martes, agosto 01, 2017

Unha historia por escribir

Andamos a rememorar nomes eufónicos. Os meus tíos eran Arsenio, Francisca e Virxilio ; meu pai Serxio. Por suposto a estes dous últimos dicíaselles en castelán, cun sonoro son oclusivo. Non sei onde os foran procurar, os nomes. Como en tantas outras cousas tamén nisto se impoñen as modas. Sabémolo ben os que durante anos tivemos que nomear miles de adolescentes e aprendemos a localizalos por quintas en función das series de televisión, dos cantantes e futbolistas, das actrices e famosas ou mesmo de tímidas mudanzas na  hexemonía cultural como foi o caso da galeguización dos nomes. Claro que o nome dos meus tíos maternos tampouco eran moi frecuentes; un Teófilo e outro Félix.

Arsenio seica ten orixe no grego en referencia á enerxía do varón, aínda que a min sempre me soou a francés; como indubidabelmente, Virxilio, dende o bacharelato, lembrábame heroes troianos, alegres pastores e ledos labregos. O nome do meu pai soábame a ruso, aínda que seica ten unha confusa orixe latina e fai referencia a protexer ou gardar que foi o que o meu pai fixo comigo. Na banda materna, Teófilo seica vén do grego e podería referirse á  condición de amado de deus ou o que é o mesmo a todo crente, e Félix, o noso enxebre e frecuente Fiz, é aquel que se sente afortunado.
Os nomes, digamos que normais, deixáronllos ás mulleres, Francisca e Luísa, miña nai, que sobreviviu, para fortuna dela e nosa, a todos os demais.

Esta relembranza  vén, en parte, por mor dun libriño do que xa falamos dedicado a un toliño que inzou as paredes compostelás de crípticas mensaxes no que o amigo Antón Seoane achegou unhas breves liñas sobre a revolta de Conxo cando, escribe Suso de Toro, no mesmo libro, “un equipo de psiquiatras novos decretaron que o ar libre era medicina tamén”.

Daquela, andabamos, por dicilo un tanto eufemisticamente, estudando. Iso si, cando nos deixaban tempo as citas de seguridade, a distribución da propaganda, os saltos e carreiras, as reunións clandestinas, a elaboración de carteis, as asembleas de curso, de facultade, de distrito, algún que outro peche e as eternas sesións de proselitismo que lle endosabamos a quen collésemos por diante.

Dicía que nese tempo libre sabiamos tamén, os alumnos de Psicoloxía, na altura Facultade de Filosofía e Ciencias da Educación, e outra xente achegada, que Franco Basaglia afirmaba que a loucura era unha enfermidade resultante da marxinación económica e lideraba un amplo movemento intelectual e político que logrou a paulatina clausura dos hospitais psiquiátricos italianos, que David Cooper ou Ronald D. Laing, dende a mesma psiquiatría, e os mozos Lacan, Focault e outros, dende a sociopolítica, realizaban duras críticas da psiquiatría tradicional nun movemento, que non foi tal, denominado “antipsiquiatría”, alcuño no que poucos dos seus teóricos se recoñecerían e  ao que Conxo achegou sobre todo práctica hospitalaria. Esta razón práctica pode explicar que a revolta de Conxo ficase, non esquecida, senón pouco elaborada. Sobre aqueles acontecementos agás o libro colectivo Conxo: manicomio e morte (Xistral, 1977), o de Emilio González, A siquiatria en Galicia (Rueiro, 1977) e o deste autor en colaboración con Xosé García: As institucións da loucura en Galicia (Minerva, 1978) e sen ánimos de ser exhaustivos e co perigo de amosar ignorancia sobre a cuestión, coido que pouco máis se escribiu. Ben merecía unha investigación dende a historia da medicina ou dende unha óptica político-social.

Un día, pode ser que de comezos de 1979, entrei por primeira e única vez no “manicomio” de Conxo. Acompañaba a meu pai a visitar a súa irmá, a miña tía Francisca. Fiquei admirado ante a impoñente escalinata e en silencio absoluto en presenza da miña tía, abatida, estática, queda inmóbil, soa, na esquina dun sofá cos ollos cara  ao teito e unha pinga de cuspe esvarándolle polos beizos dunha boca aberta, aquela muller forte que andaba sempre a reprender as miñas trasnadas. Diagnosticáranlle demencia senil. Despois dixeron que fora un tumor cerebral.

Venres, 28 de xullo de 2017


Ningún comentario:

Publicar un comentario