luns, xaneiro 15, 2018

O cabreo do Conde I

Dentro duns días, o 27 de xaneiro, cumpriranse catrocentos tres anos dende que don Diego Sarmento Dacuña, quen na altura aínda non era Conde de Gondomar, excribíralle ao seu amigo o secretario de Estado, Andrés de Losada e Prada.

Cómpre aquí facer una aclaración, porque en moitas ocasións denomínase o receptor da misiva como Andrés de Prada, xerándose unha confusión con Andrés de Prada e Gómez de Santalla nacido arredor de 1545 en Outarelo, na actualidade no concello do Barco de Valdeorras, e falecido en Madrid en 1611. Xa que logo, Andrés de Prada, secretario de Guerra sobre España e norte de África; secretario persoal de Filipe II ata a morte deste, secretario do Consello de Estado para Francia con Filipe III. A carta escribiuse tres anos despois da súa morte.

A quen ía dirixida, como dixemos, era a Andrés de Losada e Prada,probablemente nacido, a xulgar polo lugar onde crea morgado, en Quiroga. Tamén secretario de Estado de Filipe III e durante uns meses de Filipe IV, ata o seu falecemento en 1625, uns meses antes que o noso Conde. Andrés Losada de Prada, receptor das cartas londinienses do de Gondomar, era sobriño do Andrés de Prada e Gómez de Santalla.

A carta é citada en múltiples ocasións desde que Murguía a dera a coñecer en La Oliva. Sigo a transcrición da finada Carmen Manso Porto en Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar (1567-1626): erudito, mecenas y bibliófilo, ( de Galicia, 1997).

A causa da irritación de don Diego, que o impulsa a escribir a longa carta a Andrés de Losada, é a publicación da obra do cronista-mor de Portugal, frei Bernardo de Brito (1569 - 1617) Monarchia Lusytana. O frade comezou o proxecto de escribir unha historia de Portugal dende os tempos máis recuados, a pretensión de Brito ficou nos dous primeiros volumes, aínda que continuouna tras a súa morte Frei António Brandão. O primeiro dos volumes publicouse en 1597, o segundo en 1609. O frade de Alcobaça foi acusado posteriormente por historiadores de falsificar documentos.

O que provocou as iras do don Diego foron algunhas insinuacións do frade do Cister neste segundo volume, quen acusa os galegos de ladróns: “o corpo de Sáta Eufemea... fazendo Deos muitos milagres por sua intercesáo, de modo que ueo a fazer romagem celebre, a que concorria a géte dentre Douro &Minho& grande parte de Galiza: & por uezes intentaráo os galegos roubar o Santo Corpo”; herexes: “dandolhe conta do estado en q se uiáo as Igrejas de Galiza com o muito creciménto da heresia” e aínda: “mandou seus breves ao sinodo de Galiza, cótra a impia seita da heresia Priscilliana” e mesmo que “a gente de Galiza muy sogeyta á contagiosa enfermidade de lepra”.

A misiva de don Diego comeza cun saúdo en galego: “Duas cartas tenho de vosa merçé de dez de novenbro y de onse de decembre, porque veijo as suas maos moitas e infinitas veçes”. Logo de responder ás cuestións dos escritos recibidos, don Diego entra en materia tras lamentar a morte de Diego de Castro: “... porque era un ángel y por hermano del señor don Rodrigo de Castro, que ni en Galiçia ni en Castilla ni en el mundo ay mejor cavallero, y sólo él basta a honrrar nuestra naçión si en mi conçiençia; y para que sea disparate y borrachera lo que diçe fray Bernardo de Brito -y mentira- y como tal, es bien que el livro se recoja y se queme; y si no huviere quien lo pida, yo sólo lo pidiré...”

Pregúntase: “Pues ¿qué naçión en el mundo ha dado en su profeçión cavallero como el comendador Andrés de Prada, secretario del Consejo de Estado de Su Majestad?”. Coido que don Diego non confunde a Andrés de Losada con Andrés de Castro, pois sería excesiva a gabanza tendo en conta que o texto continúa cun relatorio de grandes nobres galegos servidores da monarquía.

Don Diego vaise quentando cos disparates e  a borracheira do frade portugués, apunta directo, aínda que sexa recorrendo ao mito: “Gallegos y asturianos bençieron la batalla de Cobadonga, en que murieron tantos millones de moros, sin aiuda de otra naçión, ni más camellos ni elefantes, de los muchos que los moros trayan en oposición, que sólo la noble sangre de los braços de nuestros passados” e  remata golpeando: “Gallegos son toda la nobleza y conquistadores de Portugal y los que no deçienden de gallegos, deçienden de moros, porque en aquellas comarcas no avía otras gentes”.

Quizais cumpra relembrar brevemente que en 1580 o baleiro de poder na monarquía lusitana aprovéitao Filipe II para reclamar pola forza os seus dereitos dinásticos e o reino de Portugal fica incorporado á Monarquía hispánica portuguesa. Este é o estado de cousas político cando se publica o libro de Bernardo de Brito. Catro anos despois da morte de Gondomar, o Duque de Braganza, durante o reinado de Filipe IV, e aproveitando a revolta dos segadors cataláns conseguirá facerse co trono. A situación estabilizarase no Tratado de Lisboa de 1668.


Mércores, 10 de xaneiro de 2018

Ningún comentario:

Publicar un comentario