domingo, xaneiro 14, 2018

Dous libros para agasallar

Nalgunha ocasión teño reflexionado con persoas amigas, mesmo escrito con extrema brevidade, acerca da “literaturización” da nosa cultura. Ben sei que é un problema complexo. Mais deberiámolo mirar.

Refírome non tanto a que considere que a produción poética impresa sexa excesiva, nin sequera a de narrativa; senón a escaseza doutros xéneros capaces de tirar a produción editorial galega do limitado, ao mellor autolimitado, campo da lírica e da novelística. Realmente, coido, que o que se bota de menos é o cultivo e edición de ensaio, en especial daquel de carácter divulgativo, pois o de tipo “universitario”, isto é, a publicación de recensións de teses de doutoramento, volve reproducir o esquema da literaturización xa que a inmensa maioría delas inciden nos estudos filolóxicos ou literarios ou , en moita menor medida, nos traballos históricos de marcado carácter académico e en achegas abertamente político-ideolóxicas.

Probablemente esta debilidade teña moito que ver coa escasísima presenza e potencia da cultura galega nos medios de comunicación da que ou ben se atopa expulsada a mantenta ou ben porque, a causa de complexidades diversas, falta de habilidade ou desleixo, fomos incapaces de dotarnos deles coa suficiente forza social. Non, como é evidente, por falta de cualificación senón por falta de intensidade na demanda, tanto pola razón sinalada como porque o mundo editorial non o reclama. Deste xeito o novelo non se da desenleado.

Estes días gocei, e moito, coa lectura de dous libros cos que me agasallaron. Os dous teñen certas semellanzas: ambos foron demandas editoriais de fóra para explicarlle Galicia aos de alá e que son ben útiles para que a entendan os de acá, os dous publicados en español, poderiámolos etiquetar como ensaios divulgativos de carácter histórico. Un está construído dende o rigor historiográfico mesturado coa arte da redacción desenvolta, brillante, axeitada ao fin de divulgar. O outro emerxe dende o xornalismo de altura para non abandonar a severidade documental. Un vai da academia á divulgación; o outro percorre o camiño inverso.

Estoume a referir  tanto a esa apertada síntese da frustración dunha nación que é a Historia Mínima de Galicia (Turner, 2016) de Justo Beramendi como a esa particular teoría da nación que desenvolve Miguel Anxo Murado en Outra idea de Galicia (Debate, 2016) da que xa hai, por fortuna, versión galega. Ambos recomendables para quen desexe achegarse con tino ao proceso de construción da nación dos galegos e galegas.

Ambos textos precisos e preciosos no momento no que o debate sobre a(s) cuestión(s) nacional(is) ocupa un lugar de privilexio nos andeis editoriais españois e do que non debemos ficar ausentes.

Martes, 9 de xaneiro de 2018Ningún comentario:

Publicar un comentario