martes, xaneiro 02, 2018

Sobre as memorias conversadas

Sempre me chamou a atención a estraña afección, no ámbito da cultura e da política galegas, ao libro de conversas en contraste co máis ben escaso cultivo do texto autobiográfico ou “libro de memorias”. En especial, é salientábel a afección por este xénero(?) entre os líderes políticos.

Probablemente teña a súa orixe no éxito de Unha ducia de galegos (1976) de Freixanes, tan ben aceptado que ata neste ano a piques de rematar, corenta anos despois,  coñeceu unha reedición.

Sen ánimo exhaustivo: Soto (1983), Beiras (1986 e 2005), Carballo Calero (1986), Ferrín (1989 e 2005), Barreiro (1990), Nogueira (1991), Paz Andrade (1998), Mera (2000), F. Carballo(2002), F. Rodríguez (2006), Quintana (2008), Vence (2014) e Noriega (2017), empregaron esta metodoloxía. Outros, de personalidades culturais, poderíamos engadir a esta  listaxe.

Nada máis que dicir. Só que este tipo de receitas, subliñando de antemán que nalgúns dos casos citados recóllense magníficos ensaios en resposta a atinadas preguntas, parten do inocente engano, perpetrado, coa aquiescencia da persoa entrevistada,polas persoas entrevistadoras. Amosan estas unha actitude en exceso benévola, por non empregar un termo máis contundente,  que a que fornece o papel en branco ou a pantalla do ordenador, cando se enfronta dende o valor ético da propia conciencia, e facilitan, coas súas gabantes e mornas cuestións , os esqueceres protectores da integridade persoal e permiten que a coherencia discursiva do entrevistado poida despistar o  lector que pode non ter a man datos que se ocultan ou reflexións que descubran as fisuras do relato. Coido que o formato elixido permite determinadas ocultacións na conversa entre Noriega e Salgado (Xerais, 2017).

Pola contra andamos máis ben escasos de relatos autobiográficos. Algúns deles, en especial no caso dos políticos, non son máis que simples alegacións en defensa propia, sustentadas, ás veces, en documentos xustificantes (o papel sempre terma do que lle poñen) das accións ou pensamentos  dunha vida, ou dun momento, case sempre coa vaidosa intención de transmitir unha imaxe impoluta para unha pretendida posteridade, ás veces tan efémera como o mesmo personaxe. Mella (1990),Fraga (2006), Touriño (2012) ou Piñeiro (2002) servirían de exemplo, coa excepción de que neste último caso se trate dun zurcido editorial “post –morten”.

Noutras ocasións, o libro de memorias non pasa de ser un exercicio de orgullo desmedido, de prurito de quen está encantado de coñecerse e se considera a si un ser tan orixinal que merece que a súa vida debe ser contada; no noso caso e sen entrar a detallar houbo, máis que hai, certa abundancia delas presentadas en formato “novela”; en consecuencia son valorables en termos literarios. Pola contra, outros relatos convertéronse en valiosos documentos históricos: Alonso Rios (1979), Noya (1976), Elixio Rodríguez(1994)...

Pero o que é “rara avis”  no noso mundo cultural son os textos memorialistas entendidos como un exame de conciencia exercitado co auxilio da memoria, compañeira falaz e traidora de nós mesmos, capaces de relacionar os acontecementos autobiográficos coas experiencias sociais, civís, éticas e morais, ou de reflexionar sobre estas cuestións dende a propia experiencia persoal sen renunciar á lectura crítica das propias decisións persoais ou actitudes xeracionais. Non estou a demandar Confesións rousonianas senón unha actitude ética ante o papel que procure evitar as flagrantes ausencias, as evidentes contradicións e os pavoroso silencios.

Como a ausencia non é total, ben se poderían chantar modelos entre os que salienta moi por riba de todos As décadas de TL (1994), de Lois Tobío; máis tamén Os anos escuros (2004, reedición ampliada da de 1985) de Franco Grande,  Amada liberdade (2013) de Fernando Pérez-Barreiro, a súa inesperada morte explica os desequilibrios da obra, ou, noutra orde temática, a Memoria de poeta de Pepe Cáccamo.


Venres, 29 de decembro de 2017

Ningún comentario:

Publicar un comentario