martes, agosto 22, 2017

A praia de Babel

Pieter Bruegel "O Vello". A Torre de Bavel (1563).
Óleo s, lenzo. 114x154cm. Kunsthistorisches, Viena
Ir só á praia pode ser tan práctico como non ir acompañado a tomar café. Permite tanto imaxinar a vida, profesión, gustos e ideas daquel home do curruncho ou da muller daquel recanto, que, a ningún deles, con moita probabilidade, nunca volverás ver. Mais tamén poñer a orella e recompoñer as circunstancias das temporais veciñanzas, escoitar opinións que nunca che dirían as amizades ou divagar sobre ideas e socioloxía.

Estes días, por circunstancias que non veñen a conto, fun un praieiro solitario. Así que agucei discretamente o ouvido e preocupeime, como noutras ocasións, dos falares. A verdade é que de todo escoitei. Falas propias do país, autóctonas, mesmo enxebres, entremesturadas con outras nunha diversidade babélica. Algunhas das circunstancias chamáronme a atención.

Por exemplo unha avoa, aínda non vella; unha nai, aínda nova; e unha filla, xa mociña. A avoa fala coa nai en galego; a nai fala coa filla en castelán; a neta fala coa avoa en galego; a fonética ourensá denótaas. Empregan os idiomas segundo a quen se dirixan, van e veñen mantendo a marca xeracional.

Da outra banda, unha familia. Avoa, xa polos vestires, portuguesa, non emprega traxe de baño e de cando en vez achégase á auga para refrescar as pernas. A parella, aínda novos, falan entre si e coa avoa en portugués. Tres cativos, seguidiños, o maior oito ou nove anos, a pequena catro ou cinco, a outra no medio, falan entre si en francés; os pais diríxense aos miúdos en francés e van e veñen do portugués ao francés. Repítese escena mudando de idioma, agora os pais diríxense en alemán a dous rapazolos; entre eles falan castelán con notoria fonética galega.

Dous monitores, un home e unha muller, novos, atenden unha piollada de cativos enxertados en chalecos salvavidas que soben e baixan dunha especie de canoas. Escóitase o falar inglés entre a piollada, respondido polo mozo; algún outro piollo fala portugués que é o idioma propio da moza, con fonética do norte, e, ao pouco, en inglés, e despois nun español aportuguesado; entre os piollos cada un fala o que sabe e todos se entenden. Mentres o mozo monitor rise e responde, en galego, ás chanzas polas súas escasas dotes navegantes que lle gastan un par de homes de mar que observan a escena.

Uns días antes presenciara outra circunstancia babélica. Polas carantoñas, dúas parellas, dúas mozas e dous mozos. Elas falan entre si nun galego académico, limpo de españolismos. Un dos mozos fala en inglés, o outro en español. Elas diríxense a un en inglés e ao outro en galego.
Un ten a impresión de que neste último medio século, babelia se expandiu ao mesmo ritmo que a revolución, presencial ou virtual, das comunicacións e que estas transformacións viñeron non só para quedarse senón para mudar definitivamente a relación entre as persoas e as linguas. É evidente que as linguas con gran número de falantes, con potencia económica e de comunicación non van sufrir mingua por moito que o inglés se converta, xa o é, nun poderoso medio de relación.

Máis no noso caso, e posiblemente no doutras linguas minguadas, teremos que esquecernos de pasadas realidades e adaptarnos, conscientes de que a posibilidade de supervivencia da nosa gran creación cultural é indisolúbel do proceso de conciencia de nación, da precisa soberanía, todo o compartida que sexa necesario pero cos alicerces nun suxeito político: o pobo galego.

Domingo, 20 de agosto de 2017Ningún comentario:

Publicar un comentario