xoves, xaneiro 25, 2018

Dúas imaxes dun país


Juan Manuel Castuera. Último tren, 1946
O outro día, compartindo unha bebida refrescante na casa duns amigos da vida, tras unha esgotadora xornada de manxares bravús e ollares entre mestas néboas, fóronseme os mirares cara a unhas copias de fotos de J.M. Castuera .Téñenas penduradas no salón. Son de mediados dos corenta do pasado século. Dúas poderiámolas denominar mariñas, tiradas, coido,  en Panxón; outra duns lanzais bidueiros, seica tomada entre Donas e Mañufe. A cuarta, a que acompaña este retallo.

A conversa derivou acerca do fotógrafo familiar, na distancia, da parella amiga. Apañamos, na súa biblioteca, o catálogo da exposición España, ayer y hoy. Escenarios, costumbres y protagonistas de un siglo que no ano 2000 organizou a sociedade Estatal Nuevo Milenio, dependente do Ministerio de Educación e Cultura, e o Museo Reina Sofía. Estabamos na efervescencia do “aznarato” e a  riqueza saíanos polas orellas a costa de vender o que era público aos amigos.

No inventario recóllense tres imaxes do fotógrafo  gondomarés. Esta que recollemos, recortada por ambos laterais,   emprégase, moi ampliada, como gardas do libro. A exposición organizouse en ciclos de xeración, cada 25 anos. No primeiro 1900-1925, non hai ningún fotógrafo galego. Nos outros están, a vista de paxaro, Lobato (unha serie), Vieitez (3 fotos), Castuera ( 3 fotos) e Ferrol (1).

O contraste entre o país da imaxe de Castuera e a de Ferrol é evidente. Trátase do mesmo? Ou quizais son simples ollares dunha mesma realidade. A fotografía é un dos máis poderosos soportes da nosa  memoria sentimental, da nosa maneira de ver o mundo, de situarnos ante el, de interpretalo,  e, en consecuencia, de actuar para transformalo.

A foto de Castuera sorprendeume pola modernidade que representaba en contraste coa miña flaubertiana “Education sentimentale”. Un mundo de múltiples locomotoras fumegantes, de férreas liñas ferintes, de espazos abertos e carbón cheirento, de néboa industrial no ceo e a cidade ao fondo, entrambilicada no outeiro do monte forte. Aló polo 1946. Ben merecería a pena que a imaxe fose de medio século antes; era o que había,  mais, quizais, furtámonola a nós mesmos.

Manuel Ferrol. Despedida no porto da Coruña, 1951
Pola contra a fotografía de Ferrol absorbeu a visión do país. Atrapouna ata identificarse coa nación absoluta. Ratificou a pervertida imaxe rosaliana: este vaise e aquel vaise, choroso; desgarrada imaxe no porto da Coruña, un quinquenio despois da de Castuera. De feito no catálogo, aínda que só hai cinco anos de diferenza, figuran en cadansúa xeración.

A de Ferrol construíu o discurso da nación tanto para os que crían nela como para quen a  ignoraba; expresaba un país derrotado.

A de Castuera ficou fixada na estética descoñecida; no país desmitificado que tamén foi.

Domingo, 21 de xaneiro de 2018Ningún comentario:

Publicar un comentario