin os últimos en armar expedicións, “arrastrados pela gula insaciável do ouro”, na procura do mítico territorio.

A primeira, segundo o noso autor, seria xa en 1530, menos de corenta anos despois de saberse en Baiona que os que foran con Colón toparan as Illas indo polo camiño inverso. Seica o alemán Ambrose von Alfinger, financiado pola banca Welser de Augsburgo, alá foi con douscentos soldados e unha recua de escravos. Matouno unha seta.

Seis anos máis tarde outro alemán, Georg Hohemut, e, en  1541, o seu compatriota, Filipe von Hutten, volveron andar na súa procura. As expedicións máis celebres foron as de Pedro de Ursúa en 1552 e 1560. Esta última era a que se reflectía no filme de Herzog sumándolle a que xa dirixiu Aguirre, o sádico asasino do nobre navarro e que rematou na tolemia que nos transmitiu Kinski.

A derradeira tentativa foi, nada máis e nada menos, que a de Sir Walter Raleigh, o célebre Guatarral da literatura española da época,  entre 1598 e 1618. O seu fracaso, lémbranos o autor, provocou o encarceramento e posterior execución con don Diego de Gondomar empurrando o machado que lle rabenou o pescozo.

Nestas inútiles matinación ía eu entretido ata que cheguei á peaxe e entón decateime de onde estaba o tesouro de Rande.

Sábado, 12 de xullo de 2017


Ningún comentario:

Publicar un comentario